Skip to content

Începuturile dacopatiei “serioase”: Getica lui Pârvan 

March 14, 2015
Dacian_gold_bracelet_Firighiaz_type_3

 

Dacian_gold_bracelet_Firighiaz_type_3

Am mai spus cã ceea ce menționează sursele antice despre daci, geți și traci nu are nici cea mai mică valoare!…

Grecii și romanii nu s-au ocupat niciodată de limbile barbarilor și de ceea ce am numi astăzi identitatea etnică a populațiilor vecine. Spre deosebire de babilonieni și asirieni, care ne-au lăsat nenumărate liste de cuvinte în limbi vecine și care țineau la zi dicționare de sumeriană, spre deosebire de egipteni și hitiți, care stabileau documente bilingve cu vecinii, grecii și romanii nu s-au interesat niciodată de identitatea barbarilor, pe care îi grupau sub denumiri generice.

Acum: un rol mult mai important decât elucubrațiile clinice ale unuia ca Densusianu în propagarea miturilor despre geto-daci l-au jucat studiile istoricilor si arheologilor serioși, precum “Getica” (1926) lui Vasile Pârvan. Cartea este foarte instructivă, prin felul subtil, cel mai adesea chiar inconștient (în sensul de lipsit de intenție) prin care autorul construiește mitul grandorii geto-dacilor.

Manipularea faptelor are loc în multe feluri. Ea pornește in primul rand de la convingerea inițială, care pentru Pârvan nu are nevoie sa fie demonstrată, că “dacii” și “geții” sunt doar nume alternative pentru același popor, care era unit, numeros, prosper, vorbea o limbă comună si reprezintă strămoșii direcți ai românilor.

Deși menționează chiar el in multe rânduri faptul că pentru autorii greci (in primul rand Herodot) dincolo de Dunăre trăiau sciții iranieni, deși amintește și că Bărăganul era numit de alții “pustiul geților” (în sensul că era o enormă câmpie nelocuită), Pârvan ne prezintă acolo teritorii locuite masiv și prospere.

Sigur, fiind arheolog, el are și estimări corecte, sau cel puțin plauzibile. Evaluează astfel populația întregului regat-imperiu al lui Burebista la circa un milion de oameni. Dacă reținem însă că pentru el imperiul lui Burebista se întindea din Boemia (Cehia) până la Marea Adriatică, Balcani, Marea Neagră și Nistru, și că din acel milion tot el evalua populația Pannoniei la o jumătate de milion, asta arată cât de rarefiată trebuie să fi fost populația prin campiile Bărăganului și ale Moldovei, chiar potrivit lui Pârvan (asta pentru cei care refuză să accepte latinizarea dacilor, imaginându-și că acolo trăiau milioane de oameni).

La fel, Pârvan preia serios si atribuie măreție titlurilor de “regi”, “basilei”, cu care sunt împopoțonați la antici micii despoți pomeniți in texte, prin Dobrogea sau Baragan, uitând că încă de la Homer orice staroste, orice șef al unui cătun era numit “basileu”. La fel cum, in vremurile noastre, in lumea musulmană, căpetenia unui amărât sat de cateva colibe din Afganistan poartă titlul de “malik”: rege. Tot asa, la cucerirea Caucazului de către ruși, fiecare sat si fiecare vale din ceea ce numim Daghestan avea in fruntea adunării sătești cate un “malik” sau un “sultan” (fiecare târg vorbind limba lui, cum vom vedea mai departe). Prudența cea mai elementară ar trebui sa fie permanent prezentă atunci cand se interpretează textele antice.

Sa vedem cum funcționează metoda de interpretare a lui Pârvan. Să luăm de pildă expediția lui Alexandru Macedon împotriva geților de pe Dunăre. (Pârvan, p. 35)

Ptolemaeus Lagi spune că tânărul Alexandru, care era la începutul campaniilor sale, trece Dunărea noaptea, cu 1.500 de călăreți si 4.000 de pedestrași, rechiziționand bărci locale monoxile (scobite într-un singur trunchi de copac). Trece neobservat “pe unde erau lanuri înalte de grâu, ca să nu poată fi văzuți”.

Pârvan nu pune o secunda la îndoiala narațiunea, fără să calculeze câte sute, sau chiar mii, de bărci monoxile (în care nu pot sta decât 2-3 oameni) rechiziționate ar fi trebuit pentru a trece Dunărea într-o noapte 4.000 de soldați de infanterie înarmați si încă 1.500 de călăreți cu cai cu tot, sau câte zile ar fi luat ca sa treacă toți cu bărci puține. Mersul prin lan de grâu, neobservați, al unei asemenea mase de oameni, i se pare de asemenea verosimil.

Geții fug in pustietate, abandonandu-si “orașul”. Alexandru ia prada din oraș, pe care il distruge din temelii. Toată lumea se întoarce peste Dunăre, “sănătoși si teferi”.

Concluzia lui Pârvan dupa lectura a ceea ce, pentru un cititor neutru, ar fi simpla descriere a unei mici operațiuni de tâlhărie asupra unui sătuc: “Prin urmare, geții din stanga Dunării sunt o națiune numeroasă și bogată, de la care Alexandru poate ridica o însemnată pradă, după cucerirea numai a uneia singure dintre cetățile lor”. (P. 35)

Nimic in naiva narațiune antică nu justifică asemenea concluzii extravagante, dar Pârvan continuă: “Întinsele lanuri de grâu de care vorbește Ptolemaeus sunt o dovadă de bogăția regiunii.”

Că, atunci cand se pomenea de daci si geți, era vorba doar de denumiri generice o arată si faptul că Pârvan însuși amintește expediția generalului bizantin Priscus, la sfârșitul secolului VI dupa Hristos, împotriva slavilor din Bărăgan, slavi pe care acesta îi numește, potrivit tradiției istorice grecești, “geți”. Pârvan nu uită însă să precizeze acolo că generalul bizantin înțelegea prin  “geți” slavii din Bărăgan, așezați acolo inainte de a trece Dunarea pentru a se instala in Balcani.

Invers, de foarte multe ori, acolo unde textele antice spun “scitic” sau “sarmatic”, Pârvan înlocuiește prin “getic”, inclusiv in citate din Ovidiu. Unde spune acesta, in Triste, “ducunt Sarmatici barbara plaustra boves”, Pârvan completează: “Fapt e însă ca că nici boii nu sunt “sarmatici”, cum nici caii din câmpia munteană nu sunt “scythici”…”. Pârvan îi face așadar getici deși textul spune sarmatici.

Pârvan poate pe o singură pagină să vorbească despre “puternica nație a geților” și despre “unitatea geților” (inventate de el) și să menționeze în același timp că ceea ce sunt azi Moldova și Basarabia erau “o nenorocită via gentium”, un “drum al popoarelor” și că Strabon scria: “s-au amestecat neamurile acestea (sciții și sarmații) precum și bastarnii cu tracii —e drept, mai mult cu cei de dincolo de Istru (cu geții, precizează Pârvan), dar și cu cei de dincoace—; iar cu aceștia (tracii) s-au amestecat și neamurile celtice: boii și scordiscii și tauriscii”. Toate aceste nume sunt, desigur, doar etichete vagi în mintea lui Strabon, din care însă Pârvan face “puternica nație a geților”.

Apoi, o mare eroare a lui Pârvan, perpetuată pana azi, este aceea de a atribui un caracter etnolingvistic unitar unei aparente continuități culturale. Arheologii, chiar extrem de competenți in domeniul lor,  comit deseri eroarea de de a considera că o uniformitate culturală, sa zicem extinderea geografică a unui anume tip de ceramică, sau de ritual funerar, implică uniformitate etnică sau lingvistică. Realitatea etno-lingvistică încă accesibilă are trebui să le arate amploarea erorii. Oalele, armele, decorațiunile circulă. Astfel, in Caucaz, uniformitatea culturală este frapantă si asa a fost încă de la primele contacte ale nord-caucazienilor cu rușii: același tip de îmbrăcăminte, aceeași hrană, aceleași arme, aceleași legi ale vendettei, de la o comunitate etnică la alta, indiferent că e vorba de creștini, musulmani sau animiști, ceceni, georgieni, cerchezi sau lezghini. Fărâmițarea etnică și lingvistică a Caucazului este însă totală, ajungându-se la cazuri extreme, precum în Daghestan, unde fiecare vale vorbește o altă limbă și unde, la o populație de două milioane de oameni sunt recenzate și astăzi oficial 26 de limbi distincte, fiecare cu dialectele ei!… limbi locale, indigene, fără a le socoti pe cele turcice sau iraniene de la câmpie, sau rusa sosită recent.

Cultura caucazienilor a fost însă întotdeauna unică, comună, în ciuda diversității lingvistice, o cultură a muntenilor, adoptată nu numai de orice popor care venea acolo adus de istorie, precum osetii iranieni, sau evreii tot de limbă iraniană (tat) si numiti “evrei de la munte”, dar portul caucazienilor, ținuta războinică cu căciula de blană si tunica cu cartușieră în diagonală a fost adoptat și de cazacii rusofoni (costumul cazacilor ruși și ucraineni nu e altceva decat ținuta obișnuită caucaziană) sau de mongolii budiști kalmîci, instalați pe malul mării Caspice între Daghestan si Volga (Astrahan).

Un arheolog al viitorului, sau unul lipsit de cunoștințe lingvistice, ar deduce că acolo, în Caucaz, se întindea un popor măreț cu o limbă unică, cand de fapt, in ciuda uniformității aparente a hainelor si oalelor, nenumăratele triburi de acolo, fiecare cu limba lui, s-au războit și hăcuit între ele fara milă încă din noaptea timpului. (Este comic și revelator că până și acolo unde un text antic, cel al lui Tacit (Hist. I 2) spune că dacii se razboiau între ei și că erau “vestiți pentru măcelurile reciproce” — nobilitatus cladibus mutuis Dacus—, Pârvan sucește textul spunând că acele masacre mutuis: “erau “reciproce” firește cu Roma, nu între ei” (p. 62).)

Exact așa a funcționat (voit sau nu) eroarea arheologilor de la Pârvan încoace, care din câteva oale si vârfuri de săgeți reconstituie o cultură și o civilizație a “geților”, ca să nu mai vorbim de derivele unei Marija Gimbutas, care inventase o întreagă cultură a “kurganelor”, pe care o atribuia unei populații unice (și pe care dacopații o atribuie tot “strămoșilor noștri”).

Invers, se poate întâmpla ca o populație sa prezinte trăsături total diferite de la o zonă la alta, cum o vedem în cazul etruscilor din Italia, dar să vorbească o singură limbă în ciuda diversității culturale. Știm că e vorba de o singură populație, pentru ca din fericire etruscii scriau, ba chiar, prin romani, supușii si elevii lor, apoi cuceritorii lor, folosim literele lor chiar și astăzi: alfabetul pe care îl numim latin este de fapt cel etrusc.  Chiar dacă nu înțelegem limba etruscă, uniformitatea inscripțiilor ne arată limpede că e vorba de o populație unică in regiunea care și azi poartă numele lor: Toscana (de la Etruscana). Cu toate astea, unii din ei ardeau morții si le ingropau cenușa in urne de ceramică sigilate, pe când alții păstrau trupurile intacte in cavouri elaborate care imitau locuințe terestre, și asta în aceeași perioadă istorică. Dacă nu am avea inscripțiile la dispoziție, am fi tentați să credem ca era vorba de populații total diferite.

Arheologii nu au însă această prudență elementară si sunt capabili să inventeze o cultură anume (ba chiar și o conștiință etnică) pe baza unui tip de ceramică, a unor vârfuri de săgeată, sau pentru un  drapel cu lup sau dragon, desi experiența si bunul simț le arată cum se propagă modele chiar și astăzi.

scoop

Mărturia hărților și a toponimiei: -dave și -deve

In romanul lui Evelyn Waugh Scoop (de unde ne-a rămas termenul de scoop care desemnează obsesia jurnalistică pentru o exclusivitate, imaginară sau nu) ziariștii trimiși să “acopere” războiul din Etiopia se duc să caute localitatea Laku, intr-un loc îndepărtat unde nu se găsește de fapt nimic, totul pornind de la o neînțelegere, după ce unul din ei întrebase un localnic cum se numește locul acela pe hartă și dacă e vreun oraș acolo, iar omul răspunsese: Laku ( = “Nu știu”).

Cam la fel a putut să se întâmple cu toate davele daco-geților. Lăsând la o parte orice prudență, istoricii de azi au presupus că ținuturile locuite de daco-geți se întindeau peste tot pe unde, pe hărțile vechi sau in ceea ce ne-a ramas de la Ptolemeu, găsim nume de localități terminate in –dava sau –deva. Nimic nu ne spune însă dacă nu cumva, precum in povestea satirică a lui Evelyn Waugh, cartograful (pe care putem să-l numim convențional Ptolemeu) nu a numit toate acele localități astfel doar pentru ca așa i le înșira informatorul său presupus a cunoaște respectivele regiuni. Terminația –dava ar putea arăta, pur si simplu, că așezările dintr-o parte anume a hărții au fost numite de un singur informator și că dava (sau deva) însemna “sat” sau “așezare” pe limba aceluia, dar nimic nu ne garantează că triburile care locuiau acolo își numeau ele însele gruparea de colibe așa cum le găsim pe harta unui grec. Să ne amintim cum au botezat colonii francezi si belgieni târgurile din Congo cu nume precum Elisabethville, Stanleyville, Leopoldville și Brazzaville, fără ca –ville să aibă vreun sens in limbile localnicilor.

Acele davae, în realitate, sunt doar un indiciu clar că informatorii cartografului numeau dava orice așezare, nu însă și că localnicii din îndepărtatele ținuturi le numeau așa.

Și, în sfârșit, Pârvan își presară textul, altminteri serios si erudit, cu remarci care caută cu orice preț să arate o continuitate, precum: “cu toată vitejia si biruințele lor, geții, ca și urmașii lor românii, nu se îmbată de izbânzile avute, ci sunt mai bucuroși sa cadă la înțelegere cu dușmanul” (p. 41); sau: “Geto-dacii au fost un popor de țărani: așezați, statornici, supuși și cu frică de Zeul lor, amărâți de vecini cu nesfărșite războaie și prădăciuni, totuși veseli si glumeți la vreme de pace, dar mânioși și cruzi numai la război.”

Cum se vede, arheologii si istoricii încă mai caută Laku și Davae.

155 Comments
 1. Pavel Stanescu permalink

  Legat de continuitatea romaneasca la nordul Dunarii sau lipsa ei am doua intrebari: ce parere aveti despre tripletul etimologic Medias, Medies(ul Aurit) si megies?
  Nestiind ungureste presupun ca alternanta a/e din primele doua cuvinte este aceeasi ca cea din vechiul unguresc Ardeal – ung. (actual) Erdely.
  Citez din Wikipedia ungureasca: “(Példák hasonló átalakulásokra: Erdőd → Ardud, Egres (város!) → Agruș; Egyed → Adjud; Esküllő → Așchileu; Erdőfalva → Ardeova stb.)”
  E posibil ca noi romanii sa fi ajuns in Mediesul Aurit, in general in zona Satu Mare, mai tarziu decat in Medias, zona Sibiu (fostul judet Fagaras? fostul comitat unguresc Fogaras?) (care e vecina cu Tara Romaneasca)??? Asta sa fie cauza diferentei de reflex romanesc a cuvantului unguresc? Referitor la megies: probabil ca este o deformare dialectal-moldoveneasca care nu se intalnea la romanii din zonele Satu Mare si Sibiu cand acestia au facut cunostinta cu toponimele respective. Asta daca nu cumva e vorba de un cuvant diferit, dialectal-unguresc (ceangau) ca etimon al lui megies. Daca nu e vorba de un cuvant ceangaiesc ar fi utila si, eventual, importanta o periodizare a datelor intrarii in limba romana a celor trei cuvinte.
  Dar despre faptul ca Gilau si dealu(l) ar fi acelasi lucru? Adica Gilau vine de la ung. Gyalu care ar veni din rom. dealu(l) pe care noi l-am fi reimprumutat, uitand ce inseamna. Romanii ar fi fost maghiarizati nu numai in Gilau, ci si pe o raza de zeci de km imprejur, astfel incat intelesul toponimului s-ar fi pierdut pentru toti romanii. Apoi ar fi avut loc o revenire a romanilor in zona, o re-expansiune, o “recuperare” (cu sau fara ghilimele) care ar fi dus la imprumutarea numelui Gyalu din ungureste si la adaptarea lui la limba romana. Mie “explicatia” asta mi se pare cusuta cu ata “istoriografic-romaneasca”, ca sa nu spun “alba”.
  Ramane neexplicata netraducerea lui “dealu” ca toponim in ungureste si preluarea ca Gyalu, ca sa nu mai vorbim de faptul ca pe vremea aceea “-l”-ul final din dealul se pronunta obligatoriu in romaneste. De aceea avem nume de familie slavo-romane ca StankuLov(ic), RaduLov(ic), nume de romani slavizati, in paralel cu nume pur-slave ca Stankov(ic), Radov(ic).
  “Bonus” etimologia lui “a uimi”: iz- (preverb si prepozitie, afara din) + um (minte). A scoate din minti pe cineva = a-l uimi (pierderea prefixului verbal se poate poate considera ca ceva normal, foarte probabil intalnit si in alte ocazii la cuvintele slave din romana; este posibil si sa nu fi existat niciun prefix, sa fie vorba de un sens vechi, eventual neatestat, al etimonului medio- sau paleo-bulgar.
  etimologia lui “a pastra” din albaneza “pastroj” (a curata)

  Like

 2. kukac permalink

  People Aren’t Stupid. They Just Don’t Understand Logic
  Why do some people not believe in logic?
  Why don’t most people understand simple statistics?

  people=dacomanii
  but,
  dacomanii are people? 🙂

  Like

 3. Este stiut faptul ca Parvan a facut numeroase greseli. Asta era nivelul de cunsotinte din epoca in care a scris. El aducea materiale noi si le interpreta conform nivelului general de cunostinte. In plus, de atunci si pina acum au fost facute enorm de multe descoperiri. De exemplu, in anii ’90, la Cascioarele -linga Oltenita- a fost descoperita o cetate dacica, despre care nimeni nu stia nimic. Si care se potriveste perfect cu descrierea campaniei lui Alexandru, peste Istros.
  Daca vrei sa ai o imagine limpede a ceea ce a scris Parvan si modul in care este receptat de arheologii de azi, citeste “Getica”reeditata (Florescu). Vei vedea acolo critica la toata opera lui Parvan.
  Apoi, mai sunt probleme pe care nu vrei sa le asimilezi. probabil ai -si tu- idei fixe.
  Te referi la milionul de daci ai lui Parvan. (Daca il vei citi pe IHCrisan, vei gasi acolo o analiza cantitativa mult mai amanuntita si bogat documentata; atit pentru populatie, cat si pentru armata dacilor.) Numara numai cate asezari si locuinte izolate au fost descoperite de atunci. Fa o numaratoare babeasca si vei intelege mai bine masa populatiei. Nu uita ca tracii astia nord dunareni aveau cate 7-8 femei si o multime de copii. Deci… la cate case sapate ai…
  Tu afirmi ca Baraganul era pustiu, dar Parvan considera ca cine stapineste Baraganul stapineste toata Dacia… Cum se potrivesc aceste mentalitati? Nu uita ca romanii au luat -in repetate randuri- mase mari de autohtoni din Baragan, pe care i-au mutat la sud de Dunare. -Ca sa nu mai fie populatie ostila la granita.- Despre o astfel de miscare -sec. I en- se spune ca s-ar fi adus la un singur transport 50.000 de oameni. Cum Baraganul nu-i asa mic, tinind cont si de cei fugiti din calea romanilor sau omorati in lupte, nu crezi ca e o populatie cam mare pentru un “pustiu”?
  Si ce te faci cu Herodot, care afirma ca tracii sunt cel mai numeros neam din lume, dupa cel al inzilor? Daca dacii erau cei mai numerosi si aveau doar un milion, cum afirmi tu, cati aveau ceilalti? (In masura in carfe crezi doar sursele livresti -antice-.) Intotdeauna trebuie sa te raportezi la epoca respectiva. Or fi fost aia putini, cum zici tu. Desi altii zic altceva. Dar ceilalti cat trebuiau sa fie, daca astia erau atit de putini?
  Tot in legatura cu Baraganul, trebuie sa tii cont de faptul ca romanii il controlau prin castre ridicate in teritoriu ostil. (Este unul la Gurbanesti -jud, Calarasi- nesapat de nimeni, desi cunsocut de toti arheologii zonei. Oare de ce nu se gasesc bani pentru a fi sapat sistematic?). Etc.
  In ceea ce priveste denumirile date de cronicari unor teritorii (cu numele populatiilor vechi, intrate deja in circulatie) sau zone “desertice”… stii cum se interpreteaza astfel de goange.
  Sa-ti dau un exemplu nou: pentru epoca bronzului, toate descoperirile din pusta le-am intilnit sub denumirea de “bronzuri maghiare”. Daca maghiarii vin in Pannonia in sec. IX, parca (A.D.), ce cauta “bronzurile maghiare”in literatura de specialitate -si nu numai- in preistorie? E doar un exemplu contemporan, sub ochii tai, de ce pot face cronicarii; voit sau nu.
  In general ideea ta este destul de slab sustinuta, desi poti cita un rand sau altul, desprins de context. Dar nu inteleg. Tu negi total componenta dacica din formarea poporului roman? Si ce pui in loc? Esti purist latin? Sau simplu roesler-ian? Sau consideri ca fiind vid de populatie, au venit slavii si am fi rusi? Trebuie sa-ti explici pozitia, caci nu sunt multe variante; dar cele care sunt, sunt foarte clare.
  Acum, cred ca stii ca dacii astia ocupau un teritoriu vast. L-ai citat, dar ai ceva greseli: puterea lor nu a ajuns la Adriatica. Si in nordul pontic, au ajuns pina in Crimeea (tracii bosporani). Este adevarat, in cuprinsul puterii dacilor au existat si alte componente: sciti/sarmati, bastarni(germani), celti. Dar un stat antic nu era ca cele din ziua de azi… Existau numeroase grupuri de alta origine in teritoriul “national”. Asa cum si grupuri de daci existau in afara zonei controlate de puterea centrala daca. La Adriatica, in Germania/Olanda etc. Dar astea erau grupuri mici, rupte de matca si care nu reprezentau puterea politica si etnica a dacilor. In timp, grupurile etnice mici au fost fagocitate de populatia majoritara. Si dacii au inghitit pe altii si grupurile dacice minoritare au fost inghitite de altii.
  Ai dreptate intr-un caz: uniformitatea productie “industriale” -ceramica, arme, unelte- nu tradeaza obligatoriu si o unitate etnico/lingvistica. Dar atunci si reciproca e valabila? Diferentele culturii materiale pot sa tradeze doar o singura populatie? Intram in colaps logic pentru analiza trecutului si putem afirma orice. Din punct de vedere metodologic, trebuie sa analizam ceea ce putem vedea. Iar daca ceramica este identica pe un mare areal geografic, suntem siliti sa vedem o singura putere politico-economica. Eventual, o singura etnie/limba. Pina cand vom avea instrumente mai fine de analiza, asta este. Nu neg labilitatea sistemului, dar e singura proba materiala pe care o avem. Nu putem renunta la ea. De altfel, termenul de “cultura materiala”e destul de larg. Arheologii nu absolutizeaza uniformitatea culturala si sunt extrem de sensibili la aparitia diferentelor. Pina una alta, sunt singurele probe pe care le avem…
  In ceea ce priveste denumirile daci si geti, le gasesti lamurite tot la autorii antici. Dar exista o harta care arata numele tuturor triburilor trace, asa cum au putut fi ele decelate. Imi pare rau, nu mai stiu sursa, dar cred ca iti este cunoscuta. Nu e bine sa faci abstractie de ea, pentru cititori.
  Bun, daca esti rezervat in privinta dacilor, care e parerea ta asupra originii poporului roman?

  Like

 4. erata: castrul roman din judetul Calarasi nu este la Gurbanesti… o regretabila eroare. E tot pe linga Lehliu gara, dar spre sud-est.

  Like

 5. Pavel Stanescu permalink

  Cum sa se fi produs romanizarea la nordul Dunarii cand in Dobrogea tracii nu erau romanizati la stabilirea slavilor, in sec. 6? Dobrogea e la sudul Dunarii, in Balcani si a intrat in componenta Imperiului Romani mai devreme decat teritoriile de la nordul Dunarii.
  Exista ceramica tracica si alte dovezi arheologice in sensul asta
  Cum sa fi fost “Dacia” romanizata la retragerea aureliana (Dacia aici cuprinde si estul extrem al Munteniei si zona Galati + vestul Bugeacului), iar (cel putin o parte din) teritoriul de la sudul ei, mai mult sau mai putin coincident cu Dobrogea, sa nu fi fost romanizat nici macar la sosirea slavilor (depinde si ce se intelege prin Dobrogea: Scitia Mica – prima Dobroge – nu cuprindea sud-vestul judetului Constanta de exemplu, se “oprea” la actuala Rasova)???
  Apropo: teritoriul controlat de Imperiul Roman la un moment dat nu cuprindea numai sudul extrem al Moldovei si al Bugeacului (Basarabia istorica), ci si sudul teritoriului de la est de Nistru, pana in Crimea. Daca Bugeacul si toata Basarabia, pana la Hotin, au fost romanizate, desi nu au facut niciodata parte din Imperiul Roman, inseamna ca si fasia ingusta de pe litoralul Marii Negre, de la est de Nistru pana in Crimea a fost romanizata. Ce s-a intamplat cu populatia romana si romanica respectiva??? De ce nu este mentionata niciunde? A fost asimilata? Cand? De catre cine?
  Dovezi lingvistice Harsova nu avea cum sa provina din latinul Carsium care se pronunta cu k in sec. VI (asta daca nu cumva e vorba de o contaminare intre Carsium pronuntat de catre o populatie romanizata si un cuvant slav care sa inceapa cu hars-, hers-, hirs- etc.
  Oricum in romaneste este imprumutat din bulgarul Hyrsovo -> Harsova (cu s ca in Spania) -> Harsova (cu sh ca in sopti). Vezi si cazuri ca Shtefan in loc de Stefan, lishitsa (Bucată de lemn arcuită care fixează cuiul inimii la oiștea din spate a căruței. Sb. lisice „legătură”, sau bg. lesici) etc. Unii spun ca aceasta preferinta pentru sh in dauna lui s este o influenta tracica, si eu inclin sa cred asta. Daca ar fi fost mostenit din latina cuvantul Carsium ar fi sunat *Cars sau ceva asemanator.
  La fel Darstor, Dristor, imprumutat din bulgarul Drystyr (bg vechi (dialectal?) Drystor/Dyrstor), nu *Durustor (“mostenit” din Durostorum).
  Somes, daca ar proveni din traca tarzie *Somus, in loc de Samus, prin latina, ar trebui sa fie Sumeș. Daca ar proveni din Samus ar trebui sa fie Sâmeș. Deci a intrat in romaneste prin intermediar slav.
  Ipoteza cu etimologia Somus, ca si teoria ca ceafa nu provine din albanezul qafe, (pentru ca ar trebui sa fie *cheafa, probabil) le-am gasit in Istoria limbii romane a Academiei Republicii Populare Romane. Elucubratii de-ale lui I.I. Russu care cauta sa dovedeasca ca albaneza si romana s-au format independent si la mare distanta una de alta, ca albanezii nu sunt neo-tracii s.a.m.d.
  “Dunarea” nu provine probabil din Dan- + Istr- pentru ca ar rezulta *Dunastru sau ceva asemanator, apropiat de Nistru (!). “-r-“-ul din Dunare este posibil sa fie acelasi lexem (cuvant?, sufix?) din bulgarul Iskyr (rau care se varsa in Dunare langa satul Gigen/Ghighen, care in antichitate se numea Oescus). Se stie ca finalul “-us” cazuse din cuvintele latinesti imprumutate de slavi, iar “oe-” se pronunta “e-“. R-ul asta poate fi si cuvantul latin rivus din care provine râu.

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Albaneza mbret = mret = bret (imparat)
   RaMnicu Valcea/Sarat = slav. riBnik
   TiBiscus = TiMis
   alternanta m/p/b si in Pangalia/Pangalla, nume vechi al Mangaliei (eventual de comparat cu Bangladesh, Bangalore, bengali)
   alternanta vn -> mn in bulgara “macedoneana” ramno, ramna, ramni (egala, egal neutru, egali plural), bulgara standard ca si toate celelalte limbi slave: ravno, ravna, ravni. Sa intalneste probabil si in albaneza, armana dar si romana (pe langa cea de tipul bn -> mn, ribnik – Ramnic).
   Comparati cu suedeza KopenhaMn – daneza KobenhaVn – Copenhaga. V devine semivocala w in daneza (ca w in engl. low, law, row, raw), dar inainte se pronunta probabil consonantic v (ca in vertical). Si in olandeza w se pronunta cateodata semivocalic (adica ca in engleza): nieuw.
   De asemenea in albaneza: m + cuvant care incepe cu p => cuvant nou care incepe cu mb-
   de ex.: “pas” si “mbas”, “mbasi”, deci alternanta p-b sincronica
   alternanta p-b diacronica, adica la imprumutarea unui cuvant din alte limbi (latina):
   *imPeratus -> *mPret -> mBret
   exista si variantele dialectale Bret si Mret

   Like

 6. @Paul Stanescu: si cand dispare ceramica dacica din Dobrogea, inseamna ca erau latinizati sau au disparut fizic? Uite, nu m-am uitat special cand se intimpla fenomenul asta, dar coexistenta ceramicii dacice cu cea romana, nu e un semn de convietuire? Nu se intimpla numai in Dobrogea. Deci, avem primul punct dovedit: Dacia nu a fost golita de populatie, asa cum se afirma; dacii au locuit impreuna cu colonistii romani, intr-un tinut cu armata romana, ale lor canabae, cu adm. romana; in fata careia se incheiau acte, tranzactii, se faceau judecati. Si deci, nimeni nu vorbea limba latina populara, da? In plus, tot comertul la sud de Dunare, era purtat de negustori romani sau traci locali, care trebuiau sa stie si limba autoritatilor. Apoi, pina la “torna, torna fratre”, nimeni nu spune ca dacii vorbeau latina… Se foloseste expresia populatia “daco-romana”, pentru ca asa arata ceramica si pentru ca exista dovezi literare care indica acest lucru.
  Aveti dreptate: nordul pontic e exclus cu incapatinare de toti din analizele lor. Si tracii bosporani, si ocupatia romana…
  Nu cred ca istoricii romani au gresit! Teza oficiala sau nu, e cea mai bine sustinuta de probe materiale.
  Oricum, incepind din sec. IV, ceramica dacica e inlocuita cu alta ceramica. Cultura se cheama Santana de Mures- Cerneahov. Este atribuita gotilor, dar se continua si dupa plecarea lor. Deci… (Vezi articolul meu din Thraco-Dacica, despre necropola de la Boanca, jud. Calarsi. Aparut in 1990, parca, daca numerele respecta anul aparitiei.)

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Ca tot vorbim de ceramica romana, superioara si de cea inferioara ne-romana. Mi-aduc aminte ca se sustinea ca re-generalizarea ceramicii inferioare dupa retragerea aureliana, ceramica nefacuta la roata olarului, este o dovada a prezentei tracice, cand de fapt tracii nord-dunareni ar fi trebuit sa fie romanizati complet iar ceramica lor sa se rareasca si sa dispara cu totul, daca tendinta era de romanizare, nu de revenire la tracism. Nici tracii, nici slavii nu cunosteau tehnica producerii ceramicii superioare. Imi imaginez ca uneori era vorba despre slavi si ceramica slava, nu despre tracii perpetuati cu multe secole dupa ultima mentionare documentara a lor. In Moldova de exemplu ceramica slava este la un “moment” dat aproape exclusiva. Romanizarea voluntara a dacilor ca mijloc de a se intelege cu dacii romanizati sau cu functionarii Imperiului Roman retras la sudul Dunarii e o poveste. Ar fi trebuit sa se grecizeze singuri datorita legaturilor comerciale cu grecii din orasele-state de la Marea Neagra (ma refer la cei din Dobrogea si cei de la sud de ei). Iar Imperiul Roman n-ar fi avut nevoie sa-i cucereasca pe daci, s-ar fi romanizat singuri invatand latina pentru a face comert cu Imperiul Roman.
   Despre ce romanizare sa fie vorba in actualul Baragan cand in “Dobrogea” martirii Zotikos, Kamasis, Attalos si Philippos au numele scrise in greaca si grecizate, asta in sec. 4, cu mult inainte ca Imperiul Roman de Rasarit sa se transforme in Imperiul Bizantin, prin schimbarea limbii sale oficiale din latina in greaca?
   In secolul 4 romanizarea ar fi trebuit sa fie terminata, dar, asa cum spuneti si dvs., continua sa existe localitati “daco-romane”, presupunand ca la retragerea aureliana romanizarea era foarte avansata.
   Torna, torna fratre nu este obligatoriu in romaneste (presupunand ca nu e vorba de o eroare din cauza necunoasterii limbii latine de catre respectivul cronicar bizantin). Poate fi si in dalmata, si intr-o alta limba romanica care sa se fi vorbit intre romaneasca si dalmata (este de presupus ca ar fi existat o astfel de limba, avand in vedere cat de diferita era dalmata de rumana).

   Bombay – Mumbai
   Bengali – Mangalia – Pangalla
   de altfel exista foarte multe cuvinte albaneze care incep cu “mb-“, “nd-” si “ng-“, corespunzatoare si similare transcrierii neogrecesti ale lui “b/mb” (= mp), “d/nd” (=nt), “g/ng” (=nk). De asemenea cuvinte ca kuvend (din “conventus” in care “-nt-” devine “-nd”, comparati cu rom. “cuvaNT”) arata acelasi tratament al lui “nt” in albaneza si neogreaca (kendron este pronuntarea neogreaca a lui kentron = centru). De asemenea prezenta fonemelor th, dh si y (se pronunta ca u cu trema/umlaut/diereza din germana), comune limbii grecesti si albaneze (y pronuntandu-se ca y din albaneza in greaca veche, in greaca actuala se pronunta i). Se stie ca lj si nj din dialectul banatean s-au pastrat datorita contactului cu sarba, unde exista si lj si nj, in Ardeal s-a pastrat doar nj, lj disparand asa cum a disparut si din ungureste (ly din ungara se pronunta doar y, i semivocalic) (si din franceza, unde a ramas totusi gn). Limbile invecinate se influenteaza si in ceea ce priveste inventarul de foneme. Fonemul dz este pastrat in armana si bulgara “macedoneana”, in romana si bulgara el a disparut desi exista in “proto-romana” si bulgara veche.

   Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Birmania/Burma – Myanmar
    se pare ca alternanta b-m(-p?) transcende limbile indo-europene

    Like

 7. Unde ai citit asa ceva? De ce crezi ca la retragerea aureliana Dacia era romanizata, daca prima mentiune documentara a latinei vulgare vorbite in zonele astea a fost in sec. VI? De ce crezi ca romanizarea a incetat la retragerea aureliana? De ce consideri ca tracii erau doar in Romania si nu aveau legaturi cu cei ocupati? (Pannonia, Bulgaria, nordul pontic)… Sunt multe intrebari pe care nu le rezolvi sau le ametesti.Sau le eviti, pur si simplu.
  Ceramica dacilor nu era superioara? Depinde: daca te uiti la ceramica de zec. IV i.e.n, IV e.n. si Dridu (cultura romaneasca veche), ai sa vezi pasta ciment si forme identice. O excelenta ceramica. Cum de apare si reapare sistematic in zona?
  Dupa disparitia ceramicii grosiere dacice, apare ceramica Santana (de Mures-Cerneahov), care este excelenta. Si continua si dupa plecarea gotilor. (Deci…) Care are in componenta si numeroase importuri romane (in sud, mai ales). Nu doar ceramice.
  De acord, reaparitia ceramicii grosiere e pusa in legatura cu venirea slavilor. Dar asta e abia la sf. sec. V, inceputul sec.VI. Intre timp, zona s-a barbarizat. (Ca tot spatiul european contemporan, cu cateva exceptii.) Ipotesti-Candesti are si ceramica mai buna, si grosiera. Si este-deja- manifestarea localnicilor in epoca. Vor convietui cu slavii.
  Eu nu leg ceramica grosiera de latinizare… asta tine de conditiile economico/mestesugaresti imediate. Ca un exemplu din lumea materiala: dupa disparitia totala a uneltelor de silex, dacii si romanii vechi (cultura Dridu) le vor folosi suficient de frecvent, ca sa apara sistematic in sapaturi. Asta inseamna ca au inviat neoliticienii sau au supravietuit mii de ani cu aceleasi unelte si limba? Ma indoiesc. Si azi se utilizeaza masini, blocuri etc. construite in comunism. Dar comunismul e disparut… Nu mai confundati.
  Eu nu cred ca am zis ceva de limba romana; am zis de latina si -poate- latina vulgara. Sigur, erau beti carausii aia care vorbeau intre ei, sau cronicarul… a dat in balba. Ca si Anonymus, care spune ca la venirea maghiarilor in pusta, au gasit vlahi si slavi… Numai greseli, cand e vorba de noi.
  Argumentele dvs. sunt roesleriene sau tracomane. Intimplator, au aceleasi argumente (?!!!). Un mare semn de mirare. Dar unii considera ca romanii s-au format in sudul Dunarii si au venit aici in sec. XII (Daca sustineati asa ceva in sec. XVIII-XIX sau prina jumatate a sec. XX erati credibil. Dar dupa ce s-au sapat atitea puncte din mileniul I in ultimii 60 de ani riscati sa deveniti ridicol sau rupt de realitatile scoase din pamint.) , ceilalti considera ca nu puteam fi latinizati pentru ca deja eram latini. Romanii fiind urmasii lui Enea tracul, care vorbea latina de la Troia si Dunarea de Jos…
  Poate veti reciti “La romanite dans le sud-este de l’Europe”…
  Repet argumentele lui Gh.Bratianu: daca preluam tezele istorice ale vecinilor nostri, romanii nu s-au format in Romania, dar nici unul dintre ei nu gaseste urme materiale ale formarii romanilor pe teritoriul lor. ?!!!!!! O adevarat enigma istoria acestui popor… Om fi Annunaki, veniti cu harzobu din cer si nu am lasat urme. Noroc ca mai avem si Marea Neagra vecina, altfel cine stie ce alta minunatie de teorie am avea.
  Va multumim ca ne considerati un popor ales!
  In ceea ce priveste grecizarea, nu sunteti departe de adevar. Multi geti care au venit in orasele grecesti s-au grecizat. Dacii foloseau alfabetul grec si monede grecesti sau batute dupa modelul lor. Mai nou, daca nu era TV, toata elita tarii ar fi fost grecizata de fanarioti. Fara macar sa fie ocupata. Acum, dupa 25 de ani, vedeti ca toti tinerii scoliti vorbesc engleza… Ca sa nu mai vorbim de “francgleza” ce pustiesti Franta culturala de cateva decenii. Nu va mai mirati atit, viata bate filmul! De altfel, cum de au ramas atit de putine cuvinte dacice? Si alea legate de ocupatii umile: mazare, zer, manz… O zona in care nu au mai fost contacte innoitoare. Latinii tot ar fi cucerit Dacia, pentru ca aveau nevoie de aurul lor, orice limba ar fi vorbit. Dupa cum vedeti pe harta, romanii au chitit zona aurifera pe care au incojurat-o si protejat-o, cu calea de comunicare aferenta…
  Daca veti reciti “Marea Neagra”a lui Bratianu, veti vedea ca citeaza un lingvist ce afirma ca -uneori- in istorie se gasesc cazuri cand populatii de pe suprafete intinse, relativ dense, isi schimba brusc limba. Fara argumente decelabile. Si nu se referea la dacii romanizati. Cred ca ar trebui sa reluati analiza acelor idei si sa lasati documentarea limbii si evolutiei ei prin ceramica grosiera (sau absenta ei).
  Este imbucuratoare acribia cu care se analizeaza urmele materiale ale romanilor. (Dati-mi voie sa ma intreb cum italienii erau una in sec. III-IV si cum si-au schimbat limba pina in sec. X. Idem francii romanizati, anglii amestecati cu valuri numeroase de nou veniti etc. Practic toata Europa a fost modificata lingvistic in mileniul I. Inclusiv grecii, care se trezesc in Evul Mediu ca au doua limbi: una culta, de bilbioteca, pe care n-o mai intelegea nici un taran, mestesugar, negustor si una vulgara. Dar romanii ar vorbi aceeasi limba din neolitic incoace… Sau nu s-ar fi putut latiniza, in argumentarile altora. Pentru ca ceramica grosiera, ar fi sau nu ar fi… Nu e ceva putred in argumente? Intreb si eu…)
  Va rog sa separati analizele arheologice de cele lingvistice. Au la baza metode diferite. Si studiaza obiecte diferite. Nu le mai amestecati…

  Like

 8. Catalin Balaci permalink

  Așa cum există “dacopaţi” aşa acum apar şi “dacofobi”.
  Ca deobicei lucrurile nu stau la extreme ci la mijloc şi nu sunt albe sau negre ci au un milion de nuanţe de gri pe care este extrem de greu să le vezi.

  Like

  • Alex permalink

   Iubesc argumentele astea tampite: “Ca deobicei lucrurile nu stau la extreme ci la mijloc şi nu sunt albe sau negre ci au un milion de nuanţe de gri pe care este extrem de greu să le vezi.”, cuvinte goale si nimic altceva. E genul ala de afirmatie care pare desteapta (ca citatele de pe facebook) dar care nu inseamna absolut nimic.

   Like

 9. thebrunchtimestory permalink

  Discutiile despre descendenta latino-dacica sau exclusiv dacica a poporului roman nu are finalitate pentru profanii care nu au posibilitatea sa-si sustina parerile cu argumente stiintifice.

  Este insa un curent ca oricare altul, o moda, care isi va epuiza resursele pe retelele de socializare, in talk show-uri, pe bloguri, pe terase si la mesele de Revelion.

  Sper ca la finalul trendului sa raminem totusi urmasi ai romanilor, hai si ai dacilor, daca trebuie 🙂

  Like

 10. Nu e nici o nenorocire daca apar opinii separate. Sau chiar curente de gandire. Dar cand dovezile sunt rastalmacite, ignorate sau necunoscute si/sau curentul de gandire poate sluji grupari extremiste, cred ca trebuie sa luam atitudine.
  Eu sunt adeptul ideii de daci latinizati. Si i se pare ca dovezile arheologice, asta sustin.
  (Pe scurt: avem locuire continua la nord de Dunare in sec, I-XII A.D. Daci, daco-romani si daci liberi, Santana de Mures -pina in sec. V-, Ipotesti-Candesti si slavi, cultura materiala Dridu -cultura romaneasca veche. La aceste dovezi clare, exista si 3 informatii livresti: ” momentul torna/torna”, care arata o limba latina vulgara in sec. VI, momentul venirii maghiarilor care ne gasesc aici, conform cronicarilor lor si ordinul Constantinopolului, dupa Marea Schisma, care cerea introducerea alfabetului chirilic la nord de Dunare, pentru a contracara originea si limba latina a bastinasilor, ce puteau sa se simta atrasi de Roma catolica si Papa, daca scriau cu alfabetul latin.; deci in sec. XI, existau deja latinofonii in zona, cu o limba cristalizata; Roesler ne dadea veniti al sec. XII…… In ceea ce priveste baznele cu tracii in neolitic -mai mult, tracii in cultura Cucuteni, “singura cultura neolitica din care se nasc toate celelalte culturi neolitice”-?!!!!!!!-, cand Cucuteni e cultura eneolitica si cea mai tarzie si ocupa doar o treime din spatiul tracic -in Ardeal nu cred ca a patruns cultura Cucuteni -vezi Ariusd- ci doar influente ale ~-… De ce li s-o fi pus pata pe cultura asta, greu de stiut. Probabil nu au mai invatat altceva in scoli….. In plus, o continuitate asa de lunga, cu o aceeasi limba e -practic- imposibila, mai ales in conditiile miscarilor de populatii din preistorie; a, am uita, neaga si astea… mde.)
  Nu trebuie sa neglijam prezenta dacilor in istorie, sunt -cu toti tracii- un important element constitutiv al istoriei si devenirii europene, dar nu putem exagera rolul lor si nici nu-i putem impinge in istorie, mai devreme de epoca fierului.
  Pastrati scutul la mijloc, dragilor, si toate vor fi bune!

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Cum puteau fi Baraganul si Bugeacul romanizate (nu spun ca ar fi fost romanizate total, ci intr-un proces avansat de romanizare, atat de avansat, ca romanizarea ar fi continuat “din inertie” si dupa retragerea aureliana) daca tot istoricii si arheologii romani recunosc ca la stabilirea slavilor in “Dobrogea” (de exemplu in anul 590 s-au stabilit la Silistra, care insa nu facuse parte din Scitia Mica – prima Dobrogea din istorie – deci nu e dobrogeana; asa si Varna a facut parte din Dobrogea medievala – Principatul Kavarnei – ba chiar si intinse teritorii litorale de la sud de Varna, deci Varna ar fi si ea un oras dobrogean, dupa “logica” asta) tracii nu fusesera romanizati (majoritatea lor erau inca neromanizati, doar o mica parte grecizati si romanizati). Exista doua dovezi arheologice principale: ritualul de inmormantare tracic si ceramica rudimentara (spre deosebire de cea romana). Eu nu pretind ca m-as pricepe la arheologie, repet doar ce am citit: cum sa fie populatia tracica de la nord de Dunare, la nord de Dobrogea latinizata la sosirea si stabilirea slavilor cand cea de la sudul Dunarii, care a intrat in componenta Imperiului Roman cu o jumatate de secol mai devreme si care a ramas in cadrul aceluiasi imperiu si dupa retragerea aureliana, nu era romanizata? Tin minte insa ca localitatile “daco-romane” (deci neromanizate, “romane” e adaugat probabil doar din cauza prezentei unor elemente arheologice romane, putine, care puteau foarte bine sa fie dobandite pe calea comertului cu Imperiul de la sudul Dunarii, vezi si exemplul cu comertul tracilor cu grecii, inainte si dupa cucerirea romana) de la nordul Dunarii, existente si dupa retragerea aureliana, isi incheie existenta prin secolul 5. Deci, nici vorba de continuare a existentei dacilor dupa sosirea gotilor, ce sa mai vorbim de populatie romanizata. (Asta cu satele daco-romane din sec. 4-5 am citit-o in Civilizatia geto-dacilor de Ion Horatiu Crisan). Referitor la faptul ca tracii din Dobrogea nu fusesera romanizati la stabilirea slavilor – am citit lucrul asta in alta carte, din pacate nu mai stiu exact care: ori Autohtoni si alogeni la Dunarea de jos de Mircea Negru, ori Istoria romanilor pana in anul 1821 de A.L. Dumitrescu si M.M. Novac, ori Sinteze de istorie pentru bacalaureat de M. Bunduc, E. Cozma, E. Rotundu ori Sinteze si teste de istoria romanilor pentru bacalaureat de aceiasi autori, ori in ultimul manual unic de istorie de clasa a XI-a dinainte de reintroducerea manualelor alternative.

   Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Care este cea mai vestica locatie (nu localitate, deoarece se poate afla mult in afara oricarei vetre de sat sau oras) Dridu? Intra si in Ungaria cultura asta “proto-romaneasca”? Care sunt liniile formate din cele mai vestice si nordice locatii Dridu din Ungaria si Ucraina??? Care sunt locatiile Dridu din Pannonia unde Anonymus visa ca existasera rumani, avand in vedere ca Pannonia se afla la vest de Dunare iar interfluviul Dunare-Tisa nu a facut niciodata parte din Imperiul Roman, ce sa mai spunem de vreo romanizare a lui, iar de la est de Tisa pana la actuala granita romano-ungara sunt multe sute de km (asa zisa Crisana de vest sau Crisana ungureasca nu este chiar asa de ingusta). Cum se putea sa existe rumani (asa e corect dpdv etimologic: rumani) in la vest de Dunare (in Pannonia) si la est de Tisa (in Crisana ungureasca, Crisana rumaneasca, Ardeal etc.) daca intre Tisa si Dunare nu erau rumani? Teritoriul dintre Tisa si Dunare nu a fost niciodata inclus in Imperiul Roman, romanizarea locuitorilor lui nici nu mai incape in discutie.
   Din cate stiu eu pana in urma cu vreo 10-15 ani nici nu se gasise vreo locatie Dridu in Maramuresul roman, ce sa mai vorbim de cel ucrainean. E foarte probabil ca si astazi cea mai nordica locatie Dridu din Maramuresul rumanesc sa fie la cateva zeci de km bune de granita cu Maramuresul ucrainean. Rezulta ca teritoriul respectiv ar trebui sa apartina Ucraineni.
   Ca sa nu mai vorbim ca in Bucovina cultura Dridu patrunde cu vreo 200 de ani mai tarziu decat in celelalte provincii ale Romaniei (Mari), cand slavii se stabilisera demult in Bucovina.
   Unde este populatia romanizata de la est de Nistru, din fasia litorala a Imperiului Roman care ajungea pana in Crimeea? Sau acolo nu a avut loc romanizarea, dar a avut loc in interfluviul Dunare-Tisa, care niciodata nu a apartinut Imperiului Roman??? De ce in Banat toponimele slave sunt mai recente decat in Tara Romaneasca, sunt sarbesti, in timp ce in Tara Rumaneasca sunt medio-bulgare? De ce intr-o mare parte a Moldovei toponimele slave sunt in totalitate ucrainene, tot mai recente decat cele din Tara Rumaneasca? De ce Vrancea nu se numeste Voroncea (pe ucraineana) ci pe medio-bulgara? De ce in Maramuresul ucrainean (acum) toponimele slave sunt doar ucrainene (cu foarte putine exceptii in extremul sud ca Slatina – bulgara = Solotvino – ucraineana), in timp ce in Maramuresul rumanesc toponimele slave sunt bulgare (cu foarte putine exceptii ucrainene in extremul nord ca Viseu). De ce in Banatul romanesc toponimele slave nu sunt medio-bulgare (Varset, Toplet in loc de Varsat, Toplat nu sunt bulgare, ci sarbesti adaptate dialectului banatean al romanei) ci sarbesti, la fel ca in Banatul sarbesc, desi se zice ca sarbii n-au stapanit niciodata Banatul? (nu numai ca l-au stapanit, au stapanit si locuit si o mica parte din sudul extrem al Crisanei). De ce in Maramures limba ucraineana s-a extins in toponimie doar in Marmamuresul ucrainean (aproximativ), iar in Banat toponimia, acolo unde este slava, este exclusiv sarbeasca, si nu medio-bulgara in Banatul rumanesc si sarbeasca in Banatul sarbesc? De ce aceasta diferenta intre Maramures si Tara Romaneasca pe de o parte si Banat si cea mai mare parte a Moldovei pe de cealalta? In Moldova toponimia slava e ucraineana nu numai in toata Bucovina, ci si in aproape toata Moldova si Basarabia. Ba chiar se poate decela cu aproximatie perioada din istoria limbii ucrainene (mai precis ucrainene vechi) din care dateaza toponimele ucrainene din aceste provincii, ele nefiind nici slave vechi (adica paleo-bulgare), nici medio-bulgare, nici rusesti, si nici din ucraineana actuala, ca si cuvintele ucrainene vechi din limba romana in general.
   Pentru toata discutie vedeti topic-ul/postarea “ADN-ul identitar…” din acest blog

   Like

 11. noname permalink

  Mortii cu mortii, vii cu vii. DNA-uleeee, da-le tare cu codul penal in cap, fara frica, fara ezitare. Ioropa si America au ramas proaste de admiratie de la ce faci!!!! Da-le sa nu se mai ridice din praful puscariei decat dupa ani buni si multi. Of, oooof, mai maaai, Eximbank – banca cadrelor de securitate si la o parte din baietii de la partid care este bine si se poarta frumos cu baetii de la securitate. Acolo ei traieste bine pe sinecurili grase care este si plange dupa ele cand le pierde. Mai o nevasta, mai o amanta, mai hai si pe la CEC ca si acolo e cald si bine daca ai sange albastru de cadrili de nadejde ale patriei care este doar pentru baetii care stie, nu pentru toti prostii si taranii. Si mai hai si pe la BNR – cu onor la tovarasu’ colonel, ba prostane, ca la Directia 5 e domni ofiteri subtiri si luminati nu ratani de cazarma de freaca Kalasnikovu’ pan’ sa-auto-mpusca ca un mistret cu tendinte suicidale. Ce mai facea tovarasu’ Zgonea, Gabriel, cand i-ati luat ultima oara pulsu-n Canada? Mai misca, mai face si el un zvac din grafic, mai baga si el un cajcaval la baeti sau e pa fundatie si-l bagam la lichidare? Ptiu drace, auzi fundatie? Pai d’asta are parintii lu’ tov Zgonea. Domneee’, bine ca nu v-a sarit in cap de la balconul parlamentului tacnitul ala ca va dati seama cate kile de inteligenta pierdea patria pe persoana fizica? Auzi la astia cica copiii safilor vor fi sefii copiilor nostri!!! Ba p-a maicutelor voastre ba jegosii dracu’!

  Like

 12. Domnu Stanescu, domnia voastra vreti o multime de raspunsuri punctuale, la o problema generala, strategica. Vreti sa stiti de ce in pucntul “X”, nu avem o descoperire de un anumit tip, intr-un anumit moment. Sau de ce se foloseste un termen in loc de altul, intr-o anumita zona.*Eu nu sunt filolog.)
  Nu credeti ca exagerati?
  Sa va dau un exemplu: Valea Dunarii a fost intens locuita in toate timpurile. Totusi, in sec. XVII-XVIII, avem un fenomen interesant: datorita politicii fiscale, prin care se dorea atragerea de locuitori in zona (se faceau scutiri de taxe 10 ani), omaneii veneau, stateau 10 ani apoi se mutau. Nu in alt sat de la nord de Dunare ci la sud de Dunare?!!! Caci si otomanii aveau aceeasi politica fiscala. Populatia aia era romaneasca, turceasca sau bulgareasca? Avem o densitate mare de locuire, sau pustiu?
  Exemplele pot continua.
  De altfel, satele nu stau pe aceeasi locatie la infinit, ca in neolitic/eneolitic. Nu se ridica tell-uri. Stau o perioada, apoi se muta din varii motive; daca tinem cont si de pendularea campie/munte specifica tuturor crescatorilor de animale din epoca … Zona controlata de o popualtie era mult mai mare decat azi( iar densitatea e mai mica, normal). Iar unele sate puteau sa dispara total, altele sa apara prin venirea unor noi populatii in zona. (Vezi venirea lipovenilor sau a evreilor. Sau a satelor armenesti.)
  Nu cred ca veti reusi sa convingeti pe cineva cu argumente de gen: “Daca nu am potcoava calului lui Stefan cel Mare in localitate, inseamna ca localitatea nu facea parte din Moldova! ”
  In plus, exista fenomenul de roire: un sat prosper, are mai multi urmasi ce sunt siliti sa plece si sa intemeieze alt sat, datorita limitei proprietatii rurale. Iar fenomenul e general si continua multa vreme. In Muntenia au existat codrii seculari ce au fost dati jos in timpul si dupa Mircea cel Batran. Pina atunci era pustiu? Ma indoiesc. Dar in centrul tarii, era o zona mai slab locuita.
  Nu m-am specializat in Dridu, dar mai peste tot pe unde am fost la muzeele din tara, am vazut ceramica specifica. (Arheologii fac sesiunile nationale in fiecare an la alt muzeu judetean. In felul asta, in cativa ani, poti vedea mai tot materialul arheologic pe o epoca -sau toate- din tara.) Am avut un coleg la bazele muzeografiei, de prin Arad sau Oradea, care imi spunea ca si la el e ceramica asta.
  Cu Tisa? Pai ce sa fie,daca zona a fost mlastinoasa si nelocuita? Abia spre sfarsitul sec. XIX a fost desecata, indiguita si colonizata. E si unul din argumentele Ungariei in fata comisiei de pace de la Versailles; sa i se cedeze teritoriile arondate Tisei, caci sunt obtinute prin munca si efortul lor financiar. Nu stiu daca avem vase Dridu pina la Budapesta, dar sigur avem vase dacice. Cum evolueaza aceasta ceramica in contact cu stapinii romani, colonistii si sarmatii adusi de romani… e mai greu de aflat de mine, care am studiat sud-estul Romaniei… si am migrat din mileniul I e.n. in preistorie.
  Unii numesc Dridu cultura “proto-romaneasca”, altii ii spun cultura “romaneasca veche”. Regret, nu am studiat limitele ei. Nici in nord, nici in vest, nici in sud, nici in est.
  Dar cred ca o puteti face singur, daca accesati bibliografia pe tema. Si asta o gasiti si pe Wikipedia. Puteti incepe cu spaturile de la Dridu, facute de Maria Comsa.
  Succes!

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Vase dacice sau tracice in general nu inseamna vase romanesti. Primii traci asimilati au fost cei din actualele Tracii greceasca si turceasca, asimilati de catre greci. De cand daci = rumani?
   Ce rost mai avea romanizarea lor (si a altor ne-traci de pe teritoriul Rumaniei), daca dacii = rumani chiar si dinaintea romanizarii? Cum sa romanizezi ceva ce deja era romanic, adica rumanesc??????
   Intrucat dacii reprezentau doar o parte a tracilor iar dacii = rumani => tracii = rumani, adica noi “suntem” urmasii tuturor tracilor. Nu vad de ce am fi singurii urmasi doar ai tracilor daci, si nu ai tuturor tracilor, de vreme ce vorbeau aceeasi limba si erau acelasi etnos.
   Sau “macar” ai tuturor getilor si dacilor.
   Oricum getii din Cadrilater nu se diferentiau de cei de la sud de granita bulgaro-romana din 1913, crobyzi existau si la sud de acea granita; doar nu credeti ca granita din 1913 a fost trasata luandu-se in calcul pana unde se intindeau getii si unde incepea teritoriul altor traci, mai ales ca nici nu se poate trasa o granita precisa, nici in prezent. In Civilizatia geto-dacilor se vorbeste de marele palat sau asa ceva getic de la Isperih, din Bulgaria, care se afla la sud de “Cadrilater”. Deci Ruse = pamant romanesc, nu-i asa? Ei bine, nu. Rumanii nu vorbesc traca, daca, geta, moesiana, iar genetic suntem predominant slavi (lucru demonstrat de geneticianul Florin Stanciu).
   “Cadrilaterul” poate insemna mai multe teritorii: Cadrilaterul initial (teritoriul dintre Ruse, Silistra, Varna si Sumen) nu a facut parte niciodata din Romania Mare.

   Like

 13. La fel cu problema Baraganului si Bugeacului… Vreti ca fiecare centimetru din teritoriul tarii sa fie purtator de ceramica daco-getica, ipotesti-candesti, dridu si sa avem cate o scrisoare a lui Neacsu, care sa dovedeasca una sau alta… Nu sunteti cam pretentios?
  ca veni vorba de Baragan: la Gradistea Coslogeni, este o statiune superba, cu daci , Ipotesti-Candesti, slavi, Dridu. Din pacate, totul a fost distrus, pentru ca se voia dovedirea practicarii siderurgiei de purtatorii culturii Coslogeni. Cuptoarele in pamint crutat, in coltul bordeiului, tipic slave, au fost sapate iepureste, rupte de context si prezentate drept cuptoare de redus minereul de fier (chiar daca nu obtineau mai mult de 600 grade celsius) in cultura Coslogeni. Era o statiune ideala pentru a studia impactul slavilor asupra localnicilor -Ipotesti Candesti-. Dar… assa e cu extremistii. Distrug tot! Si aia, si aia… ce nu le convine nu merita sapat sau pastrat in muzee. Pe urma vin firoscosii sa ceara socoteala de ce nu avem urme materiale peste tot! (Ati citit articolul meu din Pontica, referitor la caz?)
  Mai sunt cazuri…
  Latinizarea nu se dovedeste de arheologi! Latinizarea se dovedeste de lingvisti! Noi aratam ca se schimba culturile materiale intr-un anumit ritm, cu anumite influente, pe anumite areale.

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Eu nu refeream la Tisa ca rau, ci la teritoriul dintre Tisa si Dunare, la est de fost provincie romana Pannonia si la vest de “Crisana ungureasca/de vest” (Dacia nu-i putem spune pentru ca Imperiul Roman nu cuprindea si Crisana, ci numai Banatul si Ardealul). Asta inseamna interfluviu.
   Unde e cultura arheologica Biharea, imediat precedenta celei “proto-romanesti” Dridu in Crisana ungureasca? Dar cea Dridu? Cam in cate locatii au fost depistate? Dar in Pannonia? Dar in acest interfluviu Dunare-Tisa?
   Cand ajung ungurii in zona Oradiei, a Aradului? Dar in zona Satu Mare, Timisoara? In zona Brasovului, adica in extremul sud-est al Ardealului ei ajung intr-adevar in sec. 12, dar Oradea nu e Brasovul, e mult mai la vest, mai aproape de Ungaria, in Crisana, nu in Ardeal? In sec 11 sau 10?
   De ce in registrele capitlului (nu capitolului) de la Oradea, din sec. 13 referitoare la sec 12 nu apare niciun roman? De ce nici in celelalte acte nu apar romani? Asta pana la inceputul sec 13? Deci timp de mai mult de un secol romanii nu apar desi exista documente in care ei ar putea aparea. E adevarat ca nici documentele dinainte de sec 13 nu sunt numeroase dar orisicat. Un singur roman, de prasila cum ar veni, ar fi putut sa-si faca simtita prezenta inainte de sec 13.

   Like

   • Dihai Mumitru permalink

    Pavele, nu gasesti romani in registrele bisericii catolice din acelasi motiv pentru care nu gasesti romani nici in evidentele udemereului, cap de creta imbalsamat ce esti. Fiindca, evident, ei nu exista.

    Like

  • surena permalink

   Latinizarea nu se dovesdeste de arheologi!Cred ca ati cugetat mult pana ati scos o astfel de ineptie.Drumuri romane care strabat pasurile spre Moldova si Muntenia,o retea de drumuri de 12000 km (aveti idee cati km de drumuri judetene si autostrazi are Romania astazi?),un numar impresionant de castre,orase romane,castre cu soldati mentinute si dupa retragerea aureliana,poduri construite si dupa retragerea aureliana toate acestea nu sunt dovezi arheologice.
   Ce stiti de retragerea aureliana?Aveti idee ce capete de pod au fost mentinute de armata romana dupa retragere?Cum credeti ca au aparat romanii provincia Dacia?Ati analizat Columna lui Traian sa vedeti eforturile armatei romane in reconstructia provinciei?

   Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Ba tocmai ca asta incearca “arheologii” rumani sa faca, sa dovedeasca latinizarea si aparitia poporului si limbii rumane pe tot teritoriul Rumaniei (Mari), habar n-ai despre ce vorbesti
    Capetele de pod aflate imediat la nordul Dunarii n-au nicio relevanta pentru teritorii aflate la sute de km distanta, erau folosite doar pentru apararea Imperiului de la sud de Dunare si nimic mai mult.
    Castrele si podurile nu sunt dovezi arheologice? Dar ce sunt? Documente? Nu stiam asta. Multumesc. Acum sunt mai cult. In loc sa ma interesez de ucrainenii din Bihor, care au fost asimilati de mult, mai bine m-as interesa de povestile “istoricilor” rumani.

    Like

 14. sigur, cum sa latinizezi ce era rusesc? etc… domnul meu, amploarea cunostintelor dvs. si fermitatea opiniilor, depasesc modestele mele cunostinte! Am onoarea!
  (Cand ungurii ajung la Biharea, era unu Menumorut, cu care s-au razboit si nu l-or invins… etc. Au luat Biharea -si tinutul ei- ca zestre la nunta ce a urmat. Stiti documentul etc…)

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   @Mihai Dumitru
   esti prost de bubui, actele respective nu vorbesc numai de catolici, nu inseamna ca daca sunt acte ale unei institutii catolice nu au voie sa apara oameni de alte religii sau confesiuni
   Din cate am inteles din tratatul de “Istorie” a romanilor al “Academiei” Rumane (sic!) exista si un registru sau protocol al respectivului capitlu din sec. 11 sau care copiaza registre/protocoale din sec 11, nici acolo nu apare vreun ruman. Nici in alte acte dinaintea inceputului de secol 13. Iar cand romanii chiar incep sa figureze apar cantonati doar intr-unele din zonele muntoase, in zonele compacte de deal si campie ale Transilvaniei, Crisanei, Maramuresului si Banatului ei apar din ce in ce mai des si pe arii geografice din ce in ce mai mari; dar chiar si in sec 14, din care exista multe documente pastrate, romanii sunt foarte scumpi la vedere. Cel putin asta sustinea Kurt Horedt, german sas din Ardeal, care toata viata s-a ocupat de istoria Transilvaniei: ca romanii apar mai des abia incepand cu sec 15 si 16, si mai ales 17 si 18. De ce ar aparea cantonati in cateva zone in sec 13 si 14 cand din secolele respective s-au pastrat multe documente, daca nu ar fi vorba de o totala absenta a lor din cele mai multe zone (exista documente pentru toate microzonele). Kurt Horedt sustinea ca la incep rumanii existau doar in zonele Maramures, Fagaras, Muntii Auriferi din cadrul Muntilor Apuseni si Hateg. “Istoricul” fascist, legionar P.P. Panaitescu ar fi gasit doua documente cu romani mentionati mai devreme decat se stia la un moment dat (anul 1210), dar tot din sec 13, 1202 si 1205 din zona Bihorului. In cazul in care nu sunt falsuri, tot ramane intrebarea de ce ungurii apar mentionati cu peste 100 de ani mai devreme decat romanii si de ce in sec 13 mai ales in sec 14 ei apar doar in anumite zone (toate inaccesibile, muntoase) cand exista suficiente documente din toate colturile Ardealului, Crisanei, Maramuresului si Banatului. Chiar si Maramures e un cuvant partial unguresc, e un substantiv compus cu procedee lingvistice unguresti, din “Mara” si “Mures”, Mures-ul de langa raul Mara, probabil in sensul de comitat sau tinut Mures aflat langa raul Mara sau strabatut de raul asta.

   Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Mi se pare mie sau Ohtum/Ahtum si Tuhutum seamana ca fonetism? Insa, dupa delirul scriptic al lui Anonymus, Ohtum ar fi fost “proto-bulgar” iar Tuhutum ungur, asta in foarte improbabilul caz ca ar fi existat. Poate ca ei chiar au existat iar asemanarea de corp fonetic al celor doua cuvinte-nume este doar o coincidenta. Se stie ca “proto-bulgara” in stadiul ei actual este limba ciuvasa (limba turcica) in timp ce ungureasca, ca limba fino-ugrica, e inrudita destul de slab cu limbile turcice.

    Like

   • Dihai Mumitru permalink

    Pavele, ca sa lamurim, tu in clipa asta fie existi la catolici si la udemere in evidente, fie nu existi. Daca existi, zi-ne si noua de ce existi. Daca nu existi, cum dracu de faci clabuci online, ca vorba aia, ungurii nu te consemneaza nicaieri.
    Si numele e Mumitru. Dihai Mumitru.

    Like

 15. @ Pavel Stanescu: intreaba-te de ce Transilvania, sub “ocupatie maghiara” s-a organizat ca voievodat. Cu armata proprie, parlament (Dieta) proprie, cu voievod. Transilvania era doar sub suzeranitatea regalitatii maghiare….. Pina cand Ungaria s-a prabusit sub loviturile turcilor. Intimplator (?) armata Transilvaniei nu s-a prezentat pe campul de lupta…
  Dar asta iese din zona arheologiei… Scuze!

  Like

  • kukac permalink

   daca bag in ghilimele “pizda matii”, suna altfel? mai obiectiv? “bozgorvlahule?”

   Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Lasa ca o sa vezi tu ce o sa se intample cu pizda ma-tii de la bulgari + unguri + ucraineni, prostovane care crezi ca stii istorie
    Ucraina Transcarpatica e mult mai putin importanta decat Transilvani + Partium pentru unguri.

    Like

   • kukac permalink

    prostovan esti tu is “mata”

    Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Transilvania nu e Crisana omule, atata lucru nu stii? Sa nu-mi spui acum ca voievodatul Transilvaniei la prima lui aparitie in istorie cuprindea si Oradea, Aradul, Satu Mare si Timisoara.
   Alea constituiau Partium, parti din Ungaria, temporar anexate Transilvaniei.
   Polonezii de unde au luat voievodatele ca forme de organizare administrativa, nu militara? Probabil ca si ei le-au luat de la romani. Spune tu cand apar rumanii pentru prima data in zona Carei – Satu Mare – Halmeu. Primul document. Apoi primul document care ii mentioneaza pe unguri, slavi, eventual altii (pecenegi, cumani – Terra Bissenorum – Tara Pecenegilor – sau a cumanilor? e adevarat ca de fapt ei erau cumani, nu pecenegi??? Alta “mica” greseala a lui Anonymus) in aceeasi zona. Cand au ajuns ungurii in Transilvania inca mai erau slavi acolo, foarte putini, dar mai erau.
   Exact ceea ce spune si Kurt Horedt, ca populatia Ardealului la preluarea de catre unguri era foarte mica. Toate informatii legate de Kurt Horedt le am din Lexikon der Siebenburger Sachsen (Enciclopedie a Saxonilor Ardeleni (sasii)).
   E adevarat ca voievod inseamna comandant militar la slavi, dar uite ca la polonezi voievodatele nu sunt diviziuni teritorial-militare, ci teritorial-administrative (se poate ca asta sa fie un fenomen relativ recent, dar n-are prea multa importanta). Intreaba-te tu mai bine de ce romanii din Banat erau subordonati bisericeste sarbilor in timpul “ocupatiei maghiare”. Asta pentru ca ungurii cand au sosit in Banat au gasit slavi (la data aceea de tip bulgar), memoria lor etnica ii recunostea pe slavi ca autohtoni in Banat, in general pe slavi ca cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului. Nu prea puteau face ungurii diferenta intre dialectele (viitoarele limbi) slave, pentru ei bulgarii, sarbii si rusii/ucrainenii erau acelasi lucru, la fel cum pentru altii rumanii si italienii erau acelasi lucru.
   Tu ce parere ai ca in Banat, in banateneste chinez, adica cneaz, insemna primar de sat, ca in sarbeste? Asta inseamna ca banatenii sunt sarbi (romanizati)?
   Vlahii din Transilvania puteau eventual sa fie de acelasi tip cu cei din Pannonia (in caz ca ei chiar ar fi existat acolo la stabilirea ungurilor), romanici, dar nu rumani. Iorga de pilda sustinea ca cei din Pannonia nu are fi fost rumani, ci alt popor romanic (Istoria romanilor din Ardeal si Ungaria).

   Like

  • Pavel Stanescu permalink

   @”Dumitru Mihai”
   Prostovane penibil ce esti: ia si ceteste aici dobitocule, un exemplu de ce cuprindeau registrele capitlului de la Oradea sau protocoalele sau whatever (se pare ca registrele erau diferite de protocoale, registrele contineau numai nume de catolici, in timp ce protocoalele se refereau la actiunile juridice sau de alta natura a capitlului, daca inteleg eu bine):
   Ia uite ce scrie aici:
   ” Documentul în care a fost pentru prima dată menţionat satul nostru, este „Registrul de la Oradea”. În acest registru, Capitlul* Episcopiei Catolice din Oradea a menţionat procesele pe care el le-a judecat între anii 1208-1235. Printre aceste procese este menţionat, în anul 1213, şi cel între Golsa şi Sedun, locuitori ai satului Ban. Iată cum sună menţiunea:
   „Golsa din Ban, sat în comitatul Crasna, a învinuit pe consăteanul său Sedun pentru arderea casei şi o pagubă de şase mărci, judecător fiind Agya, comitele de Crasna, pristov fiind Luca, din satul Căuaceu. Aşa dar, Sedun purtând fierul înroşit la Oradea şi-a dovedit nevinovăţia”.
   În „proba fierului înroşit”, atât pârâtul cât şi pârâtorul erau obligaţi să ia în mână un fier înroşit în foc, să facă cu el nouă paşi după care să-l lepede. Mâna în care au purtat fierul li se bandaja, iar bandajul se sigila ca să nu se poată umbla la el. După opt zile bandajul se desfăcea şi se examinau mâinile împricinaţilor. Dacă rana era nevindecată, împricinatul era declarat vinovat, iar dacă era vindecată, nevinovat.
   Golsa şi Sedun erau ruteni (ucrainieni). În aceeaşi perioadă (1208-1235), în Registrul de la Oradea, unde au fost menţionaţi şi cei doi, mai apar și alţi împricinaţi cu domiciliul în Ban/Bănişor, care se declară „oameni liberi şi ruteni de neam”. Ei erau de religie catolică şi de aceea pricinile dintre ei se judecau la Episcopia Catolică din Oradea. Credem că ei au fost aduşi în sat ca să ajute la tăierea pădurilor şi convieţuiau cu olahii (românii), de religie ortodoxă. Câţiva [!!!!!!!!!!!!!] ani mai târziu, la 1341, Ban/Bănişorul apare în documente ca fiind „possessio olachalis” (posesiune de români).”

   Documentele nu se refera numai la catolici. Daca ar fi existat sate mixte ucraino-rumane sau ungaro-romane normal ca ar fi fost mentionati si rumanii, din 20 de documente referitoare la sate mixte cu locuitori si rumani, tot s-ar fi gasit 1 document care sa-i mentioneze si pe ei.
   In plus, idiotule, exista si alte documente, laice, nu doar cele bisericesti, catolice.
   Deci primii mentionati acolo sunt rutenii, adica rusii/ucrainenii, eventual si niste unguri, iar abia in 1341, la peste un secol “distanta” apar pentru prima data rumanii.
   Ca sa vezi si sa nu crezi! Si voi aveti pretentii la Bucovina de Nord, Bugeac si mai stiu eu ce, voi care apareti cu peste 100 de ani mai tarziu decat ucrainenii (in alte localitati: decat ungurii) in Ardeal, Crisana, Maramures si Banat!!!

   Like

   • Dihai Mumitru permalink

    Pavele, misterul persista. Lamureste-ne, tu personal existi in registrele catolice sau unguresti, sau nu, si daca nu, cum e posibil, fiindca potrivit registrelor NU EXISTI.

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Lasa ca vedeti voi cine exista si cine nu o sa mai existe, analfabetilor
    in orice caz nu cultura Dridu sau Biharea in Pannonia sau zona Carei – Sighetu Marmatiei

    Like

 16. Dihai Mumitru permalink

  Pavele stai asa sa te inteleg, deci existi in registrele respective si in plus ameninti si cu epurari etnice? Foarte interesant ce povestesti tu acolo.

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Nu ba, ai gresit
   amenint cu altceva
   ce ai de gand sa faci?
   in afara de a suge pula ungurilor, bulgarilor si ucrainenilor?
   iti spun eu ce: sa-i abandonezi pe romanii din Timocul sarbesc si Banatul sarbesc si sa le-o sugi si sarbilor sperand ca asa va veti putea mentine granitele

   Like

 17. Dihai Mumitru permalink

  Pavele nu stiu din ce asociatie culturala faci parte, dar manifesti un interes destul de ingrijorator despre care masculi sug penisul altor masculi. In copilarie, tatal tau te supunea frecvent la violente?

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   tu manifesti un dezinteres jenant, descalificant pentru rumanii din Timocul si Banatul sarbesc si Maramuresul ucrainean. Sigur nu esti tradator? Nu, esti doar oligofren, subgrupa “patrioti romani” si incult, subgrupa “ridicoli care cred ca stiu istorie”

   Like

  • Pavel Stanescu permalink

   parca ziceai ca fac parte din UDMR, baga-mi-as pula in ma-ta si intr-a lui kukac (in cazul ca sunteti persoane diferite)

   Like

   • kukac permalink

    “sugi pula la mata”

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    @kukac:
    asa se zice la voi acolo la corcituri?
    Dau o carte la Ion, la frate-miu, la elevu ala
    in loc de lui Ion, lui frate-miu, lui elevu ala
    asa, deci iti bati joc de rumanii din Timocu sarbesc, da????
    foarte urat, foarte urat, tradatorule
    ii dau muie lu ma-ta
    eu + toti rumanii din Timocul sarbesc
    Ce parere ai de patrimoniu rumanesc?
    E bine oare ca “dansul” sa continue sa existe?

    Like

 18. Dihai Mumitru permalink

  Pavele, astia care degraba baga din vorbe de obicei au o problema, si-anume ca altfel lumea le-ar putea confunda vizual chestia cu un clitoris mai mare. Te pomeni ca si tu ai aceeasi problema.

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Hai ma, asta cand ai mai “dedus-o”? Vezi ca esti destept? Ti-am spus eu ca esti dar n-ai vrut sa ma crezi.
   O fut pe ma-ta si pe fiica-ta si pe nevasta-ta (in caz ca ai asa ceva)
   Si chiar daca ar fi asa? Asa occidentalizat esti tu? Adica deloc? Mai magarilor, stiu eu cum ganditi, unii dintre voi, intelectualii de elite (nu ca tu ai fi asa ceva), incearca sa se imprieteneasca cu ungurii, ca doar nu Rumania are pretentii teritoriale la adresa Ungariei, ci invers. Cand insa e vorba de relatiile cu Bg si Ucr nu prea mai vreti sa auziti de impacare, fiindca vi se pare ca vi-au furat pamanturi. Ipocriti, rumani ridicoli si ipocriti
   In plus ce legatura e intre lungimea pulei si ceea ce am postat eu? Te pomeni ca, daca as avea pula scurta, n-as sti nici sa gandesc, te pomeni ca tu esti mai inteligent decat chinezii, coreenii si japonezii???
   Hai mars si sugele pula sarbilor!!! Ca pe a ungurilor, bulgarilor si ucrainenilor iti garantez eu ca o sa continui sa o sugi. Stai numai sa plece Orban Viktor de la putere si sa vina un guvern pro-occidental. Cat despre bulgari si ucraineni le-o sugi chiar acum, chiar fara sa stii, ba chiar te si fut in cur, tot fara s-o stii, si nu fiindca ai nesimtit (desi esti), ci fiindca ei au teritorii pe care tu, in prostia ta, le crezi rumanesti.
   Cea mai mare durere a rumanilor e in legatura cu bulgarii, cu a putut un popor asa de mic si incojurat numai de inamici sa va futa in cur in 1940, mai ales avand in vedere cat “este” de inferior?
   Ei uite ca a putut. Drop dead iubire. Numai asa nu te-ar mai fute bulgarii in cur. Or fi ei inferiori (dupa mintea voastra oligofrena), dar necrofili nu sunt.

   Like

   • Dihai Mumitru permalink

    Sunt convins ca n-o ai doar scurta, ci si bleaga. Vorba ceea, vorba lunga, scula bleaga.

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Iar “deductii”, ha?
    bine ca esti tu convins
    mai taci din gura si ia-o in continuare in cur de la bulgari, unguri si ucraineni
    vorba ceea: vorba lunga, frustrarea rumanilor
    PS1: se caca bulgarii pe voi, “‘superiorilor’ de ginta latina”
    va dau muie in fiecare zi in care Cadrilaterul e al lor
    nu ca ucrainenii n-ar face la fel
    sau ca ungurii n-o sa faca la fel
    (absorbirea Moldovei de catre Rumania = autonomie teritorial-etnic pentru secui + prabusirea si mai mare a economiei rumanesti)
    bulgarii aia, pe care si sarbii aia slavi inferiori, ortodocsi carora le sugeti voi pula si de care va e frica ca de dracu, “aliatii” vostri anti-unguri si anti-bulgari care-i terorizeaza pe “fratii” vostri rumani din Timoc pe care va cacati voi in mod “patriotic” ca sa nu se dea cu ungurii si/sau bulgarii impotriva voastra, si turcii aia tot inferiori, musulmani, fostii vostri stapani de la care nu sunteti in stare sa obtineti o biata sabie a lui stefan cel mare, “aliatii” vostri anti-bulgari, bulgarii aia, deci, carora toti i-au facut la buzunare furandu-le teritoriile, v-au futut de nu v-ati revenit nici acum, dupa 75 de ani si continua sa va futa si sa va dea muie, hoti imputiti de Tomi si Kallatis ce sunteti. Va gasirati voi sa furati “Cetatea Alba” a grecilor (din nou!) de la altii, de asta data de la ucraineni. Voi inteligentii anti-semitismului, va gasirati voi stapani si pe Istanbul, fostul Bizant trac devenit grec, si pe Edirne, fosta Uscudeva traca, si pe Salonic (Thessaloniki), si pe Plovdiv, fosta Pulpudeva traca ca doar voi vorbiti traca si genetic sunteti traci, si pe Debrecen, si pe Szeged (orase din “Crisana” ungureasca), si pe Chernovtsi (“Cernauti”), si pe Hust, Muncacevo si Ujgorod (orase din Maramuresul ucrainean). Cand de fapt sunteti stapani pe Tinutul Secuiesc si asta cine stie pentru cat timp.
    PS2: ma cac in gura lu ma-ta

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Da-ti grecilor despagubirile pentru “secularizarea” (confiscarea) averilor manastiresti. Va sa zica, le facurati cadou dupa care cerurati cadoul inapoi??? LOL
    pisa-m-as pe voi de rumani de cacat ce sunteti
    vomele Romei + ale slavilor

    Like

   • Pavele, mai usor cu injuraturile, ca stim a injura mai artistic decat tine. Daca faci clabucii astia la gura -pardon, tasta-, inseamna ca te arde le ficati Romania si romanii. Si-or sa te mai arda, mai dughinistule. Si… lucru haios e ca noi nu o sa ne dam la tine. Doar ne aparam. Or sa te rada aia pe care i-ai incalzit la san impotriva noastra: ungurii, sarbii, bulgarii, ucrainienii…
    Noi am fost fideli tratatelor semnate si continuam sa fim.
    Daca voi ne-ati trimis in tabara NATO, pentru mina libera in Cecenia… Va multumim! Dar nu va aruncati laturile nepuntintei voastre pe noi. Va faceti de ras. -In fapt, oricum sunteti de ras!-
    In ce priveste vecinii nostri neprieteni, nu-i nici o problema: ne va razbuna Europa -unita-! (Povestea cu Bulgaria, ca si cu Ungaria e mai simpla decat crezi: cand fascistii au sarit pe noi, sustinuti si de comunistii lui Stalin, a trebuit sa gasim solutii pentru supravietuire. Si am supravietuit. Sa vedem daca voi veti mai reusi performanta asta, cand sunteti inconjurati de neprieteni… Ungaria… intotdeauna va avea pozitia asta, de curva cu curu in 2 luntrii. Acum au ralizat si cei care o tineau in brate -ca si pe Grecia-, drept copilul favorit al UE si NATO. Nu se vor mai intoarce asa curind zilele alea, mai ales daca incep sa debarce tancuri americane in zona si se face Scutul aici.-Te roade Scutul, a?)
    Deci, este ridicol ca natiuni venite aici in Evul Mediu, maninca merda de autohtonii pe care i-au gasit, conform propriilor cronicari… Dar e de inteles. Frustrari multe.
    Dane, ar trebui sa stergi comentariile ce coboara sub un anumit nivel. Nu de alta, dar te faci de cel mai deplin maroniu, gazduind toate loazele pe aici… Parca erai impotriva lui Dughin…
    Pavel asta n-are o poza? Sau e personaj imaginar?

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    dati, nu da-ti

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Bai tampitule, ia vezi ca kukac si “Mihai Dumitru” au inceput cu limbajul
    Ia zi ba, penibilule, hotule de Tomi si Kallatis, unde e cultura proto-rumaneasca Dridu in Pannonia? Ajunge macar la Debrecen sau Szeged? Dar aia Biharea? Numai asa puteti dovedi ca Anonymus a avut dreptate. Dar voi sunteti cei care-l dati de gol, voi “arheologii” rumani.
    Dar in Bucovina cultura Dridu ajunge abia in sec 8, cu aproape 200 de ani intarziere fata de alte provincii “romanesti”. Inainte de cultura Dridu in Bucovina nu este cultura Hansca, ca in “restul Moldovei”, ci cultura tumulilor carpatici + inca una al carei nume imi scapa acum; abia dupa aia vine cultura Dridu. De ce situatia asta deosebita in Bucovina cu doua culturi arheologice diferite de restul “teritoriului rumanesc”??? Parca trebuia ca populatia sa fie aceeasi peste tot. Asta inseamna simplu ca rumanii s-au extins in Bucovina mult mai tarziu, cand deja erau slavi autohtoni acolo de cate sute de ani (probabil ca in Bucovina slavii sunt chiar din sec 5, nu din sec 6, avand in vedere ca este situata mai la nord). Asta presupunand ca cultura Dridu chiar e rumaneasca.
    Cine a sarit pe tine magarule? Fascistii bulgari? Voi ati fost de 1000 de ori mai fascisti decat bulgarii. Bulgarii n-au omorat niciun evreu. Germanii au castigat pentru ei o parte din “Macedonia” si Tracia de la sarbi si greci si au omorat aproape toti evreii de acolo, fiindca armata germana le cucerise, nu cea bulgara, asa ca nemtii au putut face cu evreii orice, doar ei erau stapani pe teritoriile alea si nu li se putea opune nimeni. In teritoriile bulgare “vechi” n-a murit niciun evreu. I-auzi la el, slavul care vorbeste o limba romanica si crede ca e trac!!! Au sarit “hotii de bulgari” pe el! Nesimtitule! Dupa ce le-ati furat Cadrilaterul si o mare parte din Dobrogea (care ar fi trebuit sa fie bulgara), ca sa nu mai vorbesc de drepturile istorice ale grecilor asupra Dobrogei, i-ati terorizat si chinuit pe bulgarii de acolo in toate felurile posibile, au sarit bulgarii pe voi!
    Nesimtitule, pseudo-arheologule si pseudo-istoricule!
    Ei lasa ca o sa vedeti voi hoti ingamfati ce sunteti!

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    De ce Harsova are nume partial bulgar?
    De ce nu se numeste Cars in rumana asa cum ar fi trebuit daca ar fi fost mostenit toponimul din latina?
    De ce nu Durustor, ci bulgarul Drystyr?
    De ce satul Camena (piatra) are in prezent nume bulgar (in antichitate Petra), si nu Piatra?
    De ce nu s-a transmis toponimul latin in rumana, ci a fost preluat de la slavi??? Unde e continuitatea rumaneasca, in special la localitatea asta, care chiar are dateaza din antichitate si unde chiar s-ar putea dovedi continuitatea rumaneasca, nu ca la nordul Dunarii unde localitatile au fost distruse de tot felul de migratori???????
    Hai du-te si mai pune mana pe carte caca-m-as pe tine de “savant”

    Like

   • kukac permalink

    cum adica eu am inceput? “tampitule” nu vezi ghilimelele? “bozgolah bozgorolog cacat ce esti”

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    daca bag in ghilimele “pizda matii”, suna altfel? mai obiectiv? “bozgorvlahule?”

    pai eu am inceput sa vorbescu cu tine? Nu vezi ca intrebi si nu afirmi? Daca asa, daca pe dincolo?
    Acum esti si amnezic, pe langa ca esti “superior”, incult si oligofren

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Iaca “avem” raionul Putila din Bucovina de Nord: populatie romani + moldoveni = 20 + 19 = 39, iaca ca mai “avem”, adica exista, 51 de localitati in raionul cela. In jur de 10 locuiesc in oraselul Putila, iar in jur de 5 in alte cateva 2-3 sate => exista cel putin 30 de sate cu zero rumani + zero moldoveni. Astea bineinteles ca formeaza o zona compacta, eventual cu 1-2 sate in care inca mai exista cel putin 2 rumani + moldoveni (luati la un loc) enclavizate intr-“insa”, zona compacta adiacenta restului Ucrainei, adica Pocutiei. Exista foarte probabil si 1-2 sate in care mai exista cel putin 2 rumani/moldoveni sau cel putin 1 ruman + 1 moldovean care nu sunt enclavizate in masa ucraineana si care sunt vecine cu restul Bucovinei de Nord in care rumanii/moldovenii “sunt” autohtoni (de fapt nu pot fi si unii si altii (cel putin nu in aceeasi localitate)). In cazul in care intr-o localitate exista doar 1 ruman sau doar 1 moldovean, atunci foarte probabil el nu mai e autohton acolo, ca doar nu si-o fi petrecut toata viata in aceeasi localitate, s-a mai dus si el cu diferite treburi in alta localitate. In secunda cand a parasit localitatea, el a devenit ne-autohton, s-a dez-autohtonizat, facandu-i in acelasi timp pe ucrainenii de acolo autohtoni.
    Abordarea asta localitate cu localitate e necesara, deoarece, in caz contrar ar fi suficient ca rumanii sa fie autohtoni intr-o singura localitate din Bucovina de Nord, pentru ca ei sa fie autohtoni in intreaga Bucovina de Nord. In restul localitatilor ar putea sa nu mai existe nici macar 1 ruman. Teoretic ar fi suficient ca si in localitatea respectiva sa mai existe doar 1 ruman (autohton), restul populatiei fiind format din “alogeni” (ne-autohtoni, se intelege). Deci 1 om de etnia X ar avea mai multe drepturi istorice decat sute de mii de alti oameni de etnia Y, doar fiindca ar fi autohton. Cu “logica” asta, ar fi suficient sa existe un singur ruman (dar sa fie autohton) in Bucovina de Sud (din cadrul Rumaniei) pentru ca rumanii sa aiba dreptul nu numai la toata Bucovina de Sud, ci la toata Bucovina (pe motiv ca Bucovina de Sud e doar o parte a provinciei istorice Bucovina, nu o provincie istorica in sine).
    Folosind aceeasi “logica” e suficient sa exista un singur ruman (insa neaparat autohton) in Maramuresul de Sud, Crisana si Banatul rumanesc, pentru ca rumanii sa aiba dreptul si la Maramuresul de Nord/Ucrainean, Crisana Ungureasca si Banatul sarbesc si unguresc.
    Ba nici nu ar fi nevoie ca respectivul ruman sa fie autohton in vreo localitate, important este ca el sa fie autohton pe ansamblul respectivei provincii istorice, adica sa fie reprezentantul etniei autohtone, reprezentantul celei mai vechi etnii care a locuit neintrerupt in acea provincie.
    Chiar daca sa zicem ca el era autohton in satul A si mai tarziu s-a mutat in orasul B, el nemaifiind autohton in nicio localitate, el tot ar avea dreptul la toate localitatile provinciei istorice in care el “e” autohton, adica in care el e reprezentantul celei mai vechi etnii, desi el nu mai e autohton in nicio localitate. El tot “are” dreptul la intreaga provincie.
    Dupa “logica” asta de “istorici” rumani chiar daca n-au existat niciodata rumani (autohtoni) in toata Moesia Imperiului Roman (Moesia ca provincie istorica in forma ei initiala, inainte de particularizarea din ea a altor provincii, gen Scythia Minor, Moesia Superior/Inferior, Moesia Prima/Secunda etc.), rumanii ar avea dreptul la toata Moesia, pentru ca ei ar fi autohtoni in Dobrogea, care geografic e doar o parte a Moesiei din antichitate (chiar daca nu coincide cu Scythia Minor, insa tot teritoriul Dobrogei e inclus geografic in teritoriul fostei provincii Moesia din Imperiul Roman). Desigur ca pornim de la premisa, falsa de altfel, ca rumanii chiar sunt autohtoni in Dobrogea (pentru usurarea demonstratiei).
    “Adevarul” e ca moldovenii “sunt” autohtoni acolo, deoarece cei care se considera rumani, sunt moldoveni rumanizati (de cele mai multe ori voluntar, auto-rumanizati), urmasi ai moldovenilor care au inceput sa se considere rumani in sec 19.
    Nici nu mai are importanta daca moldovenii s-au considerat moldoveni de la inceputul romanizarii (romanizarii, nu rumanizarii!!!) lor sau la inceput s-au considerat rumani, iar mai apoi si-au schimbat endonimul in “moldoveni”, eventual incepand cu fondarea Tarii Moldovei (eventual mai intai cu sensul de “rumani din Tara Moldovei” iar apoi cu sensul de “etnici moldoveni din Tara Moldovei”). Important este ca nu pot fi si rumanii si moldovenii autohtoni in Bucovina de Nord (vorbind chiar de ansamblul provinciei, nu numai de localitati luate una cate una). De fapt, nici unii, nici altii nu sunt autohtoni acolo, ci ucrainenii. Chiar daca n-ar fi asa, ucrainenii se pot folosi de “trucul” asta, cu rumanizarea foarte tarzie a moldovenilor (eventual cu intoarcerea la rumanitatea etnica — nu re-rumanizare!!! –, dupa secole in care moldovenii de acolo s-au considerat etnici moldoveni, iar nu etnici rumani), afirmand ca, la data cand a inceput “intoarcerea la rumanitatea etnica” (atentie din nou: nu “rumanitatea lingvistica”, ci etnica), adica in sec 19, ucrainenii locuiau deja in Bucovina, deci ei sunt autohtoni. Rumanii apar/reapar in Bucovina de Nord mai tarziu decat ucrainenii, rezulta ca ucrainenii sunt autohtoni.
    Deci chiar pornind de la “adevarul” ca rumanii sau/si moldovenii ar fi autohtoni acolo, zona Putila (sau 85-90%) din ea a fost deja “purificata etnica” in mod pasnic. La recensamantul ucrainean din 2001 erau inca 75 de moldoveni + romani. In 2011 mai erau 39. Stiu ca o sa ziceti ca recensamintele ucrainene nu valoreaza nici 2 bani (bine ca valoreaza alea rumanesti, nu numai 2 bani, ci chiar 4, cum s-ar zice “cadru” bani; da, da, exact asa “cadru” ca in Cadrilater). Hai duceti-va voi acolo si faceti recensamantul atunci!!! Dar aveti grija sa numarati rumanii si moldovenii nascuti acolo, nu sa platiti rumani sau moldoveni ca sa se mute acolo; glumesc desigur, nu aveti voi atatia bani si nu stiu cati doritori s-ar gasi sa se mute din satul lor cu, sa zicem, 50 de moldoveni + rumani intr-unul cu 0 sau 1.

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    @mirceamunteanu:
    ce zici tu tradatorule de rumani din Timocul sarbesc?
    dupa ce ca tu esti cel care incepe sa ma jignesc tot tu ceri sa fiu banat? (desi daca te referi la coprofagi te inseamna ca te referi la tine insuti, la kukac si la Mihai Dumitru si la mamele voastre)
    Apropo, nu ti-e rusine sa-ti furi prenumele de la bulgari???

    1. Deci nu e nicio problema ca rumanii sa piarda teritorii si “drepturi istorice” asupra lor prin asimilare (in cazul de fata ucrainizare). Si ucrainenii, bulgarii, ungurii, sarbii, grecii, germani etc. din Rumania sunt intr-o continua asimilare, fapt recunoscut si de rumani prin recensamintele rumanesti (tendinta de scadere conteaza, nu faptul ca datele respective sunt mai mici decat cele reale, atat numarele de ucraineni, unguri etc. de la penultimul recensamant, cat si cele de la ultimul). Conform “istoricilor” rumani Maramuresul ucrainean era 90% rumanesc intr-o anumita perioada din evul mediu, iar acum mai sunt vreo 10 sate cu majoritate rumaneasca si vreo 10 cu minoritate marisoara rumaneasca. La fel si Dobrogea rumaneasca unde erau mai multi bulgari decat rumani in 1878, iar majoritatea relativa o aveau tatarii: acum mai sunt 100-200 de bulgari si vreo 15000 de tatari. Asteptam nord-maramuresizarea Bucovinei de Nord.
    2. Acum, ca n-or fi 39 de moldoveni + rumani in Bucovina de Nord, ci 42-45 n-are prea mare relevanta la demonstratia pe care am facut-o, desi ma indoiesc ca datele sunt false. Duceti-va voi acolo si numarati-i si dovediti la fata locului ca sunt mai multi. Oricum e exclusa o eroare semnificativa.
    3. Provincia romana Moesia (in forma ei initiala) cuprindea si teritoriul sarbesc dintre raurile Sava si Drina si granita bulgaro-sarbeasca. Geneza rumanilor ori s-a petrecut in “Moesia sarbeasca”, cum sustine utilizatorul Prahoveanul, ori in “Moesia bulgara”, in niciun caz nu in ambele, cum sustine “istoriografia” rumaneasca. Deci, ce drepturi ar putea avea rumanii la toata Moesia daca niciodata n-au existat rumani autohtoni in intreaga Moesie???
    4. Mai ales ca Petra/Camena chiar inseamna ceva, se pot traduce in rumana, spre deosebire de Carsium/Hyrsovo. Nu exista nicio explicatie de ce satul Camena nu se numeste Piatra, decat ca rumanii de acolo nu sunt autohtoni, nu locuiesc de pe vremea “romanizarii Dobrogei” (nu rumanizarii!!!), ci s-au stabilit foarte tarziu rumanizandu-i pe slavii gasiti acolo ca autohtoni.

    Update la:

    “De ce Harsova are nume partial bulgar?
    De ce nu se numeste Cars in rumana asa cum ar fi trebuit daca ar fi fost mostenit toponimul din latina?
    De ce nu Durustor, ci bulgarul Drystyr?
    De ce satul Camena (piatra) are in prezent nume bulgar (in antichitate Petra), si nu Piatra?
    De ce nu s-a transmis toponimul latin in rumana, ci a fost preluat de la slavi??? Unde e continuitatea rumaneasca, in special la localitatea asta, care chiar are dateaza din antichitate si unde chiar s-ar putea dovedi continuitatea rumaneasca, nu ca la nordul Dunarii unde localitatile au fost distruse de tot felul de migratori???????”

    Like

 19. Dane, scoateti coprofagii de pe foaie, ca le pute gura de razbate prin monitor! Si mai pune-i sa citeasca, sa nu mai priveasca precum vitelul la poarta noua la chestii “futute si rasfutute” de savanti! Iar shmenurile politrucilor contemporani sa le lase lui ” Dughin si ai lui”… la tine aveam pretentii…

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   @mirceamunteanu:
   ce zici tu tradatorule de rumani din Timocul sarbesc?
   dupa ce ca tu esti cel care incepe sa ma jignesc tot tu ceri sa fiu banat? (desi daca te referi la coprofagi te inseamna ca te referi la tine insuti, la kukac si la Mihai Dumitru si la mamele voastre)
   Apropo, nu ti-e rusine sa-ti furi prenumele de la bulgari???

   1. Deci nu e nicio problema ca rumanii sa piarda teritorii si “drepturi istorice” asupra lor prin asimilare (in cazul de fata ucrainizare). Si ucrainenii, bulgarii, ungurii, sarbii, grecii, germani etc. din Rumania sunt intr-o continua asimilare, fapt recunoscut si de rumani prin recensamintele rumanesti (tendinta de scadere conteaza, nu faptul ca datele respective sunt mai mici decat cele reale, atat numarele de ucraineni, unguri etc. de la penultimul recensamant, cat si cele de la ultimul). Conform “istoricilor” rumani Maramuresul ucrainean era 90% rumanesc intr-o anumita perioada din evul mediu, iar acum mai sunt vreo 10 sate cu majoritate rumaneasca si vreo 10 cu minoritate marisoara rumaneasca. La fel si Dobrogea rumaneasca unde erau mai multi bulgari decat rumani in 1878, iar majoritatea relativa o aveau tatarii: acum mai sunt 100-200 de bulgari si vreo 15000 de tatari. Asteptam nord-maramuresizarea Bucovinei de Nord.
   2. Acum, ca n-or fi 39 de moldoveni + rumani in Bucovina de Nord, ci 42-45 n-are prea mare relevanta la demonstratia pe care am facut-o, desi ma indoiesc ca datele sunt false. Duceti-va voi acolo si numarati-i si dovediti la fata locului ca sunt mai multi. Oricum e exclusa o eroare semnificativa.
   3. Provincia romana Moesia (in forma ei initiala) cuprindea si teritoriul sarbesc dintre raurile Sava si Drina si granita bulgaro-sarbeasca. Geneza rumanilor ori s-a petrecut in “Moesia sarbeasca”, cum sustine utilizatorul Prahoveanul, ori in “Moesia bulgara”, in niciun caz nu in ambele, cum sustine “istoriografia” rumaneasca. Deci, ce drepturi ar putea avea rumanii la toata Moesia daca niciodata n-au existat rumani autohtoni in intreaga Moesie???
   4. Mai ales ca Petra/Camena chiar inseamna ceva, se pot traduce in rumana, spre deosebire de Carsium/Hyrsovo. Nu exista nicio explicatie de ce satul Camena nu se numeste Piatra, decat ca rumanii de acolo nu sunt autohtoni, nu locuiesc de pe vremea “romanizarii Dobrogei” (nu rumanizarii!!!), ci s-au stabilit foarte tarziu rumanizandu-i pe slavii gasiti acolo ca autohtoni.

   Update la:

   “De ce Harsova are nume partial bulgar?
   De ce nu se numeste Cars in rumana asa cum ar fi trebuit daca ar fi fost mostenit toponimul din latina?
   De ce nu Durustor, ci bulgarul Drystyr?
   De ce satul Camena (piatra) are in prezent nume bulgar (in antichitate Petra), si nu Piatra?
   De ce nu s-a transmis toponimul latin in rumana, ci a fost preluat de la slavi??? Unde e continuitatea rumaneasca, in special la localitatea asta, care chiar are dateaza din antichitate si unde chiar s-ar putea dovedi continuitatea rumaneasca, nu ca la nordul Dunarii unde localitatile au fost distruse de tot felul de migratori???????”

   Like

 20. Vorbeste politicos, daca vrei sa ti se raspunda! O hazna e mai curata ca gura/tasta ta! Pina una alta, tu esti tradatorul! Sau esti sub acoperire? Urata meserie mai ai! Nu vrei sa recunosti continuitatea romanilor, dar eu sunt tradator. Tupeist la greu, ca toti dughinistii…

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Ce continuitate ba papagalule?????
   ia vezi, ca chiar daca ar fi rumanii din Bucovina de Nord, Cadrilater etc. autohtoni ei puteau fi dez-autohtonizati cu forta, si nu neaparat omorati, prin mutarea lor in alte parti ale Rusiei sovietice (fie si numai temporara), respectiv Bulgariei inainte de 1913, sau post-1947, dupa sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial
   Strict teoretic vorbind
   se stie ca nu sunteti autohtoni in regiunile mai sus mentionate
   va sa zica, rusii/ucrainenii si bulgarii va lasa, va permit sa fiti autohtoni in continuare, iar voi spuneti: mersi, dar asta inseamna sa avem “drepturi istorice” asupra tarilor voastre si deci vrem sa profitam de bunatatea voastra ca sa “ne” “recuperam” teritoriile, desigur cu printr-un razboi in care sa moara si o parte dintre voi, dar si o parte dintre noi.
   Mersi ca ne lasati sa fim “autohtoni” dar noi tot vrem sa va furam din teritoriu, iar confratii nostri din tarile voastre, cetateni ai lor (Ucraina si Bulgaria) vor continua sa fie concetateni neloiali si separatisti ai vostri.
   V-ati dat de gol, procentul rumanilor si moldovenilor din Ucraina, incorporabili, recrutabili care refuza sa mearga in estul tarii sa lupte cu separatistii rusi, e mult mai mic decat si al etnicilor ucraineni, si al membrilor celorlalte etnii
   nu ca ucrainenii ar fi avut nevoie de vreo confirmare
   dar iata ca va dadurati de gol, caca-m-as pe voi de moldoveni din Ucraina, mai bine zis, de ucraineni, slavi genetici, rumanizati de acolo (apud Florin Stanciu geneticianul)

   Like

 21. In fapt, vorbeste cum vrei, oricum nu-ti mai raspund! Si nu cred ca voi mai intra pe site-ul/pagina sau ce-o fi a lui Dan daca nu face curatenie pe aici…
  Bye, bye!

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Tu esti tradator al romanilor din Timocul sarbesc nesmtitule, nici acum nu recunosti, jegurilor de “superiori” ce sunteti
   din cauza ca vrusesi tu sa furi Cadrilaterul de la bulgari sunt rumanii din Timocul sarbesc in situatia in care sunt acum
   erau 150 000 pe la 1850 iar acum, dupa peste 160 de ani, sunt doar 300 000, si aia in proces agresiv, rapid si avansat de sarbizare
   tu esti si cel care a inceput sa ma injure, amnezicule
   v-a lovit amnezia pe toti, a ma superiorilor???
   santajistule
   cine iti da tie dreptul sa-l santajezi pe Dan Alexe, cand tu esti cel care incepi sa vorbesti urat
   caca-m-as in gura lui ma-ta aia doritoare de Cadrilater si lui taica-tu ala doritor de Bucovina de Nord
   ai vrea sa dispara ceea ce am postat aici, fiindca n-ai argumente la si ca sa nu mai vada si altii, sa vada cine sunt “istoricii” si “arheologii” rumani, ha??????
   cenzura, a ba, tarfa a sarbilor?????
   Hotule de Tomi si Kallatis
   Ma cac pe moldovenii din Ucraina, ca si ei se caca pe maramuresenii de acolo + ca nu am niciun drept la pamanturile ucrainene, iar va veni sa furati Mavrokastron-ul grecilor, pisa-m-as pe voi de rumani sugatori de pule sarbesti
   ma cac pe rumanii din Cadrilater (aia 3-400), hotilor de Tomi si Kallatis
   ma cac pe “dialectele” aroman, megleno-“roman” si istro-“ruman” al limbii rumane
   pe “lingvistii” si “istoricii” vostri

   Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Nu e nevoie sa faca curatenie, vad ca plecasi de unul singur
   vezi ca eu nu cer sa te dea afara jigodie ce esti, imi place sa vad cat esti de frustrat ca nu esti arheolog adevarat
   nici nu cer sa fie dati afara kukac sau “Mihai Dumitru”
   pentru onoarea rumanilor din Timocul sarbesc, hasta la victoria final 😉

   Like

   • Pavel Stanescu permalink

    2 update-uri:

    Update 1 la:

    “Iaca “avem” raionul Putila din Bucovina de Nord: populatie romani + moldoveni = 20 + 19 = 39, iaca ca mai “avem”, adica exista, 51 de localitati in raionul cela. In jur de 10 locuiesc in oraselul Putila, iar in jur de 5 in alte cateva 2-3 sate => exista cel putin 30 de sate cu zero rumani + zero moldoveni. Astea bineinteles ca formeaza o zona compacta, eventual cu 1-2 sate in care inca mai exista cel putin 2 rumani + moldoveni (luati la un loc) enclavizate intr-“insa”, zona compacta adiacenta restului Ucrainei, adica Pocutiei. Exista foarte probabil si 1-2 sate in care mai exista cel putin 2 rumani/moldoveni sau cel putin 1 ruman + 1 moldovean care nu sunt enclavizate in masa ucraineana si care sunt vecine cu restul Bucovinei de Nord in care rumanii/moldovenii “sunt” autohtoni (de fapt nu pot fi si unii si altii (cel putin nu in aceeasi localitate)). In cazul in care intr-o localitate exista doar 1 ruman sau doar 1 moldovean, atunci foarte probabil el nu mai e autohton acolo, ca doar nu si-o fi petrecut toata viata in aceeasi localitate, s-a mai dus si el cu diferite treburi in alta localitate. In secunda cand a parasit localitatea, el a devenit ne-autohton, s-a dez-autohtonizat, facandu-i in acelasi timp pe ucrainenii de acolo autohtoni.
    Acum, ca n-or fi 39 de moldoveni + rumani in Bucovina de Nord, ci 42-45 n-are prea mare relevanta la demonstratia pe care am facut-o, desi ma indoiesc ca datele sunt false. Duceti-va voi acolo si numarati-i si dovediti la fata locului ca sunt mai multi. Oricum e exclusa o eroare semnificativa.”

    Oricum la 20 moldoveni + 19 rumani nu mai e nevoie de nicio mica “rectificare” falsificatorie, nu ca pentru rezultatele recensamintelor din alte parti ale Bucovinei de Nord ucrainenii ar fi recurs la falsificari.

    Update 2 la:

    “Abordarea asta localitate cu localitate e necesara, deoarece, in caz contrar ar fi suficient ca rumanii sa fie autohtoni intr-o singura localitate din Bucovina de Nord, pentru ca ei sa fie autohtoni in intreaga Bucovina de Nord. In restul localitatilor ar putea sa nu mai existe nici macar 1 ruman. Teoretic ar fi suficient ca si in localitatea respectiva sa mai existe doar 1 ruman (autohton), restul populatiei fiind format din “alogeni” (ne-autohtoni, se intelege). Deci 1 om de etnia X ar avea mai multe drepturi istorice decat sute de mii de alti oameni de etnia Y, doar fiindca ar fi autohton. Cu “logica” asta, ar fi suficient sa existe un singur ruman (dar sa fie autohton) in Bucovina de Sud (din cadrul Rumaniei) pentru ca rumanii sa aiba dreptul nu numai la toata Bucovina de Sud, ci la toata Bucovina (pe motiv ca Bucovina de Sud e doar o parte a provinciei istorice Bucovina, nu o provincie istorica in sine).
    Folosind aceeasi “logica” e suficient sa exista un singur ruman (insa neaparat autohton) in Maramuresul de Sud, Crisana si Banatul rumanesc, pentru ca rumanii sa aiba dreptul si la Maramuresul de Nord/Ucrainean, Crisana Ungureasca si Banatul sarbesc si unguresc.
    Ba nici nu ar fi nevoie ca respectivul ruman sa fie autohton in vreo localitate, important este ca el sa fie autohton pe ansamblul respectivei provincii istorice, adica sa fie reprezentantul etniei autohtone, reprezentantul celei mai vechi etnii care a locuit neintrerupt in acea provincie.
    Chiar daca sa zicem ca el era autohton in satul A si mai tarziu s-a mutat in orasul B, el nemaifiind autohton in nicio localitate, el tot ar avea dreptul la toate localitatile provinciei istorice in care el “e” autohton, adica in care el e reprezentantul celei mai vechi etnii, desi el nu mai e autohton in nicio localitate. El tot “are” dreptul la intreaga provincie.
    Dupa “logica” asta de “istorici” rumani chiar daca n-au existat niciodata rumani (autohtoni) in toata Moesia Imperiului Roman (Moesia ca provincie istorica in forma ei initiala, inainte de particularizarea din ea a altor provincii, gen Scythia Minor, Moesia Superior/Inferior, Moesia Prima/Secunda etc.), rumanii ar avea dreptul la toata Moesia, pentru ca ei ar fi autohtoni in Dobrogea, care geografic e doar o parte a Moesiei din antichitate (chiar daca nu coincide cu Scythia Minor, insa tot teritoriul Dobrogei e inclus geografic in teritoriul fostei provincii Moesia din Imperiul Roman). Desigur ca pornim de la premisa, falsa de altfel, ca rumanii chiar sunt autohtoni in Dobrogea (pentru usurarea demonstratiei).
    Provincia romana Moesia (in forma ei initiala) cuprindea si teritoriul sarbesc dintre raurile Sava si Drina si granita bulgaro-sarbeasca. Geneza rumanilor ori s-a petrecut in “Moesia sarbeasca”, cum sustine utilizatorul Prahoveanul, ori in “Moesia bulgara”, in niciun caz nu in ambele, cum sustine “istoriografia” rumaneasca. Deci, ce drepturi ar putea avea rumanii la toata Moesia daca niciodata n-au existat rumani autohtoni in intreaga Moesie???”

    (Pornind de la premisa ca poporul ruman nu s-a format in nicio parte a “Moesiei sarbesti”) sa zicem ca sarbii sunt autohtoni in “Moesia sarbeasca” iar in restul Moesiei (“Moesia bulgara” + “Moesia rumaneasca”) nu sunt bulgarii, ci rumanii, deoarece ei “sunt” autohtoni in Dobrogea (al carei teritoriu este inclus in teritoriul Moesiei (care actualmente este impartit intre Bulgaria, Rumania si Serbia)), iar poporul ruman s-ar fi format si in “Moesia rumaneasca”, si in “Moesia bulgara” sau cel putin intr-o parte din cea din urma. Da, dar autohtonia sarbilor in “Moesia sarbeasca” este mai recenta decat autohtonia rumanilor in restul fostei provincii Moesia a Imperiului Roman. Rezulta de aici ca cel mai vechi etnos care locuieste in Moesia (pe ansamblul provinciei) este cel rumanesc => el este “mai autohton” decat poporul sarbesc de pe teritoriul fostei Moesiei => rumanii sunt “cei mai autohtoni” pe ansamblul Moesiei, iar, intrucat Moesia e una singura (inainte de divizarea ei in subprovincii), rumanii ar avea dreptul la toata Moesia, inclusiv partea sarbeasca unde ei n-au fost niciodata autohtoni (se zice ca rumanii din Timocul sarbesc — teritoriu inclus in Moesia — nu ar fi autohtoni, ci ar fi imigrat in ultimele cateva secole de la nordul Dunarii. Gresit: exista cel putin un sat — Korbovo, pe rumaneste Corbova — unde ei sunt autohtoni, deoarece ei au fondat localitatea respectiva, venind din satul Corbu din judetul Mehedinti si au locuit si locuiesc neintrerupt acolo; satul nu e enclava, nu e inconjurat de localitati in care sarbii sa fie autohtoni, ci se afla chiar pe malul Dunarii — inca un argument pentru ca Rumania sa aiba pretentii teritoriale (cel putin) la el).
    Moesia rumaneasca este formata din portiunea rumaneasca a teritoriului fostei provincii romane Scythia Minor + portiunea rumaneasca a Moesiei propriu-zise (coltul sud-vestic al judetului Constanta, la sud-vest de Rasova). Scythia Minor a fost creata prin “decuparea” din Moesia initiala mai tarziu, este o subprovincie a Moesiei in varianta sa initiala.
    Cam atata valoare are “logica” “istoricilor” rumani, cam atat valoare au “istoricii” rumani.

    Like

  • kukac permalink

   ai o moaca de bizantin prost smecher si meschin.

   Like

 22. Pavel Stanescu permalink

  Populatia de la sudul Dunarii ar fi trebuit sa se romanizeze inainte populatiei de la nordul Dunarii; dupa retragerea aureliana (presupunand ca ar romanizarea ar fi continuat la nordul Dunarii si dupa retragerea aureliana), deoarece Moesia a intrat in componenta Imperiului Roman inainte teritoriului de la nordul Dunarii.
  Deci: toate culturile arheologice ale populatiei autohtone de la nordul Dunarii ar fi trebuit sa apara mai intai la sudul Dunarii: Ipotesti-Candesti, Dridu. Insa se petrece exact contrariul: aria de raspandire a culturii Ipotesti-Candesti-Ciurelu (specifica Munteniei) la sudul Dunarii este mult mai mica decat cea a culturii Dridu, care ajunge aproape de Muntii Balcani. Din cate am inteles eu “arheologii” rumani pretind ca la sudul Dunarii cultura Ipotesti-Candesti se limita la intregul teritoriul al Dobrogei actuale rumanesti + intregul teritoriul al Cadrilaterului pana exact la fosta granita rumano-bulgara dinainte recuperarii Cadrilaterului de catre bulgari. Daca ar fi mers mai departe la sud de linia asta “purtatorii” culturii Ipotesti ar fi furat din teritoriul bulgar, asa ca ei s-au marginit doar la teritoriul sud-dunarean al viitoarei (raportat la vremea in care traiau ei) Rumanii Mari. Daca n-ar fi atins linia respectiva inseamna ca Rumania a furat Bulgariei o parte din Cadrilater, ca nu tot Cadrilaterul “este” pamant rumanesc.
  A pretinde ca romanizarea a avut loc sau s-a incheiat la nordul Dunarii mai devreme decat in Moesia este o aberatie demna numai de “istoricii” sau “arheologii” rumani. Tot ei recunosc insa ca la stabilirea slavilor in Dobrogea romanizarea tracilor de acolo nu avusese inca loc (decat in foarte mica masura).
  Apropo in Oltenia ce cultura arheologica sau culturi arheologice era/erau contemporane cu cea din Muntenia (Ipotesti) si de ce nu e aproape de loc mentionat, in comparatie cu culturile Ipotesti, Biharea si Hansca????? Respectiva cultura era prezenta si la sudul Dunarii??? Daca da, la sudul Dunarii apare mai devreme sau mai tarziu decat in Oltenia??? Si de ce exista diferenta asta dintre Oltenia si Muntenia???

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Cultura Dridu ar fi cultura “proto-rumanilor”, deci in sfarsit tracii sunt romanizati si apar proto-rumanii. Avand in vedere ca civilizatia Dridu apare in Bucovina prin sec 8, rezulta ca finalizarea romanizarii tracilor (dacilor) a avut loc in sec 7, deci in sec. 7 inca mai existau traci neromanizati in Bucovina (!!!).
   Normal ar fi fost ca cultura Dridu sa se extinda de la sud de Dunare la nordul Dunarii, normal ar fi fost ca Moesia sa fie prima provincie in care sa apara etnosul rumanesc, “proto-rumanesc”, in care sa se termine romanizarea. Adica in Moesia, care fusese cucerita de Imperiul Roman inaintea “Daciei” si care ramasese in componenta Imperiului Roman si dupa retragerea aureliana, deci in care romanizarea avusese loc mai intens decat la nordul Dunarii si dupa retragerea aureliana din “Dacia”, proto-rumanii apar mai tarziu decat in “Dacia”. Cultura Dridu este succesoarea culturii Ipotesti, care in Moesia este slaba reprezentata teritorial.
   Foarte “logic”.

   Like

 23. Dane, spune …………..lor (pui ce epitet vrei) ca la sud de Dunare era Bizantul, apoi bulgarii si -dintr-o data-, statul vlaho-bulgar. Si iar Bizantul. Daca pot pricepe, bine. Daca nu, da-i in ma-sa. Apoi sa citeasca ce le-am recomandat: H.Mihaescu: “La romanite dans le sud-est de l’Europe”. Este lingvist, nu arheolog. Si sa stie -si ei- ca o problema asa de complexa e studiata interdisciplinar. Nu de o singura stiinta. Oricum, ei nu le au cu rigoarea stiintifica. Si daca nu vor sa recunoasca studiile noastre in domeniu, sa compare cu aparitia limbii franceze, spaniole, italiene. O limba nu apare in anul, luna, ziua, ora! Cand avem o mentiune documentara, exista -deja- de mult, in viata de zi cu zi.Oricum, nu se vorbea ca azi… Dridu apare in sec. VII! Romanizarea a inceput inainte de ocupatia romana si va continua cat dureaza imperiul roman si bizantin! Si a mai venit o romanizare tarzie, prin limba franceza vorbita de elita in sec. XIX, care ne-a curatat limba de grecisme si turcisme. Diferentele locale au existat intotdeauna si exista si azi. Ce ar zice un arheolog -peste 1000 de ani- in fata unor vase Hurezu si Marginea afrontate? Tampitei care sa nege realitatea si sa construiasca tot felul de himere … Tracii sunt un neam mare, care cuprind un teritoriu vast. E greu sa-i cuprinzi pe toti. Dar dacii au avut rituri si ritualuri diferite de inmormantare. In functie de epoca. Nu au avut acelasi rit, cu acelasi ritual, tot timpul. Poate sa-l citeasca pe Valeriu Sarbu. La un moment dat, nici nu se gasesc morminte dacice. Desi exista locuire. Deci, nu te poti baza pe traditia lor funerara, ca sa dovedesti ceva. Dobrogea a fost -de multa vreme- un amestec de populatii. Dar -pina la urma- s-a ajuns la “jupan Dimitrie”si faimosul P/Budila al Annei Comnena. In plus, vad ca nimeni nu-l citeaza pe Gh. Bratianu. Or fi citit “Marea Neagra” si restul cartilor lui? Ce nevoie au? Ei detin stiinta suprema! Si scormonesc chestii locale pe care sa le generalizeze, in ciuda tabloului general al epocii, creionat de descoperiri. Local am avut si bastarni, si agatarsi etc… Si au tot venit.
  Atita timp cat romanii nu sunt atestati -arheologic- in alta zona geografica a eurasiei, nu se vad urmele trecerii lor de la vatra initiala la actuala patrie, nu exista un fenomen istoric care sa fi determinat plecarea lor si nu avem nici o dovada ca purtatorii culturii Dridu nu emigrat in alte parti si nu au fost omorati de un invadator sau de o pandemie, trebuie sa acceptam ca romanii s-au format aici si cultura Dridu e prima cultura materiala a romanilor vechi. Restul, blablabla. Este curios cum se poate decela -arheologic- drumul hunilor, gotilor etc., dar Romanii nu apar pe nicaieri. Sau vin de la Cucuteni?!!!
  Amuzanti tracomanii si dughinistii… or suge de la aceeasi sursa! Daca au aceleasi argumente…
  A…. am plecat din arheologie datorita presiunilor economice si familiale. Desi am depus lucrarea de doctorat in 3 februarie 1996, nu am fost convocat sa o sustin public pentru ca nu am dat mita! Oricum, incerc sa ma descurc pe cont propriu. Pina acum am publicat 2 carti si lucrez la a treia. Reforma in domeniu cam asta inseamna: sa nu mai sugi de la stat ci sa studiezi/publici singur. Nu stiu daca onorabilii preopinenti au citit e-book “Pe urmele lui Gingis Han”, cu aprox 60 foto color facute de umilul de subsemnat in Mongolia. Este ciudat cum teoriile sustinute de maghiaromani pe acolo, sunt sustinute de … romani-?!!!- (Acum si aici.) Pot citi si “Inghititi de pustiu” Dau comanda la self-publishing.ro si le vine cartea acasa. Doar 18 lei + taxele postale.
  Dar ce nevoie au ei de carti? Le vine fituica cu datele si ordinul si se executa…
  Nu am postat de dragul tau sau al celor pe care-i tolerezi. Dar sunt multi nestiutori care dau pe aici si -daca nu stau bine cu bibliografia si/sau sunt slabi de inger- pot sa se lase influentati.
  Scuze, nu te mai deranjez!

  Like

 24. oricum, se pare ca tot Hasdeul (din Buzau) e fruntea! nu?

  Like

 25. anonim permalink

  Tara lui Burebista avea undeva la 5 000 000 – 6 000 000 de locuitori, estimare care nu se substituie bine-cunoscutei (pentru specialistii perioadei) cresteri de apr. patru ori in 2000 de ani – pentru Gallia, Iberia, Pen. Italica. Evident ca e vorba de a lua in considerare mai multi alti factori, de pilda armata lui Burebista care nu putea sa fie mai mica de 230 000 – 250 000 de razboinici, o parte dispusi in garnizoane, altii in tabere. Iar pentru aceasta ne ajuta inclusiv nr de legiuni pe care avea de gand sa le concentreze Cezar cand a hotarat sa-l atace pe Burebista. Cezar nu putea sa concentreze mai mult de jumatate din armata pentru o campanie, undeva pana la 150 000 de oameni, trupe de elita si auxiliari, fara a mai vorbi de clientelari, fiindca asta era grila atunci. Lucru pe care Burebista il cunostea, e de la sine-inteles ca avea posibilitatea sa-i opuna o armata apropiata ca numar, fara a lasa descoperite alte culoare vulnerabile ( E, NE, SE)si fara a imputina consistent garnizoanele (necesare pentru ca a facut unirea inclusiv cu ajutorul armelor). Avem in fata doua armate regulate calite in razboaie si echilibrate ca pregatire, razboaiele purtate de unii si ceilalti se stiu. Tara cunoaste o inflorire deosebita in vremea lui Burebista, cum spun toate izvoarele. Ori acest lucru se putea intampla numai daca in armata era ocupat un procent mic din totalul populatiei. In lipsa acestei armate a geto-dacilor, cateva legiuni, forta distructiva a legiunilor se cunoaste, ar fi fost de ajuns ca Cezar sa patrunda prin surprindere in Dacia si sa inainteze frontal spre capitala lor. Insa Cezar a inceput pregatirile pentru o campanie lunga. Povestea cu “ridicarea la oaste” in antichitate e una complet imbecila spusa de cei care habar nu au de realitatile acelei vremi. Daca Burebista ar fi ridicat ceva contigente la oaste, posibil, acelea erau folosite pentru aprovizionare si in niciun caz pentru a le trimite la o moarte sigura, adica impotriva legiunilor. Sa nu uitam ca Cezar a incheiat procesul de trecere a armatei de la una de amatori, ridicati pe anumite perioade, la una de profesionisti. Fara o armata numeroasa, Burebista nu avea sens sa-si proclame puterea peste un asemenea teritoriu pe care se presupune ca il putea apara, de altfel avea cetati puternice la fruntarii, cea de langa Bratislava, cu garnizoana de 1 500 – 1 700 de oameni, este un exemplu. Cifra avansata e in deplin acord cu armatele de care pomenesc izvoarele in perioada antica, cateva zeci de mii pentru basileii care aveau sub ascultare teritorii numite, aproximate, dar si cu ceea ce a putut sa arunce Decebal in lupta, doar geto-daci. Iar o asemenea armata care inghite resurse uriase trebuie sa fie tinuta in spate de o populatie numeroasa, nu are sens sa ai o asemenea armata daca nu ai o populatie numeroasa de unde poti recruta permanent, fiindca Burebista a purtat 5 campanii si a fost tot timpul pe picior de razboi.

  Like

 26. anonim permalink

  Se intampla ca vorbesc fel de fel de circari, ma refer la istorici improvizati si nu la cei care se iau dupa ei, de cine stie ce prostii cum ca ar fi avut lor o asa-zisa romanizare, cand practic toate izvoarele ulterioase, atat latine cat si bizantine sau grecesti, nu vorbesc decat de daci si geti, in ciuda interdictiei din vremea lui Iulian Apostatul, preluata tacit. Insi care habar nu au cum se miscau lucrurile atunci, care era organizarea, cum se traia, care era forta traditiei, care erau relatiile dintre, ce spun sursele oficiale si cele paralele, fiindca se cunoaste sigur ce s-a intamplat, doar sa vrei. Degeaba ii faci atenti la studiile lingvistilor italieni asupra limbii latine, la ceea ce spuneau chiar latinii antici, la faptul ca latina de cancelarie sau literara nu era vorbita in popor, la istoria Romei de la fondare pana tarziu. Habar nu au ca romanii aplicau aceeasi grila atat in ce priveste atacarea unor teritorii cat si in organizarea provinciilor, peste tot e aceeasi. Ce construiau intr-un loc, construiau si in celelalte. Era ceva aproape ritualic.

  Like

 27. anonim permalink

  Ce sa roomanizezi la niste tarani si ciobani?! Linguroiul, furca, coasa, oalele, ulcelele, obielele, opincile, ciomaga pastorala?! Comunitatile acelea au fost inchise intotdeauna, asa apar peste tot pana la Slavici si mai tarziu, nu-si amestecau sangele, era o rusine sa-ti amesteci sangele, te afuriseau familia, neamurile, ieseai din comunitate, te lua mama dracului. Erau cazuri, insa foarte rare. Cei mai multi nu ieseau din comunitati sa se duca la romanizat. Daca nu si-au schimbat modul de viata si nici ce aveau prin jur, iar multe din obiectele de folosinta ale dacilor latinii nu le aveau, ce fel de romanizare s-a intamplat? Si cine sa faca roomanizarea? Ca devine chiar amuzant, doar latina era linqua franca si nu limba materna a colonilor. Si cum sa fi dat nume noi toalelor daca altii nu mai aveau asemenea toale?? Dupa 271 nu se mai construieste absolut nimic in stilul roman, nici jocuri, nici cantece, nici port, nici traditii, nimicuta latin sa roman, doar sfantul duh al romeilor le-a suflat ciocoieste in gura si li s-au invortosat limbile de au prins a grai in latina literara! Au fost marcati placut acesti daci de ocupatia romana, au trait in puf 150 de ani si apoi au varsat lacrimi amare, ca au fost impresionati chiar si colonii care au sters-o paziti de trupe. Eh!

  Like

 28. Dane, explica-le colegilor tai lingvisti, care neaga romanizarea (oricum, se pare ca stau mai bine decat tine la numarul dacilor; era bine daca dadea si sursa; eu am gasit doar la IH Crisan un calcul adecvat; a povesti doar asa… ca la coltul santului si a acuza preopinentii,nu e frumos) ca aproape toti anticii -si medievalii- care scriau cate ceva despre epoca lor sau povesti auzite despre trecut, utilizau denumiri gresite. De exemplu, nord-estul Bulgariei, Dobrogea si uneori Baraganul si sudul-Moldovei erau “Scitia”, “Tara scitilor”etc. Idem nordul pontic. Ori scitii au fost o prezenta istorica de mult apusa. Idem numele getilor, dacilor. Idem confuzia getarum-gotharum.
  In masura in care ei considera ca adevaruri absolute stirile din sursele livresti, trebuie sa admita si ca primul tar al bulgarilor s-a nascut dintr-o vaca… Etc. Istoria se deosebeste de literatura prin faptul ca face o analiza critica a izvoarelor. Primul istoric nu e Herodot, care a scris “Historiai”.Pentru ca el nareaza faptele asa cum le-a auzit. Fara nici o incercare de preluare critica. Primul istoric adevarat e Tucidide. Pentru ca e primul care incearca sa analizeze critic sursele utilizate.
  Din acest punct de vedere, tracomanii (dacopatii) sunt herodotieni, pentru ca ei aleg doar sursele care le convin, fara a face analiza lor critica,si le lipesc de teoria lor. In plus, vorbesc in mare, generalizand, fara sa precizeze sursele. Pentru ca pot fi dovediti ca mitomani. De la manie vine si numele “tracomaniei”…
  Toti istoricii seriosi, au relevat lipsurile scrierilor vechi. Din sec. XVIII pina acum. Daca unii utilizau numele de popoare vechi, care intrasera in uz, altii au facut contratiul: pentru ca se uitase numele celor vechi, au preluat numele locuitorilor unei zone din timpul cand scriau. (Vezi explicatia aparitiei tracilor in scrierile de sec. VIII i.e.n. -si urmatoarele- pentru evenimente din sec. XII i.e.n. -Razboiul Troiei. Legendarul Homer a fost imortalizat prin scrierile din sec. VIII i.e.n. Daca nu se stia…)
  Eu nu sunt lingvist si nu am cercetat sursele literare. Doar am citit cate ceva, pe ici colo. Dar sunt lucruri elementare care sunt incalcate de homerieni. Tucididienii (istoricii) nu accepta asa ceva, caci ar transforma istoria din stiinta in arta. Adica doar impresia conteaza… Eu am citat un lingvist care s-a ocupat de fenomenul romanitatii in sud-estul Europei. O lucrare impresionanta. Care explica multe fenomene putin cunoscute publicului larg. Si istoricilor. Intimplator, aceste explicatii sunt acceptate si de arheologi.
  In toate aceste dispute, ma mira un lucru. De ce se posteaza sub anonimat? Nu e elegant. Daca iesiti la interval, iesiti cu numele adevarat!
  De ce nu vad nici un arheolog, istoric sau lingvist serios, care sa sustina teoriile tracomane (dacopate)? Vad avocati, jurnalsiti, poeti, medici, ingineri etc ce vor sa scrie istorie (la modelul Herodot, normal) dar nici un profesionist (modelul Tucidide).
  Daca erau profesionisti, stiau ca insultarea preopinentului nu e de folos in disputa teoretica.
  Rog pe cei care vor sa sustina teoria tracomana (dacopata) sa semneze in clar, sa arate studiile pe care le au si rezultatele propriei cercetari. In afara acestor 2 elemente, sa recunoasca faptul ca sunt diletanti si preiau ideile din alte surse. Caz in care ii sfatuiesc sa prezinte sursele. Nu doar pentru ca ar fi plagiatori ordinari,ci pentru a se putea face critica sursei, dupa metode riguros stiintifice.
  Calitatea unui istoric se masoara dupa cele publicate. Cantitiv, calitativ, sfera de cuprindere, bibliografia utilizata, metoda folosita, gradul de acceptare a ideilor sale in comunitatea istoricilor. Nu dupa impresiile sau intersele diferitelor grupuri. In general neprofesioniste. Fara indoiala, este o chestie subiectiva. Abia dupa decesul sau, istoricul poate fi apreciat la justavaloare. La distanta de o generatie, pentru ca pasiunile si interesele subiective sa se stinga definitiv. Uneori nici atunci.
  Spunea un individ ca mie imi place sa descopar greseli si sa le corectez. Nu. Regret ca apar astfel de greseli. Este dovada ca multi indivizi nu citesc cat trebuie si -in nici un caz- nu citesc ce am scris eu. Dar incep cu polemici. Asta iti da sentimentul de inutilitate a specializarii. Realizezi ca ai studiat si specializat degeaba intr-o directie, care depinde 100% de factorul decident. (Politic.) Tugulanii care scriu la ordin, habar nu au de ce scrii. Si populimea e absolut nestiutoare. Simpla turma pe care ticalosii -din toate taberele politice- vor s-o exploateze.
  Dar tocmai apararea turmei e sarcina berbecilor. Iar eu sunt berbec… lupilor, pazea!
  P.S. Toti oamenii de stiinta stiu ca tracomania, dacopatia, protocronismul pan-ortodoxismul etc sunt curente sprijinite de Moscova in incercarea de a crea un curent ideologic antiglobalizare, antiNATO, antiUE. Este bine ca cititorii neavizati sa stie aceste adevaruri elementare, alaturi de teoria pura. Tracomania a cunoscut mai multe stadii, in evolutia sa: 1. Nivelul idealist, initial, reprezentat de Densusianu si Parvan; 2. nivelul reprezentat de legionari; 3. nivelul neo-tracoman, reprezentat de Dragan si o parte a liderilor comunisti; 4. nivelul retro, lansat de comunisti si Moscova, dupa 1990. In afara de nivelul initial, care se datora nivelului scazut de cunostinte din epoca, in rest, toate formele tracomane au fost sustinute de substratul politic.

  Like

 29. anonim permalink

  Legionarii au fost vai de capul lor in ce priveste viziunea si strategia, in ciuda patriotismului sincer si dezinteresat de care au fost animati. De acest lucru se fac vinovati, in primul rand, teoreticienii si conducatorii lor. Nu se poate spune nici macar ca Maresalul i-a scos din istorie, s-au scos singuri. De unde se vede ca una e sa vrei, alta e sa poti. Spun acest lucru cu un fel de compasiune sincera, dar si datorita faptului ca atunci s-a mai pierdut o sansa imensa pentru Romania. Probabil ca acest lucru l-a constatat si Maresalul Ion Antonescu, nu avea cum sa fie altfel. Legionarii au imbratisat teoria romanizarii, insa nu acest lucru li s-ar putea imputa, dat fiind nivelul cunoasterii si al rationamentelor…cu care nu a stat niciodata prea bine.

  Legatura intre amatori care sustin ca nu s-a intamplat romanizarea, fireste ca de multe ori o fac de o maniera jenanta, DAR CU BUNA- CREDINTA, si nu stiu ce panslavism sau teorie inepta venita de-aiurea, e de mai mare rasul. Ori plansul, aleatoriu. Ce legatura poate exista intre neamul acesta intins pe spatiul consacrat de istorie, chiar daca apoi mult subtiat, si populatii care au venit la destule milenii dupa? Orice potential adversar ar avea interesul sa-ti rupa, teoretic vorbind, linia de continuitate, sa te “romanizeze” cumva, presupunand ca nu e vorba de prostie, de indaratnicia din noaptea mintii. Fireste ca ingnorand sursele de tot felul si dovezile care duc spre acelasi punct, nu vei ajunge decat sa fi bataia de joc a vecinilor. Istoria ca o ciuca a batailor. Macar de-ai ascunde ceva rusinos, dar iti ingropi eroii. Eroi pe care pana si romanii i-au cioplit in piatra, la dimensiuni impresionante.

  Like

 30. anonim permalink

  Cu cat incerci mai mult sa ascunzi adevarul, cu atat setea de adevar a oamenilor va deveni mai mare, in cele din urma mistuitoare, e in legile firii. La fel si cu eroii. La scara istoriei li se iarta greselile, ramane doar lumina care calauzeste, gestul lor de demnitate, mostenirea care face ca intr-o zi sa aiba statui in toate orasele tarii. Nu fiindca ar tine altii cu tot dinadinsul, ci fiindca nu poate fi altfel.

  Like

 31. ce eroi va mai dati voi! ca faceti numai nenorociri, infapt, nu realizati si nu recunoasteti. v-am spus clar: semnati cu numele vostru, postati si foto, citati sursele utilizate! in rest… sunteti fie ridicoli, fie jalnici; nu stiti nimic, manipulati putinele surse pe care le aveti, dar va dati mari cunoscatori si aparatori ai dreptatii… Nu uitati ca pina si Iadul e podit cu intentii bune. de ce nu lasati profesionistii sa-si faca datoria? Suntetti ca musca lui La Fontaine. Sacaiti pe toti, dar va impaunati cu rezultatul muncii celor bazaiti… Profesionistii isi vad de treaba si fara sfatul vostru sau gandul ca li se va ridica statuie… pe voi asta va mina in prostiile debitate? Vreti statui? Pai acum puteti da comanda singuri! din ce vreti: marmura, bronz, fibra de sticla… o sa fie mai greu sa vi se ridice statui in fiecare oras din tara… dar daca platiti bine -pe cine trebuie-… se rezolva!

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Prostovane, cum sa se raspandeasca cultura Dridu la sudul Dunarii pe un areal mult mai mare decat al culturii Ipotesti, daca e mai romanica decat cultura Ipotesti, daca e “proto-rumaneasca”, daca reprezinta cultura romanizatilor, dupa asimilarea tracilor si a altor etnii? Cum sa se extinda romanizarea de la nord la sud, cand Moesia a fost “sub romani” dinaintea “Daciei” si mult timp dupa retragerea aureliana??? Si asta exact in timpul apogeului Primului Tarat Bulgar??? Va sa zica, in loc sa se produca o mai mare slavizare, se produce o rumanizare, o “proto-rumanizare”, o re-romanizare, teritoriul romanic de la sudul Dunarii extinzandu-se de la Dobrogea + Cadrilater la aproape toata Moesia actual-bulgara, pana aproape de lantul Balcanilor (ba poate, si la o mare parte a teritoriului fostei Moesii care actualmente se gaseste in Serbia — sincer sa fiu, nu stiu exact pana unde se intinde cultura Dridu, dar stiu sigur ca teritoriul ei de la sudul Dunarii e mult mai mare decat cel al culturii Ipotesti, cel putin asa scrie in Istoria Dobrogei de Bitoleanu si Radulescu).
   Normal era ca o cultura pur romanica, ca cea “proto-rumaneasca” Dridu, sa isi extinda arealul din Moesia in “Dacia”, adica de la sudul Dunarii (si) la nordul ei, intrucat populatia din Moesia ar fi trebuit sa fie romanizata inaintea celei de la nordul Dunarii, nu invers.

   Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Hai sa-ti explic mai pe intelesul tau: cica culturile Ipotesti, Biharea si Hansca, imediat precedente culturii Dridu, sunt asemanatoare dar nu identice. De ce nu apare cultura Ipotesti sau una asemanatoare in Moesia, ci doar la nordul Dunarii (cele 3 de mai sus), iar cea Ipotesti putin si la sud de Dunare, dar nu atat cat cea Dridu? In mod normal atat cultura Ipotesti (sau una asemanatoare cu ea), cat si cea Dridu ar fi trebuit sa apara mai intai la sudul Dunarii, si abia apoi, la nord, directia extinderii, expansiunii trebuind sa fie de la sudul catre nordul Dunarii. Doar culturile Ipotesti, Biharea si Hansca sunt partial romanice si asemanatoare intre ele, purtatorii lor fiind tracii mai mult sau mai putin romanizati. Insa traci mai mult sau mai putin romanizati (dar intotdeauna mai romanizati decat cei de la nordul Dunarii, deoarece romanizarea incepe la sudul Dunarii mai devreme decat la nord) gasim si in Moesia, iar apoi gasim acolo si cultura Dridu, generalizata in comparatie cu cultura Ipotesti. Directia generalizarii insa e de la nord la sud de Dunare, ca si directia aparitiei culturii Dridu sau celei precedente: mai intai apar la nordul Dunarii si abia apoi la sud.

   Like

 32. sorin d. permalink

  Prostule, daca aveai bun-simt, ii multumeai. Pana la urma, de ce nu te intorci in Mongolia strabunilor tai?

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Pentru Mircea, “arheologul” si “istoricul”:

   Prostovane, cum sa se raspandeasca cultura Dridu la sudul Dunarii pe un areal mult mai mare decat al culturii Ipotesti, daca e mai romanica decat cultura Ipotesti, daca e “proto-rumaneasca”, daca reprezinta cultura romanizatilor, dupa asimilarea tracilor si a altor etnii? Cum sa se extinda romanizarea de la nord la sud, cand Moesia a fost “sub romani” dinaintea “Daciei” si mult timp dupa retragerea aureliana??? Si asta exact in timpul apogeului Primului Tarat Bulgar??? Va sa zica, in loc sa se produca o mai mare slavizare, se produce o rumanizare, o “proto-rumanizare”, o re-romanizare, teritoriul romanic de la sudul Dunarii extinzandu-se de la Dobrogea + Cadrilater la aproape toata Moesia actual-bulgara, pana aproape de lantul Balcanilor (ba poate, si la o mare parte a teritoriului fostei Moesii care actualmente se gaseste in Serbia — sincer sa fiu, nu stiu exact pana unde se intinde cultura Dridu, dar stiu sigur ca teritoriul ei de la sudul Dunarii e mult mai mare decat cel al culturii Ipotesti, cel putin asa scrie in Istoria Dobrogei de Bitoleanu si Radulescu).
   Normal era ca o cultura pur romanica, ca cea “proto-rumaneasca” Dridu, sa isi extinda arealul din Moesia in “Dacia”, adica de la sudul Dunarii (si) la nordul ei, intrucat populatia din Moesia ar fi trebuit sa fie romanizata inaintea celei de la nordul Dunarii, nu invers.

   Hai sa-ti explic mai pe intelesul tau: cica culturile Ipotesti, Biharea si Hansca, imediat precedente culturii Dridu, sunt asemanatoare dar nu identice. De ce nu apare cultura Ipotesti sau una asemanatoare in Moesia, ci doar la nordul Dunarii (cele 3 de mai sus), iar cea Ipotesti putin si la sud de Dunare, dar nu atat cat cea Dridu? In mod normal atat cultura Ipotesti (sau una asemanatoare cu ea), cat si cea Dridu ar fi trebuit sa apara mai intai la sudul Dunarii, si abia apoi, la nord, directia extinderii, expansiunii trebuind sa fie de la sudul catre nordul Dunarii. Doar culturile Ipotesti, Biharea si Hansca sunt partial romanice si asemanatoare intre ele, purtatorii lor fiind tracii mai mult sau mai putin romanizati. Insa traci mai mult sau mai putin romanizati (dar intotdeauna mai romanizati decat cei de la nordul Dunarii, deoarece romanizarea incepe la sudul Dunarii mai devreme decat la nord) gasim si in Moesia, iar apoi gasim acolo si cultura Dridu, generalizata in comparatie cu cultura Ipotesti. Directia generalizarii insa e de la nord la sud de Dunare, ca si directia aparitiei culturii Dridu sau celei precedente: mai intai apar la nordul Dunarii si abia apoi la sud.

   Like

 33. Andrei permalink

  Vlahii din Dalmatia (morlaci/vlahi negri), atestati in sec. V, nu s-au prea romanizat, fiindca nu au pastrat nimic de la latini. Au fost pe linia de continuitate pana de curand, dar nici azi nu sunt pierduti cu totul: case batranesti ca cele de pe la noi, obiceiuri asemanatoare, portul cam acelasi, cuvinte românesti destule. Iar lucrurile acestea sunt stranse intr-un muzeu care se poate vizita. Cu cei batrani inca te intelegi. Dar stati, dracie mare, ca nici cei din Engadin (Elvetia), inamici traditionali ai romei, nu s-au prea romanizat. Si aceia au vestigii trace, probatoriu pentru linia de continuitate, nu a vorbit numai Iorga de ei.. Si, ghiciti, au atatea in comun cu dacii, valahii, românii. Si nimic nu au pastrat de la mareata roma, ni-mi-cu-ta! Ghinion! Si nu-s singurii. Inainte de statele feudale nord-dunarene consacrate, rumânii au mai avut formatiuni, destule, insa din cauza praduitorilor de toate neamurile nu si le-au putut pastra. Despre formatiunea lui Negru-Voda care se intindea din Ardeal pana in Croatia aveti habar? Ca doar sunt citate sursele care vorbesc despre ea, de pilda pe saitul regretatului Cristea Sandu Timoc – “Astra Româna pentru Banat, Portile de Fier si românii de pretutideni”

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Vestigii trace in Elvetia?

   Eu cred ca te referi la faimoasele vestigii basce din Elvetia.

   Nu exista nicio localitate antica la nord de Dunare, in “Dacia”, care sa-si fi pastrat numele din antichitate pana azi, nici prin intermediar slav, unguresc etc., nici fara intermediar. Doar nume de rauri, si alea doar cele foarte mari, ca Somes, Mures, Arges, Cris, Timis, insa si astea pastrate prin intermediar slav. La sudul Dunarii avem: Srebyrna (Argintia, Cea Argintie) din anticul Argentiana, Camena (din Vicus Petra sau ceva asemanator), tot prin intermediar slav. Si asta desi “istoricii” si “arheologii” rumani pretind ca la retragerea aureliana doar o mica parte din populatia locala, formata din cetateni ai Imperiului Roman de diferite etnii, s-a mutat sau a fost mutata la sudul Dunarii. Restul a ramas pe loc, nerabdatoare si curioasa sa faca cunostinta cu “invadatorii” cei prietenosi. Iar Imperiul Roman a zis “mersi” ca a scapat de atatia contribuabili, ca avea prea multi bani si nu mai stia ce sa faca cu ei. Daca populatia ar fi fost intr-adevar romanizata intr-un stadiu avansat, cu atat mai mult s-ar fi retras de buna voie la sudul Dunarii, unde de asemenea populatia era romanizata, ba inca si mai vartos, si deci noi-veniti nord-dunareni se puteau intelege nu numai cu sud-dunarenii din Moesia, ci s-ar fi simtit si atasati de autoritatile imperiale latinofone, macar din punct de vedere lingvistic, s-ar fi simtit confortabil si ar fi fost loiali unui Imperiu a carui limba oficiala, latina, era si limba lor materna (spre deosebire de limba materna a “barbarilor invadatori” si foarte prietenosi).
   Exemple penibile de tipul Arcuda din Arcudava sau ceva asemanator, pe langa ca nu sunt convigatoare, nici lingvistic, nici ca amplasare geografica a perechilor de toponime (formate din toponimul actual si cel antic), dovedesc cu totul altceva: ca populatie “autohtona” la nordul Dunarii exista pe foarte mici suprafete, acolo unde se gasesc astfel de perechi de toponime. Unde ele nu exista, adica pretutindeni (ma rog, aproape pretutindeni) in “Dacia”, nu exista nici continuitate rumaneasca.

   Like

   • Pavel Stanescu permalink

    De altfel Arcuda nu are nicio legatura cu Argedava care, la randul sau, nu are nicio legatura cu numele raului Arges (Ordessus). Locatia Argedavei la sau langa Arcuda nu e nici pe departe dovedita. De altfel numele Argedava transmis prin latina in rumana ar fi trebuit sa contina in rumaneste ori fonemul dzh (ca in cuvantul englez jockey), ori fonemul ch (ca in cuvantul englez church), dar Arcuda are doar fonemul k. In plus Argedava se pronunta cu fonemul g, nu Arkedava, cu fonemul k (care insa se gaseste in Arcuda).
    Pe de alta parte, se observa usor densitatea localitatilor antice in Moesia: Srebyrna, Camena, Harsova (Carsium), Drystyr (Durostorum) (Harsova, Camena si Darstor/Dristor sunt toate intrate in rumaneste prin intermediar bulgar, iar sTrebarna – este un imprumut mult mai recent – atentia la grupul consonantica “sr-” devenit “str-” in rumaneste, deoarece este imposibil de pronunat pentru niste vorbitori nativi de limba rumana, comparati cu Izdrail(a) din Israel si Nastratin din Nasratin/Nasradin), faptul ca sunt atat de multe pe un spatiu relativ mic indica intr-adevar o romanizare destul de pronuntata. La nord de Dunare nu exista nicio localitate. Berzovia, daca nu e un nume dat dupa Trianon, refacut din contaminarea numelui de rau Barzava cu numele antic Bersobis, si este mostenit din antichitate nu este relevant, deoarece se afla aproape de limes-ul dunarean, si probabil ca s-a aflat in componenta Imperiului Roman de Rasarit/Bizantin si dupa retragerea aureliana (faimoasele capete de pod romane de la nordul Dunarii, care nu au nicio semnificatie pentru “continuitatea” rumaneasca la nordul Dunarii — fiind restranse la o zona imediat nord-dunareana).

    Like

 34. E destul de facil sa desfiintezi “din condei” sursele antice, in conditiile in care ele contin destul de des tot felul de hiperbolizari, confuzii, exagerari menite sa glorifice pe conducatorul X samd. Cu toate astea, amatorul Schliemann a pornit de la premiza (care dupa logica ta ar fi fost absolut hilara) ca Iliada descrie evenimente reale si a gasit cetatile Micene si Tiryns. Descrierile homerice au fost confirmate cu brio (zidurile ciclopice din Tiryns samd). Mai sunt unii care pun in discutie descoperirea Troiei la Hissarlik, dar sunt tot mai putini si argumentele lor din ce in ce mai putin plauzibile, pe masura ce sapaturile serioase progreseaza.
  Daca luam in calcul faptul ca Homer nu era istoric si ca epopeele sale au fost scrise la mult timp dupa producerea evenimentelor, parca procentajul de adevar confirmat stiintific din scrierile sale incepe sa para al naibii de ridicat. In conditiile astea, eu unul as pune foarte multa baza pe scrierile unor istorici antici seriosi, gen Tucidide si nici nu m-as grabi sa-i iau in ras pe altii mai putin faimosi.

  In tot cazul insa, Ptolemeu Lagos a fost un general de prima mana (vezi modul stralucit in care s-a descurcat ulterior, in campaniile lui Alexandru Macedon si mai ales in razboaiele diadohilor) deci informatiile furnizate de el (chiar si ajunse la noi indirect, prin intermediul lui Strabo si Arrian) n-ar trebui in nici un caz luate in deradere. Da, pentru noi PARE imposibil sa treci niste mii de oameni peste Dunare intr-o noapte in niste copai de lemn capabile sa duca 2-3 persoane odata. Daca insa ne gandim ca habar n-avem pe unde s-a efectuat trecerea si cum arata albia Dunarii in acea perioada, nici care erau conditiile de moment (vara, seceta samd), parca lucurile nu mai sunt asa de clare. Am vazut cu totii acum cativa ani Dunarea aproape secata, intr-un asemenea moment traversarea descrisa de Ptolemeu nu mai pare deloc neplauzibila…

  Sigur, de aici pana la dacomania absurda din perioada ceausista e cale lunga de tot, dar asta nu inseamna ca trebuie sa cadem acum in extrema cealalta…

  Like

 35. Andrei permalink

  In ce a constat “dacomania absurda din perioada ceausista”? Punctual, ca sa nu ne pierdem timpul. Astept referirile dumitale probatorii.

  ps: fiindca a intra intr-un dialog cu personajul “Pavel Stanescu” frizeaza grotescul, datorita faptului ca nu cunoaste lucruri elementare

  Like

 36. Andrei permalink

  In ce priveste romanizarea Astazi, lucrurile sunt limpezi, ca lumina zilei, si s-au lamurit in foarte multe locuri: cine respinge probatoriul care desfiinteaza romanizarea, probatoriu care pune ordine in dovezi si sursele antice, este un biet mistificator. Ma refer la cei care se pretind profesionisti, nu la amatorii care indruga bazaconii. Cu ei iti pierzi timpul.

  Like

 37. Sa discutam doar despre aberatia ca Tropaeum Traiani ar fi fost de fapt monumentul lui Burebista? =)) In perioada respectiva s-au pus in circulatie (inclusiv in mediul stiintific) niste elucubratii absolut delirante. Se pomenea despre existenta unui murus dacicus/opus dacicum care ar fi fost o culme a tehnologiei constructiilor militare, cand, de fapt, tehnica folosita era doar o varianta simplificata celei folosite in fortificatiile elenistice. Si exemplele pot continua la nesfarsit.

  De fapt, chiar povestea unui stat dac centralizat care ar fi aparut in urma cu 2050 de ani si pentru a carui comemorare regimul ceausit a batut moneda in 1983 (la propriu) era in cea mai mare parte o fictiune. Presupusul stat dac a avut mereu caracterul unei uniuni de triburi, uniune mai solida cand liderul era puternic (Burebista, Decebal) sau pur nominala sub liderii mai slabi.
  Acest fapt incontestabil este demonstrat de modul in care actioneaza triburile dacice din afara arcului carpatic dupa cucerirea romana. Daca Dacia ar fi fost un stat centralizat, mai toti barbatii capabili sa poarte armele ar fi pierit in cele doua razboaie, dintre care ultimul a avut un caracter absolut hotarator. Deci ar fi fost exclus (din motive pur demografice) ca triburile ramase in afara hotarelor provinciei romane sa poata intreprinde atacuri pe scara larga dupa numai o generatie. (carpii, costobocii samd)

  Asta nu trebuie insa inteleasa, asa cum o fac “demitizatorii” de teapa lui Boia, drept o negare a faptului ca dacii erau o forta pe care, cu destule ocazii, chiar vecinii foarte puternici trebuiau s-o ia in seama. De fapt, lucrurile au stat exact pe dos: chiar succesul peste asteptari repurtat de Decebal in luptele purtate contra lui Domitian a dus, cel mai probabil, la cucerirea romana. Vecinul nabadaios de dincolo de Dunare devenise prea puternic pentru a mai fi ignorat.

  Like

 38. anonim permalink

  E si greu, marea dilema a traversarii Dunarii de catre Alexandru! Au pus mana pe plutele cu care geto-dacii treceau carele sau Alexandru a ordonat sa doboare cateva sute de copaci, ca sa injghebe plute. Presupunand ca nu au pus mana pe ceva barci mai incapatoare.
  Amice optimvs, acum debitul Dunarii se regleaza din Portile de Fier. Discutii penibile.

  Like

 39. anonim permalink

  Ce spui d-ta e o neghiobie fara margini, autohtonii pamanteni de mii de ani care se ocupau, in principal, cu agricultura erau “triburi”? Pornind de la asemenea imbecilitati doresti sa incepi un dialog? Ai habar care e specificatia greceasca pentru ramurile traco-dacilor?

  Like

 40. Personajul “Pavel Stanescu” a baut apa dupa Roesler, a sustine in sec XXI ca populatia romanizata s-ar fi retras din provincia Dacia odata cu administratia romana este pur si simplu o dovada de iredentism de joasa speta. Avem destule exemple de provincii din care administratia romana s-a retras, niciodata populatia nu a facut acelasi lucru, fapt atestat de sursele contemporane si de descoperirile arheologice. Asa s-a intamplat chiar si in Britania, provincie in care populatia romanizata era mult mai expusa dupa retragerea administratiei si a armatei romane.

  Simpla descoperire a numeroase tezaure de moneda bizantina de bronz pe teritoriul actualei Romanii desfiinteaza teoriile cretine ale lui Roesler, migratorii nu acceptau decat mijloace de plata cu valoare intrinseca.

  q.e.d.

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Tocmai ca in Britannia populatia nu era romanizata la retragerea administratiei si armatei romane, prostovane. Te incurci in “logica”, penibilule!
   Putinii romanizati (proveniti in principal din casatorii mixte) s-au retras si ei.
   Ce q.e.d. caraghiosule? Daca era asa de usor sa o “q.e.d.”-izati cum de nu v-a venit ideea sa contra-“argumentati” cu tezaurele de monede mai demult? Ilogicule, atunci de ce la nordul Dunarii nu exista niciun nume de localitate rurala sau urbana antica care sa fi ajuns pana la noi, in timp ce la sudul Dunarii situatia e exact pe dos?

   Like

 41. Draga “anonim”, cu apucatii de tip Varfu’ Omu nu ma obosesc sa port dialoguri pe teme istorice. Pentru (in)cultura ta generala afla ca atenienii din epoca lui Pericle (care, ne place sau nu, au lasat in urma nitel mai mult decat dacii nostri) erau organizati dpdv militar si cetatenesc tot in TRIBURI. Structura lor fusese schimbata de reformatorul Cleisthenes prin reforma constitutionala din 508 i.C., inainte de acest an atenienii fiind inca organizati pe structura vechilor triburi ionice care fondasera orasul.

  In conditiile astea, imi permit sa-ti spun ca n-am de gand sa-mi pierd timpul cu persoane care cred ca Umbilicus Mundi era in Bucegi si ca dacii i-au invatat latina pe romani. Am lucruri mai bune de facut cu timpul meu, mai ales ca, In mod evident, ne despart cateva biblioteci citite.

  Pseudo-teoriile dacomaniace (la fel ca si aberatiile de data mai recenta care ii desconsidera total pe daci) sunt bune doar pentru incultii dpdv istoric care isi doresc cu disperare sa se detaseze de marea masa nu prin cunostinte ci prin “originalitate”…

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   pentru optimvus si anonim:

   Ce iredentism pasarica? AI habar ce inseamna iredentismul?
   Esti de coma, penibilule! Du-te si fa-ti o analiza genetica sa vezi daca nu cumva iesi slav, jigodie!
   Esti la fel de amatoricesc ca si dacomanul “anonim” care se crede urmasul tracilor!
   Albanezii = traci
   tracii = albanezi
   voi probabil nici macar genetic nu sunteti traci, ci slavi sau cine mai stie ce
   lingvistic nu aveti nicio legatura cu tracii
   Manca-mi-ati viezurele 😉

   PS: nu au existat daci diferiti de ceilalti traci: lingvistii bulgari Georgiev, Decev si Duridanov au demonstrat ca exista daco-moesieni diferiti de tracii propriu-zisi, sud-balcanici (adica din viitoarea provincie romana Tracia, deci Tracia propriu-zisa, sud-balcanica, spre deosebire de Moesia si Dacia). Deci nu se poate admite exista unor daci sau daco-geti/geto-daci care sa fi ocupat doar teritoriul Rumanii Mari, iar in restul Moesiei restul tracilor sa fi fost diferiti de cei din “viitoarea” Rumanie dintre anii 1920 si 1940. Teritoriul aproximativ identic cu Timocul bulgar + sarbesc nu are toponime nord-tracice, nici sud-tracice, deci probabil ca tribalii nu erau tracici, ci iliri sau alt etnos. Carpii sau costobocii nu erau deloc romanizati, de aia au continuat sa atace Imperiul Roman si dupa retragerea aureliana. Lingvistii bulgari insa exagereaza spunand ca tracii sud-balcanici erau un popor diferit de cei nord-balcanici si ca vorbeau limbi diferite. Akornion spune despre Burebista ca era cel mai mare si vestit rege din Tracia, adica al tracilor, din Tara Tracilor, desi nu era din viitoarea provincie romana Tracia. Nume de regi traci identice sau foarte asemanatoare se intalnesc si la sud si la nord de Balcani: Kotys de exemplu. Este exclus un imprumut comun la tracii nord- si sud-balcanici din ilira, triballa, sau whatever, deoarece nu este pomenit un astfel de nume la ne-traci.

   Like

 42. anonim permalink

  Prietene, in vremea lui Ceausescu cativa autori (macar i-ai citit?) au lansat O IPOTEZA, cum ca s-ar putea ca Tropaeum, datorita faptului ca iese din tipicul roman, dar si din alte motive, nu e exclus sa fi fost construit fie in vremea lui Burebista, fie ceva mai inainte, dupa o victorie impotriva persilor. Daca ar fi fost vorba de “dacomanie absurda”, in perioada ceausista, se schimbau placile si placutele in conformitate cu ceea ce spui tu, DAR NU AU MODIFICAT NIMIC, asa ca indrugi vioi o alta prostie.

  Unde si cine a spus ca “murus dacicus” ar fi o culme a “tehnologiei (?!) constructiilor militare”, “inclusiv in mediul stiintific”, sunt f curios?
  … un mortar are o anumita compozitie, nu poate fi “o varianta simplificata”, amice!

  Aha, ai stat tu, ca o piaza rea, in carca lui Burebista si te-ai convins ca regele nu avea stat! Ca asa ati hotarat voi! Eu iti spun atat: FUGUTA LA DEX! Insa daca nu cunosti perioada… nu te forta, e inutil!

  Like

 43. anonim permalink

  Mai, optimus, cand grecii au venit in Europa teritoriile acestea erau demult impanzite de “culturi”, vechii greci aveau un respect deosebit pentru neamul vechi, aici era civilizatie inca hat de mult timp, ASTA SPUN SITURILE. Orasele din Romania si Bulgaria sunt cele mai vechi din Europa, matriarhat, poveste lunga. Aici vorbim de un neam care intindea pe un alt spatiu, “cel mai numeros dupa inzi”. Ce relevanta are tipul de organizare al grecilor pentru tipul de organizare al traco-dacilor?! Chiar si un amator iti poate spune ca ai de a face cu civilizatii dispuse diferit.

  Ti-am citit si restul tampeniilor, revin, nu te ingrijora ha ha ha ha h a

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Pentru optimvs: Ce te face sa crezi ca nu ma cheam Pavel Stanescu in realitate???

   Tocmai ca in Britannia populatia nu era romanizata la retragerea administratiei si armatei romane, prostovane. Te incurci in “logica”, penibilule!
   Putinii romanizati (proveniti in principal din casatorii mixte) s-au retras si ei.
   Ce q.e.d. caraghiosule? Daca era asa de usor sa o “q.e.d.”-izati cum de nu v-a venit ideea sa contra-“argumentati” cu tezaurele de monede mai demult? Ilogicule, atunci de ce la nordul Dunarii nu exista niciun nume de localitate rurala sau urbana antica care sa fi ajuns pana la noi, in timp ce la sudul Dunarii situatia e exact pe dos?
   Pe tine trebuie sa te puna presedintele “Academiei” Rumane: vasazica se scremura atatia “istorici”, “lingvisti” si “arheologi” rumani si tu reusisi doar cu pomenirea a niste monede sa-i intreci!
   Pai, da prost mai esti!

   Like

  • Pavel Stanescu permalink

   pentru optimvus si anonim:

   Ce iredentism pasarica? AI habar ce inseamna iredentismul?
   Esti de coma, penibilule! Du-te si fa-ti o analiza genetica sa vezi daca nu cumva iesi slav, jigodie!
   Esti la fel de amatoricesc ca si dacomanul “anonim” care se crede urmasul tracilor!
   Albanezii = traci
   tracii = albanezi
   voi probabil nici macar genetic nu sunteti traci, ci slavi sau cine mai stie ce
   lingvistic nu aveti nicio legatura cu tracii
   Manca-mi-ati viezurele 😉

   PS: nu au existat daci diferiti de ceilalti traci: lingvistii bulgari Georgiev, Decev si Duridanov au demonstrat ca exista daco-moesieni diferiti de tracii propriu-zisi, sud-balcanici (adica din viitoarea provincie romana Tracia, deci Tracia propriu-zisa, sud-balcanica, spre deosebire de Moesia si Dacia). Deci nu se poate admite exista unor daci sau daco-geti/geto-daci care sa fi ocupat doar teritoriul Rumanii Mari, iar in restul Moesiei restul tracilor sa fi fost diferiti de cei din “viitoarea” Rumanie dintre anii 1920 si 1940. Teritoriul aproximativ identic cu Timocul bulgar + sarbesc nu are toponime nord-tracice, nici sud-tracice, deci probabil ca tribalii nu erau tracici, ci iliri sau alt etnos. Carpii sau costobocii nu erau deloc romanizati, de aia au continuat sa atace Imperiul Roman si dupa retragerea aureliana. Lingvistii bulgari insa exagereaza spunand ca tracii sud-balcanici erau un popor diferit de cei nord-balcanici si ca vorbeau limbi diferite. Akornion spune despre Burebista ca era cel mai mare si vestit rege din Tracia, adica al tracilor, din Tara Tracilor, desi nu era din viitoarea provincie romana Tracia. Nume de regi traci identice sau foarte asemanatoare se intalnesc si la sud si la nord de Balcani: Kotys de exemplu. Este exclus un imprumut comun la tracii nord- si sud-balcanici din ilira, triballa, sau whatever, deoarece nu este pomenit un astfel de nume la ne-traci.

   Like

 44. anonim permalink

  Ei, cum actioneaza Dacii Liberi impotriva cotropitorilor? Exact cum trebuie, ii lovesc de cate ori au prilejul, sunt constanti, uneori adaptandu-se la viclenia romana, le iau “tribut” ca sa se inarmeze pentru a lupta impotriva lor, “clientelari”, cum facuse si Decebal, “pax romana”, bicisnicia “civilizatorilor”. La un moment dat le ucid si imparatul si pe fiu-su in lupta, dupa care isi pun pretendentul pe tron! Si daca ai fi stiut cat i-au alergat prin Balcani in toti anii astia (pana la 259)!

  “Daca Dacia ar fi fost un stat centralizat, mai toti barbatii capabili sa poarte arme ar fi pierit in razboaie, din care ultimul a avut un caracter absolut hotarator”

  adica d-ta ai luat de buna intruziunea lui “centralizat”, o nota in plus. Unde arde? Sa vina pompierii sa stinga “dacomania”!!

  Prietene, acum serios, ti s-a spus ca razboaiele daco-romane au fost purtate de razboinici, ca aproape toate razboaiele din antichitate, insa toaca moara pentru o baba surda!
  Conducatorii isi ridicau armate de razboinici in functie de posibilitatile de a le inarma, hrani, instrui, uneori transporta, aveau preferinte pentru regiunile cu traditie militara etc. Nici Oastea cea Mare a Basarabilor si Musatinilor nu ridica toata partea barbateasca in stare sa poarte o arma, sunt gogomanii, fiindca Domnii nu aveau posibilitatile financiare sa sustina asemenea armate. Apoi multi nu erau apti fizic, chiar daca aveau varsta. Stefan a reusit sa adune, la un moment dat, vreo 40 – 45 000 de oameni, pentru cateva luni, atat de plina era visteria tarii, asta era un efort mare! Erau alte vremuri, forta legiunilor a fost alta.
  Daca tu crezi ca Dacii erau tampiti, chiar daca viteji, sa se sinucida luptand izolat cu un inamic net superior care inainta organizat si destructiv.. cred ca te inseli. Unii au trecut la Dacii Liberi, altii au asteptat un moment prielnic. Si acest moment a venit la anul 117, moartea lui Traian. Atunci provincia a luat foc, guvernatorul a fost omorat, podul de la Drobeta in flacari, tot ce era in jurul ulpiei traiana a ars, capitala romana a scapat printr-un noroc orb, asta spun latinii, probabil o insuficienta coordonare in a-i aplica lovitura de gratie.

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   In legatura cu Dobrogea: in cursul evului mediu zone intregi au ramas fara populatie crestina. Ia puneti mana pe cartea lui Velko Tonev (Dobrudza prez vyzrazdaneto) si vedeti ca pe un teritoriu aproximativ corespunzator “viitorului” judet Kaliakra nu mai existau crestini in sec 16-17 decat in 3-4 localitati + 1-2 disparute intre timp si neidentificabile. Deci ce “continuitate rumaneasca” rizibililor? Este vorba in cazul unora dintre aceste 3-4 localitati de sate gagauze (indiferente ca erau locuite inca de pe atunci de gagauzi sau gagauzii au aparut mai tarziu, ca ortodocsi turcizati), localitati despre care se stie sigur ca mai tarziu erau locuite de gagauzi. Desigur, nu inseamna ca restul crestinilor ar fi fost rumani, este probabil ca ei sa fi fost bulgari sau chiar greci.
   In aceeasi perioada teritoriu aproximativ corespunzator estului viitorului judet Durostor si unei mari parti din Dobrogea de Nord crestinii se “rastransesera” doar in vreo 20 de localitati din totalul de aproximativ 350 cat avea kaza-ua. Aproape toate localitatile astea sunt enumerate in volumul al 3-lea din Istorija na Dobrudza (autori S. Dimitrov, N. Zecev, Velko Tonev). Este vorba in general de localitati aflate pe malul Dunarii. In general e vorba de locuitori bulgari, ceea ce se dovedeste din felul cum apare satul Srebyrna in defter-urile turcesti: Sireborna. Avand in vedere ca in rumaneste nu este posibil sa existe cuvantul Srebarna ci numai Strebarna, neexistand niciun cuvant care sa inceapa cu “sr-“, “t”-ul dintre “s” si “r” ar fi trebuit sa apara in turceste, daca turcii ar fi preluat toponimul de la rumani, deci ar fi trebuit sa fie ceva gen Istreberne, in niciun caz Sireborna. Oricum Srebarna s-ar pronunta Zrebarna in rumaneste, chiar daca ar fi imprumutat acum, asa cum snob se pronunta znob, sniper se pronunta znaipar, smalt se pronunta zmalt. Deci ar da in turceste Zireborna, nu Sireborna.
   De asemenea latina din Dobrogea nu e asa-zisa “proto-rumana” sau “proto-rumaneasca” din care s-ar fi desprins ar(o)mana, meglenovlaha si istrovlaha, de fapt e vorba de romana de est, spre deosebire de romana de vest din care provin ladina, romansha si friulana. Nici proto-limba slava de est din care au aparut ucraineana, belarusa, rusa (eventual si rusyna/ruteana pentru cei care o considera o limba de sine statatoare) nu se numeste proto-rusa ci proto-slava de est sau slava de est.
   Iar faptul ca retragerea romana din Anglia nu ar fi insemnat si retragerea (cvasi-)totalitatii populatiei (romanizate si neromanizate) pe continent nu inseamna ca asa ceva nu se putea intampla la retragerea romana din alta provincie, strict teoretic vorbind.

   Like

 45. anonim permalink

  s-a trezit si pleznitura mititica pre numele oblenei “pavel stanescu”. Hai sa te bag in seama, crestin fiind, si sa te luminez: romanii isi incheie retragerea la anul 273, e vorba de armata, administratie si majoritatea colonilor. Insist asupra colonilor, fiindca ei formeaza majoritatea populatiei in locatiile romane. Se gasesc in studiul prof. Nicolae Gostar (de acum patru decenii!) autorii antici care vorbesc despre retragerea colonilor, localitatile pe care acestia le intemeiaza in sud se regasesc cu aceleasi nume ca cele parasite, fie usor modificate, cateva locatii. In sit sunt puse in lumina distrugeri majore din acea perioada, locatiile romane nordice, cu exceptia Sucidavei, de cele din Dobrogea nu vorbim, acolo e complet o alta situatie, decad practic instantaneu. Acolo raman ceva saraci ai oraselor si sobolanii. Nici nu putea fi altfel, fiindca interesele majoritatii locuitorilor din orase erau legate de stapanirea romana. Comercianti, garzi urbane, functionari, negustori, mestesugari in atelierele imperiului sau particulare, veterani, lucratori care intretineau drumurile, apeductele, canalizarea, cei care oficiau cultul, se ocupau de temple, bordeluri etc.

  Like

 46. anonim permalink

  E de la sine-inteles ca autohtonii raman pe loc, chiar si pentru prostovanii care mai cred in romanizare, fara sa realizeze ca daca se scria in limba oficiala si se scrijelea in latina, limba materna era alta. De ce? Fiindca asta spun toate izvoarele latine si elene, apoi bizantine. De la Urechila si Miron Costin incepe necazul, fiindca astia – ca niste ciocoi simpatici ce erau – si-au gasit originile imperiale, la peste 1000 de ani, EVRIKA! Cand a aparut Cantemir aproape ca se fixase o traditie, iar bietul Dimitrie, desi mult mai moderat si impartit, a trebuit sa cam inghita galusca.Trecem peste faptul ca primii doi au fost scoliti in colegii iezuite din Polonia si Ungaria, dar si peste bucuria Romei care a visat dintotdeauna sa ne catolicizeze. Personal cred ca erau de buna-credinta, dar ciocoi, asta e. Si apoi sperau si la un ajutor consistent din partea Apusului puturos in lupta cu turcii.

  Like

 47. Mai “Pavel Stanescu”, mai cinstit era sa te semnezi Iredent Arpad sau cum te-o chema pe tine acolo =))

  Reiau ideea, poate pricepi pana la urma: pe tot cuprinsul vechii provincii romane Dacia s-au descoperit numeroase tezaure de monede bizantine DE BRONZ din sec VI-X. Un tezaur de monede de bronz inseamna automat un locuitor sau grup de locuitori nu foarte bogat(i) si care inteleg(e) ce-i aia o moneda fara valoare intrinseca.
  Voi migratorii pur si simplu n-aveati treaba cu chestii de-astea, nu acceptati decat aurul ca mijloc de plata.

  Cum multe dintre aceste tezaure au fost descoperite inainte de 1918 si descrise chiar de catre istorici unguri samd, nici macar nu puteti sa zbierati acum ca ar fi inventate de romani samd =)) (bine, voi ungurii ati fost in stare sa spuneti si ca notarul lui Bela al III-lea batea campii, asa ca nu ne-ar mai mira nimic, dar vorba aia, toata comunitatea stiintifica ar rade de voi).

  Pe scurt, toate aberatiile pe care le-ai scris tu aici sunt desfiintate scurt si la obiect de dovezi arheologice imposibil de combatut. Cry me a river, vorba americanului.

  P.S. Ca sa sustii ca populatia din Britannia nu era romanizata dupa 350 de ani de stapanire romana neintrerupta trebuie sa ai mintea pusa sub sechestru. Si, desigur, ca sa sustii ca aceasta populatie a parasit insula trebuie sa n-ai habar de circumstantele in care armata romana a plecat din provincia Britannia, lucru de altfel foarte evident in cazul tau.

  Dar, ce sa-i faci, toate astea nu se invata la tabara de vara pentru mici iredentisti de la Tusnad =))

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Da bai, I got news for you, populatia din Britannia nu era romanizata, decat in ff mica masura, predominau celtii, bai tare incult si inveselitor mai esti!
   Lasa ca nu tine povestea cu monedele pasarica revizionista ce esti! Daca ar fi fost asa de simplu nu s-ar mai fi scremut “istoricii”, “arheologii” si “lingvistii” rumani sa demonstreze nedemonstrabilul! Ca doar n-ai fi tu mai destept decat ei toti la un loc!
   Ia demonstreaza-mi tu mie de ce am scris aberatii, ia sa te vad.
   Idiotule! Tracii traiesc bine mersi si se cheama albanezi pasarica trista ce esti tu dupa Cadrilater si Bucovina Septentrionala 😉
   tradatorule de rumani din Timocul sarbesc si Maramuresul Septentrional
   Chiar daca ar fi asa cum spui tu (ai grija sa-i anunti si pe “istoricii” rumani ca ai demonstrat indemonstrabilul) nu are nicio importanta. Ceea ce s-a intamplat deja in raionul Putila din Bucovina Septentrionala sau in aproape tot Maramuresul Septentrional (re-ucrainizarea lor) se va intampla si in restul teritoriilor din Ucraina pe care vreti sa le furati voi. In mod similar, in Bucovina Meridional si Maramuresul Meridional ucrainenii sunt sortiti iremediabil rumanizarii.

   Like

 48. Pavel Stanescu permalink

  De ce nu crezi ba ca ma cheama Pavel Stanescu?
  Ce-ai bai prostule? Localitatile din Dobrogea decad la retragerea aureliana?
  Bai Vicus Petra sau asa ceva nu decade, bai prostovane. Exista si sate ca asta (actualul Camena) dar si orase antice ale caror nume au ajuns pana la noi, toate la sudul Dunarii si toate prin intermediar slav.
  Vad ca ai ceva cunostinte de arheologie: ia zi, pana unde se intinde cultura Dridu in actualul teritoriul al Ungariei, Ucrainei, Bulgariei si Serbiei. Cum de nu avem in Pannonia cultura Dridu, “proto-romaneasca” dar Anonymus mentineaza rumani si in Pannonia (evident o elucubratie), cum de au reusit rumanii sa se teleporteze din Crisana in Pannonia, sarind peste interfluviul Tisa-Dunare care n-a facut niciodata parte din Imperiul Roman si cu atat mai mult n-a fost romanizat niciodata, unde sunt rumanii sau romanicii de alta limba romanica de pe teritoriul est-nistrean al Imperiului Roman (adica de pe fasia aia ingusta care ajungea pana in Crimea) — cine si cand i-a asimilat, de ce cultura Dridu se extinde in Moesia de la nordul Dunarii si nu invers, cand Moesia era (mult mai) romanizata decat “Dacia” (dupa retragerea aureliana, de fapt “Dacia” nu era deloc romanizata) si, de fapt, aparitia culturii Dridu ca si cea a celei Ipotesti ar fi trebuit sa aiba loc in Moesia si abia apoi sa se raspandeasca si la nordul Dunarii, cum se explica prezenta culturii tumulilor carpatici si a celei imediat ulterioare doar in nordul extrem al tarii, cum se explica intarzierea aparitiei culturii Dridu in Bucovina fata de restul teritoriului tarii (daca populatia era relativ omogena peste tot, in sensul ca vast-majoritar tracica si apoi tracica romanizata, cu mici prezente “alogene”, eventual diferite de la o regiune la alta), cum se explica ca cultura Ipotesti-Ciurelu nu se gaseste si in Oltenia etc.???

  Like

 49. anonim permalink

  Sunt prostanaci nativi care tot cauta ei urmele unei continuitati marete in ziduri una-alta fara sa li se ridice orbul gainilor si sa vada ca, de fapt, geto-dacii/ valahii/ rumanii au fost tot timpul la ei acasa, chiar daca cate o coloana a mai luat-o spre sud sau nord, unde, de regula, erau altii de ai lor. Ce orase sa-si mai ridice cand de la geto-daci toate marile lor asezari au fost devastate si facute una cu pamantul, ultima a fost Sucidava facuta praf de avari. Iar in sud toate, terminand cu Moscopole. In calea tuturor rautatilor. Maghiarii au luptat vreo cinci secole pana sa ajunga cu organizarea pe Carpati. Cronicile maghiare, TOATE CRONICILE MAGHIARE, spun clar ca dacii/valahii erau in Transilvania si in Panonia, si fireste ca erau si in Moldova si Muntenia destui, cum apar pe harta germana de la 800, altfel isi infigeau altii radacinile aici. Daca au fost mai putin vizibili, fiindca cronicile mentioneaza mai ales raspantiile istoriei, evenimentele rasunatoare, nu inseamna ca nu au fost aici.

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Esti varza! De ce nu vorbesc rumanii traca atunci! I-au invatat fanariotii fortat latina? Atunci de ce nu vorbesc latina? Era o latina corupta de gura lor “spurcata” de fanarioti? Bai dar tare prost mai esti si tu! Habar n-ai de lingvistica! Maghiarii s-au luptat vreo cinci secole pana sa ajunga la Carpati? Habar n-ai nici de aritmetica!
   “Daca au fost mai putin vizibili, fiindca cronicile mentioneaza mai ales raspantiile istoriei, evenimentele rasunatoare, nu inseamna ca nu au fost aici.”
   LMAO, asta e o tampenie nascocita de “istoricii” rumani ca “argumentel” supremut, n-are nicio legatura cu logica sau cu istoria/istoriografia. Dupa “logica” asta n-ar mai fi trebuit mentionat nimic din ceea ce se petrecea in interiorul Imperiului Roman, numai atacurile sau invaziile din exterior si rascoalele din interior: ce rost mai avea mentionarea existentei unui Vicus Petra, sau a aducerii de sacrificii zeilor etc.???

   Like

 50. Imi dau seama ca te deranjaza groaznic chestia cu circulatia monedelor bizantine de bronz pe teritoriul fostei provincii Dacia, dar n-ai ce face =)) . Pur si simplu faptele nu pot fi ignorate, oricat te-ai da tu cu capul de pereti =))

  Faptul ca abia acum ai aflat tu de chestia asta nu inseamna ca ea n-a fost discutata sau rasdiscutata, inseamna, cum spuneam, doar ca la sedintele de spalat pe creier pentru mici iredentisti nu se invata asa ceva.

  P.S. La chestia cu Britannia pune macar acum mana pe carte ca sa nu te mai faci de ras barem pe viitor. Ia de-aici ceva simplu, la nivel de facultate https://www.britishmuseum.org/PDF/british_museum_roman_britain.pdf

  Faptul ca etnic vorbind locuitorii erau celti nu inseamna ca n-ar fi fost romanizati. Pur si simplu esti incapabil sa intelegi conceptul.

  Stai jos, nota 1. Fugi la centrul de postaci al RMDSZ si spune-le ca trebuie sa-si mai aranjeze un pic textele, nu de alta dar sunt chiar mai tampe decat ale alora cu extraterestrii si piramidele =))

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Taci bai tampitule ca daca ar fi fost asa demult ar fi folosit “argumentul” asta “istoricii” rumani. Ce ridicol esti, pe cuvantul meu! Oricum nu are nicio importanta, in definitiv, tine minte noua cuvinte: raionul Putila — asimilare naturala; generalizat la toata Bucovina Septentrionala!
   Succes si voua la asimilat ucrainenii din Rumania, ati reusit cu aia autohtoni in Crisana, mai aveti Bucovina si Maramuresul ucrainene.
   “Faptul ca etnic vorbind locuitorii erau celti nu inseamna ca n-ar fi fost romanizati. Pur si simplu esti incapabil sa intelegi conceptul.”
   ????
   atunci de ce in Anglia nu se vorbeste nicio limba romanica de catre locuitorii autohtoni, ci doar engleza, iar in Rumania nu se vorbeste traca??? Parca erau romanizati si tracii si celtii???
   La sosirea germanicilor celtii din Anglia nu erau romanizati decat in foarte mica masura, asta o stie oricine, e chiar un argument al “roeslerienilor”, ca desi Anglia a fost provincie romana mai mult decat Dacia, tot nu a fost romanizata.
   Citat din pagina la care ai postat link-ul:
   “Romanization: a mixed picture
   It is also important to remember that most of the population appears to have become Romanized only to a limited degree; continuity from the pre-Roman past was also very important. The majority remained in poor rural communities, using a perfectly effective pre-Roman farming technology, and living in Iron Age style houses. They almost certainly still spoke Celtic dialects.”
   Conform “logicii” tale generalizatoare, asta e si un argument suficient: daca acolo nu s-a putut produce romanizarea intr-un timp mai mare decat cel in care Dacia a fost provincie romana, atunci e sigur ca nici Dacia n-a fost romanizata.
   “q.e.d.”
   Hai ba, cara-te de aici, esti mai penibil chiar si decat dacomanul anonim 😉
   Si te mai si lauzi ca ai citit biblioteci intregi 😀
   poate de carti de telefon si mersul trenurilor 😉

   Like

   • Pavel Stanescu permalink

    Domnule Alexe: ce credeti ca sunt, dpdv etnic, italienii din fostul teritoriu al Magna Graecia (sau “al Magnei Graecia”?)? Italieni sau greci undercover? Sunt unii irlandezi cu limba materna engleza care si-au invatat copiii irlandeza (propriu-zisa, nu varianta irlandeza a englezei) ca limba materna, deci copiii lor sunt adevarati irlandezi celtici acum. Ceva asemanator s-a petrecut si in Israel, a fost inviata, resuscitata, reanimata limba ebraica, modernizata si predata ca limba materna. Asta inseamna ca si actualii italieni locuitori ai teritoriului Magnei Graecia pot oricand sa le predea copiilor lor greaca ca limba materna (nici nu e nevoie s-o invie, ca n-a murit), astfel incat acestia sa “re-devina” ceea ce au fost initial, greci (de fapt sa “devina”, deoarece copiii respectivi n-au fost niciodata greci, ci numai stramosii lor din antichitate).

    Like

 51. Simplul fapt ca ragi ca un primitiv tot felul de insulte arata indubitabil ca esti un dezaxat, din specia alora care grohaie pe la mitinguri pentru “tinutul secuiesc”.. Baga la dovlecel mai Iredent Arpad ca argumentele stiintifice nu pot fi respinse doar pentru ca nu-ti convin tie =)) sau pentru ca n-ai auzit tu de ele in propaganda iredentista din care te adapi.

  Apropo, Incearca si citatele astea din lucrarea (sumara de altfel) la care te-am trimis:

  1. “There was very little settlement by immigrant civilians, except for the
  presence of the army and fairly small concentrations of incomers, mostly at
  centres like London and Bath. Modern estimates suggest that incomers
  were outnumbered by native Britons by at least twenty to one – but of
  course this minority was a politically, militarily and culturally dominant
  ruling elite.”

  Adica pentru astia ca tine, care pricep greu: colonistii adusi de romani in Britannia erau depasiti de localnici in proportie de cel putin 20 la 1, deci implicit romanizarea se desfasura mai lent decat in Dacia, erau mult mai putine casatorii mixte etc etc

  Ma rog, in mod evident esti mult prea incult dpdv istorir ca sa intelegi diferentele dintre razboaiele dacice ale lui Traian si cucerirea relativ usoara a Britanniei de catre Claudius, diferente care determina si structurile etnice ulterioare ale celor doua provincii.

  si 2. ” The result of the interaction of the two groups was an
  interesting cultural hybrid, not simply Britons adopting Roman ways, but a
  story of adaptation and the development of a distinctive Romano-British
  culture.”

  Aici ti se explica foarte concret ce s-a petrecut diferit in Britannia spre deosebire de alte provincii romane unde raportul dintre colonisti si localnici a fost mult mai mare. Dar tu nimic, Batman, Betman, pardon Roesler, Roesler =))

  Pentru a concluziona: “argumentele” aduse de propaganda iredentista ungureasca in sprijinul teoriei lui Roesler sunt simple speculatii, interpretari samd mai mult sau mai putin fortate samd, in timp ce argumentele in favoarea continuitatii sunt stiintifice, bazate pe dovezi arheologice pe care numai un tacanit poate incerca sa le conteste.

  P.S. Ia incearca sa afli cine a stapanit Peninsula Balcanica pana spre 1204 (cu intreruperi relativ scurte cauzate de invaziile slave, bulgare samd) si o sa pricepi imediat de ce la sud de Dunare s-au pastrat multe toponime antice.

  Dar na, cand esti spalat pe creier e mai simplu sa pui botul la propaganda antiromaneasca decat sa pui naibii mana pe carte =))

  Like

 52. Si, bineinteles, ca sa nu uitam: incearca sa ne spui cum au ajuns monedele bizantine de bronz in pamantul Transilvaniei, daca proto-romanii ar fi plecat de-acolo: le-ati adus voi sub saua calului din pustiurile Asiei? =)) Veneau negustorii sa-i plateasca pe migratori cu maruntis de bronz? =)) Au facut singure picioare si s-au ingropat singure acolo? =)) Poltergeist? =))

  Hai, incearca, nu fii sfios =)) Nu-l face de ras pe amiralul fara mare cu portretul caruia dormi sub perna =))

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Hai ba ca esti oligofren de-a binelea!
   Mai intai spui ca Anglia a fost romanizata dupa care spui ca n-ai spui niciodata ca Anglia a fost romanizata.
   Cat despre toponimele antice: ele sunt pastrate prin intermediul limbii bulgare, daca rumanii ar fi locuit neintrerupt, necontenit, neincetat acolo ar fi trebuit ca in limba rumana sa fie mostenite direct din italiana veche (=”latina”), nu imprumutate din bulgara. Deci recunosti ca la nordul Dunarii n-ar existat nicio continuitate pentru nici macar o localitate antica. Deci rumanii, daca existau acolo, au fugit in munti, exact cum spun unii istorici straini, desi voi ii dati una si buna ca au ramas sa locuiasca pe tot teritoriul “Daciei” aproape nederanjati deloc, si la campie, si la deal, si la munte.
   Tot ramane neexplicata prezenta hidronimelor antice ajunse pana la noi, dar tot prin intermediar slav. Cum dracu de nu exista nicio localitate care sa fi continuat sa fie locuita dar exista cateva hidronime? Ati fugit cu totii in munti, asta e raspunsul.
   Cat despre monede: n-are nicio valoare “argumentul” asta ca altfel “bateau moneda” pe el “istoricii” rumani de mult.
   Oricum nu exista nicio continuitate rumaneasca in Dobrogea:
   1. limba romanica de acolo nu era rumana, nici macar asa-zisa “proto-rumana”
   2. Toponimele antice ar fi trebuit sa ajunga in limba rumana direct, mostenite din latina, nu imprumutate de la slavi, adica de la bulgari
   Cat despre perioadele mai tarzii ale istoriei “Dobrogei”: existau acolo cel putin 2 sate cu numele Vlahlar (adica “Rumanii”), unul in Dobrogea de Nord iar altul imediat la sudul granitei bulgaro-rumane modificate in 1913, adica imediat la sudul “Cadrilaterului”. Mai exista si un sat Vlahkoy (satul rumanilor) in Dobrogea de Nord => au existat perioade cat astea erau singurele sate rumanesti din estul fostei provincii romane Moesia. De aia turcii le-au numit simplu “Satul rumanilor”, rumanii neavand un nume deosebit pentru ele ci folosindu-l pe cel turcesc. Deci pe o raza de cel putin (sa zicem 50 sau 80 de km) nu mai era nicio localitate cu rumani. Deci cand au fost infiintate satele alea nu mai exista niciun alt sat pe o raza destul de mare cu majoritate rumaneasca. De altfel satul Vlahlar ramas in Bulgaria dupa furarea Cadrilaterului nici nu mai avea populatie rumaneasca (veche) la recensamantul bulgar de la 1910 (probabil ca de zeci de ani nu mai erau rumani acolo), ci eventual 2-3 mocani din Ardeal stabiliti acolo relativ recent; satele inconjuratoare pe o raza de multe zeci de km intr-adevar nu (mai?) aveau populatie rumaneasca veche (in unele cazuri nici un fel de populatie rumaneasca, nici macar mocani), indiferent daca fusesera furate de rumani sau ramasesera in Bulgaria.

   Like

 53. Nu mai Bulattila, toponimele antice de la sud de Dunare se pastreaza pentru ca acolo a stapanit Imperiul Roman de Rasarit. Care a reusit sa reintregeasca frontiera Dunarii sub Vasile al II-lea si apoi sa o mentina destul de mult, iar in aceasta perioada de reorganizare administrativa au fost folosite, ce sa vezi, tot toponimele antice, singurele pe care cancelaria de la Constantinopol avea motiv sa le foloseasca.

  Deci, revenim: avem nenumarate dovezi arheologice ca pe teritoriul vechii provincii romane Dacia continua sa circule moneda imperiala (batuta in sec VI-X) de bronz intr-o perioada in care “istoricii” iredentisti sustin ca proto-romanii isi luasera talpasita. Acest FAPT nu poate fi disputat, cata vreme o gramada dintre aceste descoperiri s-au facut si inainte de 1918, chiar de catre arheologi unguri.

  Pe de alta parte, stim cu egala certitudine ca migratorii de toate neamurile NU foloseau moneda de bronz. nu o acceptau ca mijloc de plata si, in general vorbind, ca pricep foarte tarziu cum e cu mijloacele de plata fara valoare intrinseca. Nici avarii, nici slavii, nici gepizii, nici cumanii sau pecenegii si, ghinion, nici ungurii nu acceptau si nu foloseau moneda de bronz la momentul la care au patruns in acest spatiu. Ungurii si slavii au avut nevoie de MULTE SUTE DE ANI pana sa priceapa cum e cu moneda de bronz (fuguta si vezi care este primul rege ungur care bate moneda de bronz =)) )

  Cu alte cuvinte, oriunde se gasesc tezaure de monede bizantine de bronz pe teritoriul Transilvaniei ii avem pe proto-romani. Lucru de altfel confirmat si de notarul regelui Bela al III-lea, care povesteste cu lux de amanunte cucerirea Transilvaniei de catre unguri de la romani. Numele Gelu este clar romanesc iar Anonymus precizeaza “Gelou quidam blachus”, eliminand orice dubiu.

  Stai jos micule iredentist, nota 1.

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   “Romanization: a mixed picture
   It is also important to remember that most of the population appears to have become Romanized only to a limited degree; continuity from the pre-Roman past was also very important. The majority remained in poor rural communities, using a perfectly effective pre-Roman farming technology, and living in Iron Age style houses. They almost certainly still spoke Celtic dialects.”
   nu a existat romanizare a Britanniei, oligofrenule! La fel de “romanizata” a fost si partea de Balcani aflata la sudul liniei lui Jirecek (cu mici rezerve cum ar fi absenta tracilor neasimilati/albanezilor atat de la nordul cat si de la sudul Dunarii). Nu inseamna ca daca au fost 2-3 traci sau greci romanizati la sudul liniei respective, majoritatea populatiei a fost romanizata (ce sa mai vorbim de toata populatia).
   Povestile lui Anonymus sunt contrazise de “arheologii” rumani care nu gasesc cultura “proto-rumaneasca” Dridu in Pannonia, nici macar in interfluviul Tisa-Dunare. Alta cultura “proto-rumaneasca” nici nu exista, dupa “arheologii” rumani nu era numai “proto-“, ci si “pan-rumaneasca”.

   Like

 54. P.S. Tot n-ai priceput cum e cu romanizarea Britanniei? Grecu cu engleza asta pe scari cand tu te antrenezi doar la “nem tudom”, nu? =))

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   idiotel mic si penibil, tu esti ala care nu intelege ce a postat cu cateva ore mai devreme, ori esti oligofren ori esti amnezic ori amandoua
   Britannia nu a fost romanizata, desi a fost sub ocupatie romana mai mult decat Dacia. Cum ar zice Mihail Eminovici: Punctum.
   Ia da tu o explicatie de ce numele alea nu sunt mostenite din latina daca rumanii au locuit in estul Moesiei neintrerupt. Chiar daca sa zicem in localitatea punctuala Durostorum nu mai erau rumani, numele tot ar fi trebuit sa se pastreze la rumanii de la cateva zeci de km distanta, de exemplu cei din Harsova sau Srebyrna sau Camena. Asta inseamna ca nu mai erau rumani pe o raza de cel putin 100 de km in jurul Silistrei. Un oras atat de important si faimos ca Durostorum sa nu mai fie cunoscut de rumani, asta inseamna ca nu mai erau rumani nu “prin preajma”, ci pe o distanta foarte mare de jur imprejurul orasului astuia.

   Like

   • Bulattila, nu te mai face naibii de ras, zi ca habar n-ai de engleza si aia e =))

    Cum naibii ar putea cineva sa citeasca textul ala si sa spuna ca “Brintannia nu a fost romanizata” =)) =)) =)) Cat de prost gramada sa fii =))

    Ce spun acolo oamenii aia de la British e ca in Britannia raportul era de circa 1 colonist la 20 de autohtoni si ca in conditiile astea nivelul de romanizare difera in functie de pozitia sociala si zona geografica. Romanizarea propriu-zisa nu a fost un proces uniform in Britannia din aceste motive, dar nici un specialist nu o neaga.

    Nu e greu de inteles, dar na, tu il ai pe “nem tudom” in brate =))

    Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Jigodie frustrata si complexata cu un complex de “superioritate” fata de unguri, bulgari si ucraineni (care de fapt e de inferioritate), rumanii nu apar mult timp in documentele din Crisana, Ardeal, Maramures si Banat, chiar si in sec. 14 cand sunt destule ei apar cantonati in cateva microzone, in timp ce ungurii apar aproape peste tot (din cand in cand chiar si pe teritoriul sasesc). Kurt Horedt spunea ca rumanii incep sa apara peste tot in actualul teritoriu intracarpatic al Rumaniei abia prin sec. 17-18 (citeste in Lexikon der Siebenburger Sachsen). Se vede clar expansiunea rumaneasca, asimilarea totala a slavilor, inclusiv a ucrainenilor care inainte se intalneau chiar si in Bihor si chiar mai la sud iar acum abia daca mai gasesti cativa prin Maramures, asimilarea ungurilor si a nemtilor de catre rumani. In general, nu numai ungurii apar mai devreme in documente decat rumanii, ci si slavii. Fratii Micula (= Mikola = Nicolae) din Bihor este posibil sa fie ucraineni asimilati, poate chiar din Bihor sau Satu Mare, unde nu mai exista de mult ucraineni (e posibil sa provina si din Maramures dar nu asta e relevant). Exista multi ardeleni cu numele de familie Rus(u), Russu, adica Ucraineanul. Ar trebui publicate datele de aparitie a rumanilor pentru fiecare localitate intracarpatica veche, medievala, comparativ cu cele ale ungurilor si ale altora (slavi sau neslavi).
   Crisana a intrat in componenta Regatului Ungar mult mai devreme decat Ardealul, ungurii intr-adevar ajungand la curbura Carpatilor, la “granita” cu “viitoarele” Tara Rumaneasca si Moldova in sec. 12. Dar cele mai vechi mentionari ale rumanilor tot din sec. 13 raman, desi in Crisana ei ar putea fi mentionati cu cel putin 100 de ani mai devreme, deoarece a intrat in componenta statului ungar cu mai mult de 100 de ani mai devreme.

   Like

   • Bulattila, repeta dupa mine: “Gelou quidam blachus”. Asta o scrie notarul lui Bela al III-lea in sec XII si tu spui ca idiotul ca in sec XIV ar fi fost doar “romani cantonati in microzone” =))

    Adica Anonymus inventa cu 200 de ani mai devreme niste romani acolo, romani care sunt pomeniti si de izvoarele primare rusesti, care sunt dovediti si de descoperirile arheologice etc etc etc .

    Simplul fapt ca istoriografia iredentista maghiara respinge scrierile lui Anonymus pe acest subiect (in timp ce in rest le accepta aproape fara rezerve) frizeaza dementa. Faptul ca se ignora voit coroborarea datelor furnizate de acesta cu izvoarele primare rusesti arata clar ca avem de-a face cu propaganda iredentista deghizata ]n “cercetare” stiintifica.
    Iar in momentul in care sunt pur si simplu ignorate si dovezile arheologice (cum ar fi descoperirile de moneda de bronz bizantina in Transilvania), avem de-a face doar cu spume de postac iredentist.

    Mai Bulattila, e bine ca ai adus vorba de complexe de inferioritate mascata in superioritate, pentru ca asta va macina ingrozitor pe voi. O natie care de multe sute de ani stie doar sa se umfle in gusa ca broscoiul, dar cand e sa treaca la fapte nu face decat fassss.

    Sunteti niste bieti dilii care viseaza “Ungaria mare” in timp ce tot restul continentului constuieste, taras-grapis, o Europa unita. Cereti naibii cu totii viza de Mongolia si lasati-ne, ca tot va place voua sa spuneti ca “bozgor” ar insemna “fara tara”, ca sa va intaratati mai tare unii pe altii =))

    Like

   • Pavel Stanescu permalink

    “Romanization: a mixed picture
    It is also important to remember that most of the population appears to have become Romanized only to a limited degree; continuity from the pre-Roman past was also very important. The majority remained in poor rural communities, using a perfectly effective pre-Roman farming technology, and living in Iron Age style houses. They almost certainly still spoke Celtic dialects.”
    nu a existat romanizare a Britanniei, oligofrenule! La fel de “romanizata” a fost si partea de Balcani aflata la sudul liniei lui Jirecek (cu mici rezerve cum ar fi absenta tracilor neasimilati/albanezilor atat de la nordul cat si de la sudul Dunarii). Nu inseamna ca daca au fost 2-3 traci sau greci romanizati la sudul liniei respective, majoritatea populatiei a fost romanizata (ce sa mai vorbim de toata populatia).
    Povestile lui Anonymus sunt contrazise de “arheologii” rumani care nu gasesc cultura “proto-rumaneasca” Dridu in Pannonia, nici macar in interfluviul Tisa-Dunare. Alta cultura “proto-rumaneasca” nici nu exista, dupa “arheologii” rumani nu era numai “proto-“, ci si “pan-rumaneasca”.

    Like

 55. Bulattila, incordeaza neuronul ala distrus de propaganda iredentista si baga la cap:

  1. Anonymus descrie clar luptele dintre unele triburi maghiare si conducatorii locali din Transilvania. In cazul lui Gelu mentioneaza explicit si etnia acestuia: vlah

  2. Propaganda iredentista din care te adapi tu in mod imbecil sustine ca Anonymus a inventat pur si simplu aceste evenimente pentru a glorifica intrarea ungurilor in Transilvania.

  Cele trei argumente care calca in picioare abordarea tamp-iredentista a istoriografiei unguresti sunt urmatoarele:

  A. Argumentul arheologic: tezaurele de moneda bizantina de bronz din Transilvania indica limpede prezenta acolo a unor locuitori sedentari, familiarizati cu utilizarea monedei fara valoare intrinseca.

  Avand in vedere ca nici ungurii, nici cumanii, nici pecenegii , nici avarii si, in general vorbind, nici un fel de migratori nu foloseau asa ceva, devine limpede ca singurii care puteau sa fi tezaurizat si ingropat respectivele monede sunt proto-romanii.

  B. Argumentul logic: daca Anonymus ar fi inventat niste lupte cu dusmani pe care ungurii sa-i biruiasca pentru a lua Transilvania, ar fi incercat sa prezinte victorii contra unor inamici cu notorietate. Numai un cretin poate crede ca inventezi victorii contra unora de care n-a auzit nimeni, ba mai si precizezi ca aveau trupe vai mama lor, inarmate doar cu arcuri si sageti =))
  Daca Anonymus se punea pe fabulat, ar fi inventat victorii contra lui Boris I al Bulgariei, cel mai puternic inamic regional din epoca lui Gelu si Tuhutum ( si cel care i-a impiedicat pe unguri sa patrunda in peninsula Balcanica).
  O asemenea abordare ar fi fost facilitata si de faptul ca, intre timp, primul tarat bulgar fusese distrus de Vasile al II -lea Bulgaroctonul, deci nu exista nimeni care sa trimita solie la curtea lui Bela si sa intrebe “auzi ma Bula, cand l-ati batut voi pe strabunicu’?” =))

  Cu alte cuvinte, simplul fapt ca Anonymus descrie limpede niste lupte destul de lejere contra unor inamici lipsiti de forta militara serioasa arata clar ca nu avem de-a face cu inventii menita sa glorifice evenimentele.

  C. Argumentul surselor contemporane: cronicile primare rusesti, scrise complet independent de Gesta Hungarorum, il confirma perfect pe Anonymus. Si alte surse (de data asta chiar contemporane evenimentelor, cum ar fi analele manastirii benedictine din Fulda) ii pomenesc pe autohtoni, numiti chiar “daci”.

  Impotriva acestor argumente tot ce are istoriografia ungureasca iredentista sunt niste oale, mai exact asemanarile dintre niste oale =)) Ideea ca mai sunt multe lucruri de descoperit in pamantul Transilvaniei nu pare sa le fi trecut vreo secunda prin tartacute =))

  Cam cat de idiot trebuie sa fie un om (ungur, roman, nu conteaza) ca sa puna botul la asemenea propaganda scrisa parca pentru arierati mintal? Cat de prost sa fii sa refuzi TOATE sursele din epoca, descoperirile arheologice clare ca lumina zilei si chiar logica elementara in favoarea unor teorii al caror singur “merit” este faptul ca prezinta o Transilvanie aproape golita de populatie, care ii astepta miraculos pe unguri? =)) =)) =))

  P.S. Pune naibii mana si citeste tot textul ala cu Britannia inainte sa te faci si mai mult de ras mai Bulattila =))

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   geaba, geaba caraghiosule
   nu exista cultura Dridu in Pannonia => nu existau rumani acolo la sosirea ungurilor
   chiar “arheologii” rumani il infirma pe Anonymus
   chestia cu tezaurele de monede, daca ar fi adevarata, de mult ar fi fost folosita de “istoricii” rumani
   chestia cu toponimele antice ajunse in rumana prin filiera bulgara cum o explici? exista si toponime care aveau sens in italiana veche (=latina), ca Argentiana, si toponime fara niciun sens, ca Carsium, toate intrand in rumana prin bulgari => nu exista continuitate rumaneasca

   Like

 56. Bulattila, citeste mai sus si nu mai face curent degeaba =)) Raspunsul la toate aberatiile tale se afla bine-mersi acolo.

  Nu reusesti decat sa te faci de ras si sa arati tuturor ceea ce esti de fapt: un spalat pe creier iredentist, care traieste dpdv intelectual la nivelul anului 1848 =))

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Degeaba va bucurati ca s-ar fi gasit o asezare dacica in Pannonia pe vremea lui Attila: sec 3 d. Hr.
   1. sec. 3 nu e tot una cu sec 9 cand ungurii (nu hunii!) s-au asezat in Pannonia, pana in sec 9 “dacii” ar fi putut fi asimilati de alte popoare
   2. enclave izolate la sute de km de teritoriul trac (deci si dac) s-au gasit si in Dalmatia (chiar Parvan mentioneaza vreo 2-3), in teritoriul ilir. Enclave nord-tracice in mijlocul tracilor de sud: Uscudeva (Adrianopol, Edirne), Pulpudeva (Plovdiv) etc.

   Like

 57. Nu se bucura nimeni de afirmarea unui truism! -Necesar doar pentru tocsuni care nu vor sa recunoasca adevarul).- In sec. IX nu mai erau daci, loazo! Erau deja romani. Vechi, dar romani!

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Nu erau romani bai imbecilule! Unde e cultura Dridu din Pannonia idiotule? Parca era pan-romaneasca? Plus ca poate fi vorba doar de enclave, gen Pulpudeva si Uscudeva

   Like

 58. Nu e exclus sa mai existe si alte culturi -periferice- cu acelasi purtator etnic! Apoi, de cand cu nationalistii, aceeasi cultura arheologica are denumiri diferite -in functie de tara in care se fac descoperiri; politica de stat, premeditata-, mai Jobik!

  Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Si tu ca arheolog nu stii daca ungurii o denumesc altfel?
   “Nu e exclus sa existe alte culturi periferice” asta e argument?
   si cu ce dovedesti ca ele chiar exista?
   ba chiar ca e exclus, cultura Dridu cica ar fi “pan-rumaneasca”

   Like

  • Pavel Stanescu permalink

   Va sa zica “arheologii” rumani pretind ca cei bulgari nu au dreptate cand afirma ca asa-zisa “cultura proto-rumaneasca Dridu” e de fapt cultura Primului Tarat Bulgar, deci se stie ca se intinde si in Bulgaria, pana aproape de Balcani, insa, cand vine vorba de Ungaria, ori arheogii ungari recunosc ca este o “cultura proto-rumaneasca”, ori nu se gaseste deloc in Ungaria, ceea ce, desigur infirma elucubratiile, aberatiile, ineptiile si aiurelile lui Anonymus (cum) ca ungurii ar fi gasit rumani in Pannonia la stabilirea lor acolo. Ce rumani cand nu exista cultura “proto-rumaneasca”, dar (mult mai important!) si “pan-rumaneasca” (“pan-proto-rumaneasca” cu ar veni 😉 ) nici in Pannonia, nici in interfluviul Dunare-Tisa, nici in Ungaria de la est de Tisa (“Crisana ungureasca”/ “Crisana de vest”)??? De altfel si Iorga se indoia ca s-ar fi putut gasi vreodata rumani in Pannonia, pretinzand ca ar fi vorba de alti romanici (cititi in primele 30-50 din Istoria rumanilor din Ardeal si Ungaria, varianta re-editata in timpul lui Ceausescu, anii 1980).

   Si tu ca arheolog nu stii daca ungurii o denumesc altfel?
   “Nu e exclus sa existe alte culturi periferice” asta e argument?
   si cu ce dovedesti ca ele chiar exista?
   ba chiar ca e exclus, cultura Dridu cica ar fi “pan-rumaneasca

   Like

   • Nicu permalink

    “Pavel Stanescu” ce fel de boaita indracita mai esti si tu. Trac, Dac, Slav, Ungur, Martian? Pentru ca roman sau cum iti place tie sa spui “rumun” nu esti in nici un caz. Tu nu cunosti lucruri elementare. Iei informatiile si le intorci pe toate partile ca sa iti dea tie concluzia ca romanii sunt veniti de oriunde altundeva numai din spatiul carpato-dunareano-pontic nu, ignorand dovezi clare precum ceramica de factura dacica si romana continuata pana in sec. XII-XIII, tezaurele monetare romane si mai apoi bizantine, toponimia dacica si romaneasca gen Carpati (Carpi), Campulung (campus longus), Piatra, Petresti, Petrosani (Petrodava-Piatra-Neamt), Somes, Mures, Timis, Olt, Cris, Prut etc. Ca sa nu mai spun de testele genetice facute de straini care arata ca haplogrupurile romanilor dateaza de cel putin 7000 de ani (I2a1, I2a2, J, E etc.). Dar degeaba imi bat gura cu o jigodie nenorocita ca tine.

    Like

 59. dacu ddd permalink

  gggggggg

  Like

 60. Ghita permalink

  Atentie! Munteanu Mircea este un pseudo-istoric si un fel de Ghita-contra care nu se poate face remarcat decat prin scandal si articole tendentioase. A postat pe un site apartinand fiului unui evreu bolsevic notoriu (cunoscut sub aliasul romanesc ca “Leonte Rautu”) care ataca Romania si tot ce e ROmanesc in permanenta. Nu dau numele siteului pentru ca e plin de articole mincinoase, manipulare si propaganda si nu vreau ca vreo minte nevinovata sa fie spalata pe creier de acei bolsevici, vreau doar sa va spun ca acest Micrea Munteanu a fost prins cu minciuna in sectiunea de comentarii, face o analiza partinitoare si incompleta (analizeaza doar ce vrea el), nu se foloseste de surse antice ci de (i)logica personala, etc – articolele sale sunt pline de ura si invidie, demonstrand un anti-romanism care ar face-o sa roseasca si pe Ana Pauker(nume real “Hannah Robinsohn”). Este un elev fidel al unui alt evreu bolsevic – M.Roler, cel care a dat startul falsificarii istoriei romanesti dupa razboi. Sa nu credeti nimic din ce spune acest individ – nu are nici o sfiala in a recurge la MINCIUNA pentru a castiga un argument (singurul lucru care conteaza pentru el) si nu e interesat de adevarul istoric, vrea oar sa vada ca Romanii nu se abat de la versiunea sovietica a istoriei.
  Cine vrea sa vada adevarata istorie a Romaniei sa caute pe youtube “Istoria Romaniei partea 1”.

  Like

 61. Panou permalink

  Am gasit asta pe Vice, cred ca ar fi de interes pentru cititorii acestei postari si ai acestui site: http://www.vice.com/ro/read/dacii-reali-erau-mult-mai-putin-tulburatori-decat-vor-dacomanii-sa-credem-369

  Like

 62. V-am urmarit cu placere pe Digi24, a fost insa cam scurt. Abia astept sa gasesc cartea dvs pe online, daca se poate kindle, caci eu chiar daca ies din satul meu sa ma duc la bucuresti, ma opresc la otopeni, mai departe ma apuca panica…Mult succes, de fapt sunt sigura ca o sa aibe cartea.

  Like

 63. Rax permalink

  Mircea munteanu a fost prins cu minciuna de multe ori de istorici onesti. Va dau un exemplu – spune pe un alt site ca Dacii practicau homosexualitatea, pedofilia si infanticidul. Asta e o minciuna si a fost prins cu mata-n sac de un istoric.
  Asa cum spunea cineva mai sus, M.Munteanu este “dacofob” si distorsioneaza sursele istorice. Atentie la manipulatori (a se citi “mincinosi”) ca asta…

  Like

 64. @Rax. Nu am afirmat niciodata asa ceva.
  Am spus doar ca dacii nu erau mai presus (moral) de civilizatia greco-romana. Daca ai fi citit sursele antice, ai fi vazut de ce.
  Dar cum esti un prost facut gramada, aculturat, habar nu ai ce spui. Si despre ce se vorbeste.Tie trebuie sa ti se deseneze, ca sa pricepi ceva. Voi, cei care ati “regizat” filmul ala de 2 bani, plin de greseli grosolane trebuie sa aduceti dovezi ca dacii erau superiori greco-romanilor. Lucru pe care nu puteti sa-l faceti, din cauza surselor antice. Pe care nu le stiti, sau le ocoliti cu parsivenie.
  In plus, maninci merda (cacat pe romaneste) cu polonicul, acuzind de minciuna sau manipulare a informatiei, cand eu te trimit sa citesti! Boule!
  Dar asa lucreaza dacopatii. Neofascisti comunistoizi, antiglobalizare. Dupa ce ca-s afoni si prosti de dau in gropi, acuza pe altii.
  Nu pot fi dacofob, cretinule, daca eu sustin ca romanii se trag din daci latinizati. Mintea ta de pitigoi nu poate pricepe nici macar atit?
  Ce istoric “onest” m-a prins cu minciuna? Cu ce minciuna? Din cate stiu, eu am prins pe altii cu minciunile. Si in filme dubioase si pe santierele arheologice.
  Daca nu ai studii de specialitate, de ce te bagi ca musca-n curul calului? Ce vrei sa dovedesti, vanzind castraveti la gradinar? Ca esti prost? Si ticalos, aducand acuze nefondate? Felicitari! Tocmai ai dovedit-o!

  Like

  • Dan Alexevici permalink

   aculturat nu inseamna incult
   domnu’ “dobrogean” hotoman de Tomi si Kallatis, iar o gresisi

   Like

   • Dan Alexevici permalink

    esti cam “acult” dumneata 😉

    Like

 65. Stiepan cel Mari permalink

  Bai prostilor cultura Dridu nu are cum sa fie prezenta in Pannonia, Pannonia nu a apartinut niciodata Bulgariei, doar Crisana toata (ungureasca + rumaneasca) si interfluviul Tisa-Dunare, tot ce e la vest de Dunare (adica Pannonia) nu a apartinut niciodata Bulgariei.
  Daca istoriografia bulgara pretinde ca cultura Dridu e bulgara, asta inseamna ca se intinde cel mult pana la Dunare, fara a fi prezenta si in Pannonia. “Istoriografia” rumana pretinde ca e rumaneasca dar atunci de ce nu exista cultura Dridu in Pannonia??? “Istoriografia” rumana intra in conflict cu Anonymus care zicea ca la sosirea ungurilor erau rumanii si in Pannonia, nu numai la teritoriile de la est de Dunare.

  Like

 66. Stiepan shie Mari permalink

  Pesta care e partea ne-pannonica a Budapestei are nume bulgar, Pesta se afla in interfluviul Dunare-Tisa care niciodata n-a facut parte din Pannonia sau Imperiul Roman, ce sa mai vorbim de a fi (fost) romanizata vreodata. Buda se afla in Pannonia.
  Mai uitati-va si voi pe harta ca sa vedeti unde era provincia romana Pannonia

  Like

  • Stiepan shie Mari permalink

   Cand vorbim de Dunare si Bulgaria a se intelege Dunarea ungureasca, nu sectiunea care formeaza granita dintre Bulgaria/Serbia si Romania

   Like

 67. Oleksandr shiel Buna permalink

  Cursul raului Moldova nu se intersecteaza deloc sau aproape deloc (probabil deloc) cu acea parte a teritoriului Moldovei care a apartinut Imperiului Roman (partea sudica a Moldovei): adica cu partea regiunii geografice Moldova in care ar fi patruns expresia latina “civis romanus” care mai apoi a devenit endonimul “ruman”. Inca un argument in favoarea faptului ca locuitorii rumanofoni/moldavofoni ai Moldovei s-au numit si s-au auto-numit “moldoveni” si nu “rumani” din punct de vedere etnic inca dinainte de infiintarea statului medieval Tara Moldovei si ca povestea ca numele Tarii Moldovei vine de la raul Moldova si nu de la etnicii moldoveni care locuiau acolo este doar o poveste (etnonimul “moldovean” este foarte posibil sa provina de la raul Moldova dar nu si numele statului medieval: Moldova = Tara Moldovei). Cei din sudul Moldovei este posibil sa se fi auto-denumit “rumani” dar sa fi preluat etnonimul de “moldoveni” ca endonim dupa ce teritoriul locuit de ei a fost incorporat in Tara Moldovei (asimilare etnica).

  Cautati restul argumentelor la postarea/topicul de pe blogul asta:

  Ce limbă vorbea Ștefan cel Mare și ce a vrut să spună Lucian Boia?…

  Like

 68. Hrisztosz Jiszusz permalink

  Faptul ca in germana Moldau inseamna si Vltava si Moldova (provincia=fosta tara independenta, nu cred ca au auzit nemtii de raul Moldova) poate fi un argument ca moldovenii s-au numit moldoveni (ca etnie) cu secole inainte de “descalecatul” lui Bogdan, imediat dupa patrunderea limbii latine acolo (daca intr-adevar popoarele ruman si moldovean nu sunt venite de la sudul Dunarii). Doar sudul Moldovei a apartinut Imperiului Roman si e foarte posibil ca acolo (ca si in Muntenia) romanizarea sa nu fi existat niciodata, spre deosebire de Ardeal, Oltenia si Banat care formau provincia romana Dacia. Muntenia si sudul Moldovei tineau de provincia romana Moesia, si asta mai mult nominal. De fapt, lipsa bisericilor antice din Rumania (cu exceptia Dobrogei) ne indreptateste si mai mult sa consideram ca rumanii si moldovenii sunt veniti din sudul Dunarii (avand in vedere terminologia crestina “bazica”, care, fiind latina, nu putea fi mostenita din latina la nordul Dunarii, unde nu exista biserici antice, deci nici crestinism).
  adjectivul “moldAv” cu “a” seamana si mai mult cu VltAva, iar amandoua se traduc in germana prin Moldau.
  Actuala tara Moldova = Republica Moldova se numeste Moldawien.

  Like

 69. Carol al III-lea permalink

  Faptul ca in germana Moldau inseamna si Vltava si Moldova (provincia=fosta tara independenta, nu cred ca au auzit nemtii de raul Moldova) poate fi un argument ca moldovenii s-au numit moldoveni (ca etnie) cu secole inainte de “descalecatul” lui Bogdan, imediat dupa patrunderea limbii latine acolo (daca intr-adevar popoarele ruman si moldovean nu sunt venite de la sudul Dunarii). Doar sudul Moldovei a apartinut Imperiului Roman si e foarte posibil ca acolo (ca si in Muntenia) romanizarea sa nu fi existat niciodata, spre deosebire de Ardeal, Oltenia si Banat care formau provincia romana Dacia. Muntenia si sudul Moldovei tineau de provincia romana Moesia, si asta mai mult nominal. De fapt, lipsa bisericilor antice din Rumania (cu exceptia Dobrogei) ne indreptateste si mai mult sa consideram ca rumanii si moldovenii sunt veniti din sudul Dunarii (avand in vedere terminologia crestina “bazica”, care, fiind latina, nu putea fi mostenita din latina la nordul Dunarii, unde nu exista biserici antice, deci nici crestinism).
  adjectivul “moldAv” cu “a” seamana si mai mult cu VltAva, iar amandoua se traduc in germana prin Moldau.
  Actuala tara Moldova = Republica Moldova se numeste MoldAwien, nu Moldau, si nici MoldOwien.
  Abia in 330 d.Hr. crestinismul e acceptat in Imperiul Roman. Cea mai veche biserica de la nordul Dunarii, din teritoriul Rumaniei a fost descoperita foarte recent, acum cativa ani si e abia din sec. 7. Foarte straniu e de ce nu apare nicio biserica crestina la nordul Dunarii care sa dateze dinaintea retragerii aureliene sau de dupa aceea, dar dinainte de sec. 7 (daca intr-adevar ceea ce s-a descoperite e o biserica si, mai ales, daca e o biserica rumaneasca, a “purtatorilor” culturii Dridu. Sec. 7 e deja cam tarzior, slavii deja traiau pe teritoriul Rumaniei de vreo 100 de ani, de exemplu la Silistra ei s-au stabilit in 590, dar Silistra e mai la sud de teritoriul Romaniei, in nordul Bucovinei Meridionale si al Maramuresului Meridional probabil ca traiesc de la inceputul sau mijlocul sec. 6.
  Oricum nu exista cultura Dridu in Pannonia, unde Anonymus isi inchipuia ca ungurii lui gasisera rumani, nici probabil la est de Pannonia, pe teritoriul interfluviului Dunare-Tisa. Insisi “arheologii” rumani il contrazic pe Anonymus.
  Interfluviul Tisa-Dunare n-a apartinut niciodata Imperiului Roman, deci n-avea cum sa fie romanizat. Ca limba rumana sa ajunga pana in Pannonia unde sa o “gaseasca” Anonymus, mai precis unde sa-i “gaseasca” Anonymus pe vorbitorii de rumana (de fapt ungurii cu cateva secole inaintea lui). Este exclus ca “rumanii din Pannonia” sa nu fi fost “purtatori” ai culturii Dridu, asta in cazul in care cultura Dridu este intr-adevar rumaneasca. Faptul ca nu exista cultura Dridu in Pannonia dovedeste ca nu erau rumani acolo la sosirea ungurilor. Cultura Dridu e probabil cultura “bulgarilor” turanici, care mai apoi a fost preluata si de bulgarii slavi. Primul Regat/Imperiu Bulgar nu a ajuns niciodata mai departe de Pesta, nu si-a extins niciodata dominatia la vest de Dunare, adica in Pannonia, dar interfluviul Tisa-Dunare i-a apartinut o bucata de timp.
  Este exclusa o expansiune gigantica a rumanilor pana in Pannonia, pornita din “Crisana ungureasca” (zona imediat estica Tisei, in jurul oraselor Debrecen si Szeged), dupa romanizarea acesteia (se stie ca nici macar “Crisana rumaneasca” — zona judetelor Bihor, Arad, Satu Mare si partial Salaj — nu a apartinut niciodata Imperiului Roman) pornita ori din Ardeal, ori din Banat, ori din ambele regiuni, si trecand prin interfluviul Tisa-Dunare. La fel de exclusa e si existenta rumanilor in Moesia sarbeasca si la nord de ea, in Pannonia, trecand prin Moesia bulgara ca sa ajungem in Muntenia + Oltenia si de aici in Ardeal si apoi in Crisana (mai intai rumaneasca, iar apoi si in cea ungureasca) inca de pe vremea Imperiului Roman si a romanizarii tuturor teritoriilor astora; lasand, desigur neromanizat teritoriul dintre Tisa si Dunare, unde Imperiul Roman nu a ajuns niciodata. Adica e exclus faptul ca populatia romanizata din Pannonia, Moesia, Muntenia, Ardeal, “Crisana”, Banat + Maramures, Moldova, Basarabia si Bucovina sa fi vorbit aceeasi limba romanica, rumaneasca. Prea e urias teritoriul.
  Istoriografia bulgara sustine ca cultura Dridu e turco-bulgara, ceea ce ma face sa cred ca mai departe, adica mai la vest de Dunarea ungureasca, adica in fosta provincie romana Pannonia, nu se afla localitati Dridu. Pesta, care este partea ne-pannonica a Budapestei, a fost un oras bulgar si are un nume bulgar. Pesta se afla in interfluviul Tisa-Dunare, Buda se afla in Pannonia. Daca nu exista localitati Dridu in Pannonia, nu aveau cum sa existe rumani acolo in timpul existentei civilizatiei/culturii Dridu (sec. 7-11), adica inclusiv la sosirea ungurilor in Pannonia nu puteau exista rumani, deoarece cultura Dridu “este” (cica) rumaneasca iar alta cultura rumaneasca pe vremea aceea nu mai exista (Dridu cica ar fi rezultatul omogenizarii/fuzionarii culturilor precedente Biharea, Ipotesti-Candesti si Hansca). De ce nu exista cultura Dridu in fosta provincie romana Tracia, adica la sud de Balcani, ci numai in Moesia, daca intr-adevar e o cultura turco-bulgara??? Simplu, pentru ca turco-bulgarii au trait doar in Moesia, spre deosebire de bulgarii actuali, (slavo-)bulgarii. Dar turco-bulgarii au fost asimilati total in secolul 10, slavizarea lor incepand inca din sec. 9. Adevarat, dar si sfarsitul temporal al culturii Dridu nu e foarte departe de disparitia, asimilarea totala a turco-bulgarilor. Probabil ca in sec 11 nu mai exista cultura Dridu, sau, daca exista, exista in foarte putine locuri unde probabil mai ramasesera turco-bulgari neasimilati.
  De aftfel, nu exista nicio explicatie de ce cultura Dridu se iveste in Bucovina mult dupa ce apare in toate celelalte “pamanturi romanesti”, de ce la sudul Dunarii, in Moesia teritoriul culturii Dridu este mult mai mare decat cel al culturii Ipotesti (deci cultura “romanica” Dridu se extinde de la nordul la sudul Dunarii, cand, de fapt, ar fi trebuit sa fie exact invers, deoarece Moesia a fost romanizata cu mult inaintea teritoriului de la nordul Dunarii (daca ala chiar a fost romanizat vreodata) + Moesia era inca parte a Imperiului Bizantin, fost Roman de Rasarit in sec 7 si putea inca oferi protectie unei populatii romanice, pe cand “Dacia” fusese de mult parasita si lasata in voia sortii si a migratorilor invadatori), din “Dacia”.
  La retragerea aureliana crestinismul nu era acceptat oficial in Imperiul Roman. Abia dupa vreo 60 de ani a fost edictul de la Milano.

  Like

 70. Mihail Eminovici-Eminiuc-Eminencu permalink

  Dar de ce exista in Bucovina si Maramures “cultura tumulilor carpatici”, pe vremea cand in restul tarii erau “culturile foarte asemanatoare si inrudite” Ipotesti (Muntenia, fara Oltenia!!!), Hansca (“restul Moldovei” pentru cei care considera ca Bucovina e doar o parte, o sub-provincie a Moldovei) si Biharea (Crisana, Banat, Ardeal)??? De ce “cultura tumulilor carpatici” e atat de diferita de cele 3 culturi “premergatoare culturii pan-rumanesti/proto-rumanesti/pan-proto-rumanesti Dridu”??? Dupa “cultura tumulilor carpatici” mai exista o alta cultura specifica Bucovinei (si Maramuresului??? imi scapa numele acum), inainte ca “cultura Dridu” sa-si faca, in sfarsit, aparitia si acolo, in “Arboroasa” “noastra” moldo-rumaneasca/rumano-moldoveneasca (pentru moldovenii care se considera rumani, adica pentru moldovenii care considera ca “moldovean” e doar un nume regional, “regionim”), sau in “Arboroasa” “lor” (etno-)moldoveneasca (pentru moldovenii care se considera etnici moldoveni si care considera ca Bucovina ar trebui sa apartina Republicii Moldova, nu Rumaniei, si nici Ucrainei)

  De ce dialectul maramuresean e asemanator cu cel moldovenesc, iar mai la sud de Maramuresul istoric (rumanesc/meridional), adica in mare parte din judetele Bistrita-Nasaud, in judetele din Secuime si in Brasov dialectul este mult mai putin asemanator cu cel din Moldova, desi toate zonele respective sunt vecine numai cu Moldova (cu exceptia jud. Brasov)??? Judetul Bistrita-Nasaud nu e vecin cu Muntenia, Oltenia, Banatul. Asta poate insemna ori ca:
  1. rumanii din Moldova sunt intr-adevar veniti din Maramures (sau marea lor majoritate), astfel incat i-au maramuresenizat lingvistic (dialectal) pe moldovenii gasiti acolo, astfel incat dialectul moldovean e foarte asemanator cu cel maramuresean. Exista si varianta ca rumanii maramuresenii sa nu fi gasit picior de moldovean romanicofon la stabilirea lor in Moldova. Atunci de ce dialectul moldovenesc nu e identic cu cel maramuresean??? Din cauza ca s-au dezvoltat divergent, eventual influente lingvistice straine, diferite in cele doua dialecte, faptul ca populatia non-romanicofona gasita de rumanii maramureseni la stabilirea lor in Moldova (in principal slavi) care au fost rumanizati de maramureseni erau intr-atat de numerosi (desi politic rumanii (fost-)maramureseni conduceau tara) incat si-au pus amprenta pe dialectul maramuresean, modificandu-l putin.
  2. asta poate insemna ca rumanii dintr-o mare parte a jud. Bistrita-Nasaud (care era pe vremea aceea locuit exclusiv de ne-rumani: sasi si secui), Secuime si Sasime (jud. Brasov) au venit si s-au stabilit (mult) mai tarziu in aceste zone, (unii din Muntenia, altii din zone din Ardeal in care nu se vorbeste maramureseneste, ci dialecte mixte [nu exista “dialect ardelean”, doar maramuresean, moldovenesc, muntenesc, banatean, eventual si crisan], ca de exemplu zona Fagarasului, a Muntilor Apuseni), asimilandu-i pe nerumanii gasiti aici. Sau poate ca erau extrem de putini rumani “autohtoni” vorbitori de dialect maramuresean, inca ramasi nedeznationalizati/neasimilati de (catre) nemti si unguri, care au fost apoi asimilati dialectal (datorita numarului lor mic) de rumanii veniti mai recent din alte zone ale Ardealului sau din Tara Rumaneasca/Moldova (in Moldova nevorbindu-se 100% maramureseneste, existand destule deosebiri), ceea a facut ca in acele zone ale Ardealului, vecine cu Moldova si actualele judetel Prahova si Dambovita, sa se piarda dialectul maramuresean care era “autohton”. In Sasime secole de-a randul rumanii nici nu aveau voie sa se stabileasca permanent: abia mai tarziu germanii le-au dat voie sa se stabileasca pe pamanturile lor, dar si atunci la periferie: Marginimea Sibiului, Scheii Brasovului (“schei” insemnand “bulgari”, “slavi” in general sau si una, si alta, fiind folosit pentru toti slavii in mod vag, general, dar cand era vorba de etnii slave particulare existand mai multe nume, bulgarii neavand insa un exonim rumanesc special si diferit de “schei” = slavi, spre deosebire de sarbi, rusi, lesi (=polonezi); rumanii din Scheii Brasovului, primii rumani din Brasov sunt de fapt slavi din grupa bulgarilor rumanizati)

  Like

 71. Mihajlo Eminovyc-Eminjuk-Eminenko permalink

  Revenind la rumana si aromana: amandoua provin dintr-o limba-mama comuna iar numele lor, (auto)glotonimul/endoglotonimul ambelor provenind din cuvantul latin “romanus, -a, -um”.
  Adica aceeasi situatie ca in cazul limbii ruse fata de belarusa si rusyna/ruteana. Toate 3 provin din slava de est comuna, slava comuna de est, si toate 3 pastreaza radicalul “rus-” in componente glotonimului lor. Ce ar trebui sa insemne asta, dupa “lingvistii” rumani??? Ca belarusa si rusyna sunt dialecte rusesti??? Unele dialecte rusyne sunt mai apropiate de slovaca, decat de ucraineana (nu ca ucraineana ar fi un dialect rusesc), deci, conform “lingvistilor” rumanesti, slovaca este un dialect rusesc (sau rusa e un dialect slovac).

  A nu se confunda reto-romana cu reto-romanica: ultima reprezinta numele grupei limbilor romanice formate din reto-romana (romansa, rumansa), laDina (pe care eu o numesc prin analogie reto-laTina) si fiulana.
  In alte limbi exista cuvinte diferite pentru limba reto-romana si limbile reto-romanice. Reto-romana este doar una din cele 3 limbi reto-romanice si, de fapt, singura care se vorbeste in Retia (adica in Elvetia), celelalte 2 se vorbesc in Italia. Din cauza asta pare cam gresita formularea limbi “reto”-romanice, cand doar 1 din 3 se vorbesc in Retia. Daca tot se aplica prefixoidul “reto-” la toate 3 limbile, atunci “laDina” ar putea fi numita “reto-laTina”, deoarece numele ei provine din latinul “latinus, -a, -um”, pe modelul numelui “reto-romana”, “romana” din Retia (Roma fiind capitala Latium-ului rezulta ca “limba romana” este tot una cu “limba latina”).
  Se poate folosi “reto-romana” ca parte a limbilor “reto-romanice”
  dar si “romansa” ca parte a limbilor “reto-romane” (nu “reto-romanice”!!!)

  Like

  • Nicu permalink

   Tu pe ce planeta traiesti, imbecilule? Mai dobitocule, “dialectul” (se spune grai sau subdialect) maramuresean nu are nici cea mai mica asemanare cu cel moldovenesc. Si ba da , exista grai ardelenesc. In rest nu am avut rabdarea necesara sa-ti citesc toate elucubratiile cu italieni, sasi, secui, Slovacia bla, bla bla…

   Like

 72. Fractura de logică este clară: Acel pustiu algeților” (în sensul că era o enormă câmpie nelocuită),
  unde se evaluează populația întregului regat-imperiu al lui Burebista la circa un milion de geți este după spusele lui Herodot ”cei mai numeroși după inzi”, iar acesta nu se referea la Regatul lui Burebista cu siguranță. De aici putem trage concluzia cât de rarefiată era Europa, Asia, Africa sau….Terra cunoscută de antici mai bine decât polologhia unui neica nimeni. Un articol cât se poate de penibil, din primele 100 de cuvinte citite… Pentru restul chiar nu merită să’ți omori timpul. Este cât se poate de evident ce urmărește autorul delirului de mai sus: bagatelizarea strămoșilor celor care trăiesc în Carpați, și spre nemulțumirea lui că aceștia își spun români. Cu alte cuvinte ce’or mai exista pe Terra și românii ăștia ?

  Like

Trackbacks & Pingbacks

 1. Link-ul de weekend (1) - Ismele lui Klaus
 2. Link-ul de weekend (1)
 3. Link-ul de weekend (1) – Klausblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: